Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetesvereniging Nederland

Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Diabetesvereniging Nederland verwerkt van haar leden, vrijwilligers, donateurs of andere geïnteresseerden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Diabetesvereniging Nederland verwerkt van haar leden, vrijwilligers, donateurs of andere geïnteresseerden.

  Indien je lid wordt van Diabetesvereniging Nederland, een activiteit organiseert als vrijwilliger, een donatie doet, aan een activiteit deelneemt of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan ons verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.

  Het privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Verantwoordelijke
  2. Welke persoonsgegevens verzamelt Diabetesvereniging Nederland, voor welk doel en gedurende welke periode
  2.1 Persoonsgegevens van leden
  2.2 Persoonsgegevens van vrijwilligers
  2.3 Persoonsgegevens van donateurs
  2.4 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
  2.5 Persoonsgegevens van deelname SugarKidsClub kampen
  2.6 Persoonsgegevens ten behoeve van Diabc en andere schriftelijke uitgaven van Diabetesvereniging Nederland
  2.7 Persoonsgegevens van zorgprofessionals
  3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
  5. Wijziging van het privacybeleid
  6. Overgang van onderneming

  Diabetesvereniging Nederland adviseert je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

  1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

  Diabetesvereniging Nederland
  Stationsplein 139
  3818 LE Amersfoort
  KvK nummer: 40476341
  Tel: 033 463 0566

  De privacy officer is bereikbaar via e-mail.

  2. Welke persoonsgegevens verzamelt Diabetesvereniging Nederland, met welk doel en gedurende welke periode?

  2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

  2.1.1. Soort gegevens
  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens
  c) geboortedatum
  d) telefoonnummer
  e) e-mailadres
  f) bankrekeningnummer
  In aanvulling op voorgaande kun je, optioneel, aangeven of je interesse hebt in informatie over een bepaald type diabetes en behandelingen van diabetes. Ook kun je optioneel aangeven waarom je lid bent geworden. 

  2.1.2 Doel van de verwerking
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens en eventueel aangegeven interessegebieden voor de volgende doeleinden:
  i. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
  ii. Verstrekken van het ledenmagazine of andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, adresgegevens en/of e-mailadres voor het verstrekken van het Diabc magazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Diabetesvereniging Nederland. Diabetesvereniging Nederland gebruikt je geboortedatum voor het versturen van het SugarKidsClub minimagazine en verjaardagskaarten (tot 16 jaar).
  iii. Afhandelen van betalingen.
  Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
  iv. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
  De informatie met betrekking tot het type diabetes en de behandelinformatie wordt gebruikt om aanbiedingen en interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Diabetesvereniging Nederland voor je samen te stellen.
  v. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
  vi. Bevestiging van je lidmaatschap aan Diabetesvereniging Nederland Regie BV.
  Uitsluitend ten behoeve van je gebruik van het Puntenplein kan Diabetesvereniging Nederland, op verzoek van Diabetesvereniging Nederland Regie BV, schriftelijk en telefonisch bevestigen aan Diabetesvereniging Nederland Regie BV dat je lid bent van Diabetesvereniging Nederland.
  vii. E-mailing: informatie en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, aangegeven interessegebieden (indien van toepassing) en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  viii. E-mailing: informatie en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland Regie BV en de DVN Winkel.
  Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Diabetesvereniging Nederland jouw naam en e-mailadres om je per e-mail interessante informatie en/of aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland Regie BV en/of de DVN Winkel te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  ix. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  x. Telefonisch contact na afloop van het lidmaatschap.
  Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je lidmaatschap kan Diabetesvereniging Nederland jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van Diabetesvereniging Nederland .
  xi. Algemene Ledenvergadering (ALV).
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt jouw gegevens inclusief jouw motivatiebrief en CV voor de administratie van de ALV en plaatst je naam en foto op de ALV-ledenlijst op de website. Zodra je je kandidaat stelt voor de ALV wordt,na toetsing door de Verkiezingscommissiecommissie, de volgende informatie: naam, geboortejaar, Diabetesvereniging Nederland regio en motivatie, gepubliceerd op deze website ten behoeve van de verkiezingen. Uiterlijk 1 maand na afloop van uw deelname aan de ALV verwijdert Diabetesvereniging Nederland uw motivatiebrief, CV en foto.

  2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN VRIJWILLIGERS

  2.2.1. Soort gegevens
  In het kader van jouw vrijwilligerswerk worden, naast de gegevens die in het kader van een eventueel lidmaatschap worden bewaard, de volgende persoonsgegevens verwerkt:  
  a) competenties
  b) de bij Diabetesvereniging Nederland gevolgde scholing
  c) het rekeningnummer van vrijwilliger voor declaraties
  d) de datum waarop de samenwerking formeel wordt aangegaan
  e) het moment waarop de samenwerking wordt beëindigd
  f) het BSN-nummer indien het een vrijwilliger betreft die ingezet wordt als medisch vrijwilliger 

  2.2.2 Doel van de verwerking
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  i. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor Diabetesvereniging Nederland. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat jouw gegevens worden verstrekt aan een andere vrijwilliger in jouw regio zodat je kunt worden toegevoegd aan het team ter plaatse. 
  ii Informatie op de website.
  Diabetesvereniging Nederland kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website of in andere uitingen van Diabetesvereniging Nederland, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die voor de vereniging actief zijn.
  iii Doen van uitbetalingen.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw bankrekeningnummer om declaraties te kunnen verwerken. Diabetesvereniging Nederland gebruikt het BSN-nummer van medische vrijwilligers in verband met de vrijwilligersvergoeding en de opgave daarvan aan de Belastingdienst. 

  2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de periode dat jij werkzaam bent als vrijwilliger. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.3 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

  2.3.1. Soort gegevens
  In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens
  c) telefoonnummer
  d) e-mailadres
  e) bankrekeningnummer

  2.3.2 Doel van de verwerking
  i. Algemeen contact in het kader van jouw donatie.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.
  ii. Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van Diabetesvereniging Nederland, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.
  iii. Afhandelen van de donatie.
  Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.
  iv. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
  v. E-mailing: informatie en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen Diabetesvereniging Nederland, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  vi. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuws en diensten van Diabetesvereniging Nederland .

  2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.4 PERSOONSGEGEVENS VAN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

  2.4.1. Soort gegevens
  Indien je via de website of telefonisch contact met Diabetesvereniging Nederland opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) e-mailadres
  c) telefoonnummer
  d) leeftijd (indien het een activiteit voor jongeren betreft)
  e) eventueel dieetwensen
  f) eventueel gegevens betreffende je gezondheid in verband met de deelname aan de activiteit

  2.3.2 Doel van de verwerking
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt de in sub 2.4.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  i. Algemeen contact in het kader van je vraag.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
  ii. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van Diabetesvereniging Nederland.
  Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van Diabetesvereniging Nederland , gebruikt Diabetesvereniging Nederland jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent. Uiterlijk drie dagen na afloop van de activiteit worden de door jou verstrekte gegevens definitief vernietigd, tenzij je toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer te bewaren. Foto’s worden uitsluitend na jouw verkregen toestemming daartoe gepubliceerd. 
  iii. E-mails: informatie en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland .
  Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Diabetesvereniging Nederland je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  iv. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Op jouw verzoek kan Diabetesvereniging Nederland je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van Diabetesvereniging Nederland.

  2.4.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.5 PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNAME SUGARKIDSCLUBKAMPEN

  2.5.1. Soort gegevens
  Indien je een kind – dat staat onder jouw gezag – aanmeldt voor een van de SugarKidsClub kampen ontvang je een medisch vragenformulier en worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) NAW gegevens
  b) e-mailadres
  c) telefoonnummer
  d) geboortedatum
  e) dieetwensen
  f) gegevens betreffende de gezondheid van het kind in verband met de deelname aan de activiteit
  g) lidnummer SugarKidsClub/Diabetesvereniging Nederland
  h) bsn nummer 
  i) contactgegevens van (pleeg)ouders
  j) gegevens betreffende eventuele eerdere deelname aan deze kampen
  k) contactgegevens van de zorgverleners van het kind
  l) contactgegevens leverancier diabeteshulpmiddelen
  m) overige informatie die je ons eventueel vrijwillig verstrekt in het kader van de deelname aan het kamp
  n) indien je daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming gegeven hebt: foto’s die tijdens het kamp gemaakt worden 

  2.5.2 Doel van de verwerking
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt de in sub 2.5.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  i. Contact in het kader van je aanmelding.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor het verstrekken van door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
  ii. Medisch dossier.
  Diabetesvereniging Nederland stuurt de verkregen persoonsgegevens door aan haar medisch coördinatie team. Dit team beoordeelt de medische geschiktheid van het kind voor deelname aan het kamp. Bij een positieve beoordeling wordt het medisch dossier voor aanvang van het kamp verzonden aan het medisch team dat de kinderen gedurende het kamp begeleidt teneinde op de voor het kind juiste en medische wijze te kunnen handelen. De vrijwilligers die de kinderen gedurende het kamp begeleiden ontvangen een uittreksel van het medisch dossier om op de voor het kind juiste en medische wijze te kunnen handelen. 

  2.5.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens vanaf het moment van ontvangst tot twee maanden na afloop van het kamp. Dit betekent ook dat indien je vragen hebt over het verloop van het kamp je binnen deze periode contact dient op te nemen met Diabetesvereniging Nederland . Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn, of indien je kind toch niet kan of heeft deelgenomen aan een kamp, zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.6 PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIABC EN ANDERE SCHRIFTELIJKE UITGAVEN VAN DIABETESVERENIGING NEDERLAND

  2.6.1. Soort gegevens
  Indien je meewerkt aan een artikel in onze magazines Diabc, SugarKidsClub MiniMagazine of JONG magazine vragen wij je om een quitclaim te tekenen. Wij bewaren de volgende gegevens van geïnterviewden en van mensen die ons benaderd hebben en aangaven om in de toekomst geïnterviewd te willen worden: 
  a) voor- en achternaam
  b) naw gegevens
  c) e-mailadres
  d) telefoonnummer
  e) geboortedatum
  f) onderwerp waarover je met een interview in de desbetreffende uitgave stond of wil staan

  2.6.2 Doel van de verwerking
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt de in sub 2.6.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  i) Bewijsnummerlijst
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt de verkregen persoonsgegevens om je een bewijsexemplaar van de uitgave te kunnen toesturen.
  ii) Contact in het kader van hergebruik van artikelen
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt de verkregen persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen en toestemming te vragen als we artikelen willen hergebruiken in een nieuwe uitgave en/of op andere (social) media uitingen van Diabetesvereniging Nederland of een verzoek daartoe ontvangen van derden.
  iii) Contact ten behoeve van een interview
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt de verkregen persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen zodra we het interview uitzetten in het kader van de belangenbehartiging van mensen met diabetes en onze leden. 
  iv) Deskundigenlijst
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt de verkregen persoonsgegevens in een bestand van deskundigen dat we als journalist zijnde kunnen raadplegen.

  2.6.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  De redactie van Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens drie tot vijf jaar na ontvangst. Het proces van Diabc vergt vooruit werken en plannen op thema’s. In verband met het aantal advertenties, het verschuiven van thema’s en het hebben van plankartikelen (die op de ‘plank’ blijven liggen om openstaande ruimtes te vullen) bewaren wij je gegevens tot drie jaar om gemakkelijk terug te kunnen zoeken op onderwerp. In de briefings van artikelen bewaren wij gegevens op het afgeschermde netwerk van Diabetesvereniging Nederland tot vijf jaar. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.7 PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGPROFESSIONALS

  2.7.1. Soort gegevens
  In het kader van het abonnement worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens
  c) geboortedatum
  d) telefoonnummer
  e) e-mailadres
  f) bankrekeningnummer
  g) functie
  h) praktijk- of ziekenhuisadres

  2.7.2 Doel van de verwerking
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt de in sub 2.7.1 genoemde persoonsgegevens en eventueel aangegeven interessegebieden voor de volgende doeleinden:
  i. Algemeen contact in het kader van je abonnement.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je abonnement en de eventuele opzegging daarvan.
  ii. Verstrekken van het ledenmagazine of andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, adresgegevens en/of e-mailadres voor het verstrekken van het Diabc magazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Diabetesvereniging Nederland .
  iii. Afhandelen van betalingen.
  Jouw naam, adres en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het abonnementsgeld, af te wikkelen.
  iv. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
  De informatie met betrekking tot je functie/organisatie wordt gebruikt om aanbiedingen en interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Diabetesvereniging Nederland voor je samen te stellen.
  v. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
  vi. E-mailing: informatie en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland gebruikt jouw naam, functie en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  vii. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland.
  Diabetesvereniging Nederland kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van Diabetesvereniging Nederland .
  ix. Telefonisch contact na afloop van het abonnement.
  Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je abonnement kan Diabetesvereniging Nederland jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het abonnement van Diabetesvereniging Nederland .

  2.7.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Diabetesvereniging Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je abonnement en tot maximaal een jaar na afloop van je abonnement. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Diabetesvereniging Nederland de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

  2.8 PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN HET DVN PANEL

  2.8.1 Soort gegevens
  a) Geslacht*
  b) Geboortedatum*
  c) Emailadres*
  d) Chronische aandoening(en)
  e) Zorgverzekeraar
  f) Opleiding
  g) Adres
  h) Telefoonnummer
  i) Naam* 
  j) ‘Waar ben je onder behandeling voor je diabetes?‘
  k) ‘Gebruik je insuline en op welke manier dien je deze toe?’
  l) ‘Op welke wijze meet je je glucosewaarden?’
  m) ‘Ben je lid van Diabetesvereniging Nederland?’
  * Deze gegevens zijn verplichte gegevens, overige gegevens zijn vrijwillig in te vullen. 
  De vragenlijsten die vanuit de panel module worden verstuurd worden altijd anoniem ingevuld. 

  2.8.2 Doel van de verwerking
  i Toesturen van vragenlijsten voor het DVN Panel
  Als je aangemeld bent voor het DVN Panel krijg je de vragenlijsten toegestuurd naar je emailadres. De ingevulde naam wordt gebruikt voor de aanhef. 
  ii Optimaliseren van vragenlijsten
  Op basis van de ingevulde persoonsgegevens kan Diabetesvereniging Nederland vragenlijsten toesturen die het beste passen bij de situatie. Zo hoeven er geen vragenlijsten over senioren gestuurd te worden als men 18 is, geen vragenlijsten over diabetes type 1 als iemand diabetes type 2 heeft, enzovoorts. 
  iii Toesturen van resultaten
  De resultaten van de vragenlijsten kunnen toegestuurd worden naar het email adres. 
  iiii Benaderen voor kwalitatieve onderzoeken
  Via het telefoonnummer of email adres kan Diabetesvereniging Nederland je benaderen voor de kwalitatieve onderzoeken zoals focusgroepen, die gelieerd zijn aan het DVN panel. 

  2.8.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
  Deze gegevens worden verwerkt en bewaart voor de termijn dat iemand lid is van het DVN panel. Gegevens kunnen verwijderd worden op verzoek. 

  3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Diabetesvereniging Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Diabetesvereniging Nederland gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Diabetesvereniging Nederland . Met de verwerkers heeft Diabetesvereniging Nederland een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de privacy officer kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

  4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

  Je kunt via een e-mail naar onze klantenservice bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Diabetesvereniging Nederland zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Diabetesvereniging Nederland aan het verzoek heeft gegeven. Indien Diabetesvereniging Nederland je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. Diabetesvereniging Nederland heeft bijvoorbeeld in het kader van jouw lidmaatschap altijd persoonsgegevens (naw-gegevens) nodig. 

  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. Diabetesvereniging Nederland zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting of in het kader van het lidmaatschap genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Diabetesvereniging Nederland je hiervan op de hoogte brengen.

  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Diabetesvereniging Nederland je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze privacy officer. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.

  5. Wijziging privacybeleid

  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. Diabetesvereniging Nederland adviseert je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word lid en maak het verschil

  Jouw lidmaatschap kan levens redden! Help diabetes begrijpen en bestrijden met je gift aan Diabetesvereniging Nederland.

  Word lid