Word lid en maak het verschil
Word lid
Jouw belangen

Jouw belangen

Diabetesvereniging Nederland verenigt alle mensen met diabetes en hun omgeving. Samen zetten wij ons in voor kwaliteit van leven. Ons doel is Voluit leven met diabetes met zoveel mogelijk eigen regie.

Lees meer

Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid

Diabetesvereniging Nederland verenigt alle mensen met diabetes en hun omgeving. Samen zetten wij ons in voor kwaliteit van leven. Ons doel is Voluit leven met diabetes met zoveel mogelijk eigen regie. Daarom behartigen wij de belangen van alle mensen met diabetes en hun naasten.

Wat is belangenbehartiging?
Diabetesvereniging Nederland werkt elke dag aan de belangen van mensen met diabetes. Dat gebeurt in het team belangenbehartiging. De belangrijkste taken voor dit team zijn:

  • Collectieve belangenbehartiging: de vereniging komt op voor iedereen die met diabetes te maken heeft. Iedereen moet toegang hebben tot goede zorg en genoeg keuze in behandeling en hulpmiddelen.
  • Individuele belangenbehartiging: we adviseren en helpen leden.
  • Lobby, door informatie en advies te geven. Maar ook door het maken van afspraken met overheid, fabrikanten, farmaceuten en zorgverzekeraars.
  • Beleid bepalen, zoals het meedenken of meewerken aan richtlijnen, onderzoeken en projecten.

Collectieve belangenbehartiging voor iedereen

Er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes in Nederland. Zij hebben recht op de best mogelijk zorg en behandeling. Maar ook op dezelfde rechten als andere mensen in Nederland. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een rijbewijs of het afsluiten van een hypotheek. Diabetesvereniging Nederland overlegt veel met belangrijke beleidsbepalers zoals de overheid, verzekeraars en andere belangrijke partijen. In die gesprekken brengen wij steeds de belangen van mensen met diabetes naar voren.

Individuele belangenbehartiging voor jou

Leden kunnen de hulp inroepen van Diabetesvereniging Nederland. Elke dag krijgt onze Ledenservice mensen aan de telefoon met allerlei soorten vragen. De Ledenservice beantwoordt zelf de korte vragen. Maar ook komt het meerdere keren per week voor dat mensen bellen om hulp of advies. Zoals wat ze moeten doen als ze tegen een probleem met hun zorgverzekering of behandelaar aanlopen. Een belangenbehartiger bekijkt dan samen met hen de mogelijkheden of oplossingen. En helpt ze bij de volgende stappen.

Onze lobby

Lobby betekent dat je mensen in de politiek of in belangrijke organisaties meer informatie geeft zodat ze jouw belang meenemen bij hun besluiten. Dat doet Diabetesvereniging Nederland op een heleboel manieren. We hebben bijvoorbeeld regelmatig contact met Tweede Kamerleden. Ook hebben we contact met andere overheden en voor diabetes belangrijke organisaties. In die gesprekken brengen we naar voren waar mensen met diabetes tegenaan lopen. Ook zitten we in veel overleggen over diabeteszorg, onderzoeken naar diabetes, vergoeding van hulpmiddelen en nog veel meer onderwerpen.

Meewerken aan richtlijnen en beleid

Onze belangenbehartigers zitten aan tafel bij een groot aantal samenwerkingen. We organiseren en leiden een aantal overleggen. Maar we zitten er ook vaak bij als meedenker of meelezer. Grote samenwerkingen waar we aan mee doen zijn de Coalitie Leefstijl en verschillende Ronde Tafels met onderwerpen zoals diabeteshulpmiddelen en geneesmiddelen (medicijnen). Ook werken we mee aan richtlijnen in de diabeteszorg, zoals de Richtlijn diabetes type 2. Ons belangrijkste doel is altijd dat er niet óver iemand met diabetes beslist wordt, maar dat er altijd mét iemand met diabetes beslist wordt.

Wat betekent eigen regie?

Je eigen regie betekent dat je zelf kan kiezen hoe je met je diabetes om wilt gaan. Welke behandeling wil je? Welke hulpmiddel wil je gebruiken? Wil je meer bewegen of wil je hulp van een diëtist? Ga je voor elke afspraak naar je behandelaar toe? Of kies je voor een digitaal spreekuur? Diabetesvereniging Nederland vindt dat iedereen met diabetes zelf keuzes moet kunnen maken. En we vinden dat er dus ook genoeg mogelijkheden moeten zijn waaruit je een keuze kunt maken.

Voluit leven met diabetes

Diabetes is een blijvende ziekte. Het is niet te genezen. En je bent er elke dag en soms ook de hele dag mee bezig. Ook loop je meer risico op diabetescomplicaties of je hebt die al. Maar met diabetes kun je gelukkig ook werken, studeren, reizen, hobby’s, sporten. Alles moet eigenlijk mogelijk zijn met diabetes. En een hypotheek, betaalbare verzekering, rijbewijs, al deze dingen moeten niet anders zijn bij iemand met diabetes. Iedereen moet voluit kunnen leven met diabetes. Dat is dan ook het doel bij alles wat Diabetesvereniging Nederland doet.

Ook diabetes.nl

Zoveel mogelijk betrouwbare en onafhankelijke informatie verzamelen op een centrale plek waar mensen met diabetes ook in contact komen met elkaar en kunnen praten over diabetes. Dat is diabetes.nl. Samen met partners Stichting DON, JDRF Nederland, Diabetes Fonds en Bas van de Goor Foundation startten wij in 2023 met dit platform vol diabetes informatie.

Hand van man die op tafel ligt. Wordt vastgehouden door hand van vrouw.