Word lid en maak het verschil
Word lid
Kunstalvleesklier in het nieuws. Meer deelnemers gezocht!

6 maart 2024

Kunstalvleesklier in het nieuws. Meer deelnemers gezocht!

Op dinsdag 5 maart was de kunstalvleesklier groot in het nieuws o.a. bij NOSRTL en EenVandaag na een nieuwsbericht van het Diabetes Fonds. Ook Diabetesvereniging Nederland is betrokken bij de ontwikkeling. Hieronder meer uitleg en meer informatie voor nieuwe deelnemers.

Wat is het nieuws over de kunstmatige alvleesklier?

Het nieuws bestaat uit de resultaten van het onderzoek van het afgelopen jaar. De resultaten zijn deze week in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ beschreven. The Lancet is een van de meest bekende wetenschappelijke tijdschriften. De wetenschap in The Lancet moet altijd van hoog niveau zijn, en het onderwerp actueel. Deze resultaten waren al bekend maar nu dus ook gepubliceerd. Er is geen nieuws over het product zelf, of over vergoedingen.

Wat zijn de resultaten?

De belangrijkste resultaten zijn dat gebruikers van het systeem:

 • hun Time In Range (TIR) met gemiddeld zo’n 15% verbeterden,
 • het HbA1c met zo’n 10 punten verminderden,
 • een betere kwaliteit van leven voelden en,
 • veel minder diabetes distress (stress door diabetes) lieten zien. 

Dit zijn veelbelovende resultaten, en de resultaten lijken ook beter dan we bij Hybride Closed Loop systemen zien. Ze zijn vergelijkbaar met resultaten die we zien bij ‘Open-Source closed loop systemen’.

Wat is belangrijk om te weten over deze resultaten?

 • De deelnemers aan de studie zijn voor een deel gekozen omdat ze erg gemotiveerd zijn. En ze kregen uitgebreide begeleiding. Dit kan een positief verschil maken in de resultaten.
 • De studie startte in 2021, toen Hybride Closed Loop systemen nog niet goed verkrijgbaar waren. Er is daardoor geen goede vergelijking met systemen die op dit moment op de markt zijn.

Meer onderzoek naar de kunstmatige alvleesklier is nodig

Het is daarom belangrijk dat er nog meer onderzoek volgt. Hier heeft Diabetesvereniging Nederland zich hard voor gemaakt bij onder anderen het Zorginstituut Nederland. Als gevolg daarvan is meer onderzoek gestart. Diabetesvereniging Nederland zit in de stuurgroep van dit onderzoek om de belangen van mensen met diabetes in het onderzoek bewaken.

Hoe gaat dit onderzoek?

In dit onderzoek wordt het systeem vergeleken met twee controle groepen.

 1. Een controlegroep van mensen die op dit moment insulinepennen gebruiken
 2. Een controlegroep van mensen die op dit moment een Hybride Closed Loop systeem gebruiken

Als je meedoet aan het onderzoek weet je vooraf niet of je de kunstmatige alvleesklier gaat gebruiken. Een loting geeft aan of je in de gebruikersgroep of in de controle groep komt.
Resultaten van beide groepen worden dan uiteindelijk vergeleken. Daarna kijkt Zorginstituut Nederland of en welke plek het systeem van Inreda Diabetic in het basispakket krijgt.

Wie kunnen meedoen en hoe?

Je kunt meedoen aan deze studie als:

 • je tussen de 18 en 75 jaar oud bent en minimaal één jaar de diagnose type 1 diabetes hebt.
 • Je vier keer per dag insuline toedient.
 • een sensor meer dan 70% van de tijd gebruikt.
 • of een geavanceerde insulinepomp met sensor (hybrid closed loop) meer dan 70% in de automatische modus gebruikt.
 • Je bent niet zwanger.

Extra voorwaarden

De onderzoeksarts bekijkt je medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en bloedwaardes als HbA1c om te beoordelen of je mee kunt doen. Er zijn 14 ziekenhuizen die meedoen aan de studie. Als je onder behandeling bent bij een ander ziekenhuis, dan is het soms mogelijk om tijdelijk ergens anders onder behandeling te komen.

Bekijk voor meer informatie de website van de studie.

Wat vindt Diabetesvereniging Nederland?

Diabetesvereniging Nederland wil dat iemand met diabetes samen met zijn zorgverlener kan beslissen welke technologie het best passend is. Diabetesvereniging Nederland hoopt dan ook dat het Inreda systeem zo snel mogelijk verkrijgbaar is voor mensen met diabetes.

Ook daarom heeft Diabetesvereniging Nederland zich hard gemaakt voor vervolgonderzoek en zit Diabetesvereniging Nederland in de stuurgroep van deze studie.

Geen verkeerde verwachtingen

Toch is Diabetesvereniging Nederland ook voorzichtig en willen we voorkomen dat mensen verkeerde verwachtingen hebben. De kunstmatige alvleesklier komt nog niet in de buurt van de werking van een gewone alvleesklier. Er zijn nog zeker een aantal beperkingen die voor sommige mensen groot kunnen zijn. Daarnaast is het geen 2013 meer, maar nu 2024, waarbij andere (open source) systemen even goede resultaten lijken te halen. Hieronder nog wat meer uitleg.

Hoef je niets meer zelf te doen?

Wat terug te lezen is in de studie en ook in verschillende interviews met gebruikers is dat het Inreda systeem redelijk wat onderhoud vraagt.

 • De infusieset voor glucagon moet elke dag vervangen worden en die voor insuline om de 2-3 dagen.
 • Alles moet afgekoppeld worden voor douchen.
 • Er zijn twee sensoren die je elke week moet vervangen.
 • En gebruikers moeten gemiddeld 3-4 vingerprikken per dag invoeren.

Maar dan heb je geen hypo’s meer?

Het idee van de glucagon is dat dit hypo’s voorkomt. De studieresultaten laten echter zien dat er een vergelijkbare Time Below Range (tijd in lage waardes) is als hybride closed loop systemen. Gebruikers van het Inreda systeem vertellen alsnog wel te moeten nadenken en te etenals ze gaan sporten. De nieuwe studie gaat hopelijk antwoorden geven in hoe deze resultaten zich tot elkaar verhouden.

Hoe zit dit met open-source systemen?

Gebruikers van open-source systemen geven aan zelfde resultaten te halen, waarbij zij alleen het systeem aanpassen bij bewegen of sport. Deze systemen bestaan dan uit een insulinepomp, een sensor en een smartphone. De app met het algoritme wordt door elk individu handmatig ‘gebouwd’ op basis van open-source software. Dergelijke systemen lijken compacter en minder systeem handelingen te vragen (indien eenmaal goed ingesteld). In theorie is dit voor veel mensen met diabetes nu al te realiseren, al lijkt dit niet voor iedereen weggelegd.

Meer informatie over open-source systemen.

Lees meer over de kunstmatige alvleesklier

Wat is de kunstmatige alvleesklier?

De kunstmatige alvleesklier op diabetes.nl

Het persbericht van het Diabetes Fonds Beter leven met diabetes type 1 dankzij kunst­alvleesklier

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid