Word lid en maak het verschil
Word lid
De kunstalvleesklier

De kunstalvleesklier

De kunstalvleesklier of kunstmatige alvleesklier is een medisch hulpmiddel dat nog in ontwikkeling is. De kunstalvleesklier bestaat uit een ‘zelfregelende pomp’ met 2 hormonen en 2 sensoren. Het apparaat regelt zelfstandig je bloedglucosewaarden. Het apparaat wordt nu getest door proefpersonen.

  Wat is een kunstalvleesklier?

  De kunstalvleesklier of kunstmatige alvleesklier is een medisch hulpmiddel dat nog in ontwikkeling is. De kunstalvleesklier bestaat uit een ‘zelfregelende pomp’ met 2 hormonen en 2 sensoren. Het apparaat regelt zelfstandig je bloedglucosewaarden. Het apparaat wordt nu getest door proefpersonen. De kunstalvleesklier wordt ook vaak artificiële pancreas of AP genoemd.

  Kunstalvleesklier voor insulineafhankelijkheid

  De kunstalvleesklier wordt ontwikkeld voor mensen die insulineafhankelijk zijn.

  Sensoren bij de kunstalvleesklier

  Je draagt bij dit apparaat twee sensoren op je buik. Deze twee sensoren meten continu je glucosewaarden en geven deze waarden door aan het systeem. De tweede sensor controleert de eerste. Als de waarden van de twee sensoren erg van elkaar verschillen geeft het apparaat een melding om met een vingerprik je glucosewaarde te meten. De sensoren lopen maximaal zeven minuten achter op de actuele waarde.

  Bi-hormonaal

  De kunstalvleesklier heeft naast de 2 sensoren een pomp met glucagon en insuline. Door deze twee hormonen heet het een bi-hormonaal systeem. Het apparaatje dient automatisch insuline toe bij te hoge bloedglucosewaarden en glucagon bij te lage waarden. Een algoritme berekent nauwkeurig de gevolgen van de behandeling en past die er voor de toekomst op aan. Het bootst dus de juiste werking van een alvleesklier na. Koolhydraten tellen en op tijd bedenken of je intensief gaat bewegen is hierdoor niet meer nodig.

  Beperkt beschikbaar

  Het bedrijf dat deze kunstalvleesklier ontwikkelt heet Inreda Diabetic. In 2020 hebben zij het CE keurmerk verkregen. Het apparaat is nog niet beschikbaar op grote schaal. Dit is voornamelijk afhankelijk van het vergoedingstraject. Door de Veelbelovende zorg-subsidie van bijna € 10 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw, starten in 2022 12 Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van UMC Utrecht, wetenschappelijk onderzoek waaraan 240 volwassenen zullen meedoen. Het traject zal rond september 2024 formeel zijn afgerond. Het Zorginstituut neemt op basis van de resultaten een standpunt in of de kunstalvleesklier in het basispakket thuishoort.

  Mijn vinding haalt de zorg bij de mens weg

  Robin Koops

  Robin Koops ontwikkelt de kunstalvleesklier

  De kunstmatige alvleesklier is sinds 2004 in ontwikkeling door Robin Koops. Robin heeft zelf diabetes type 1 en bedacht dat het meten, koolhydraten tellen en insulinedosering bepalen automatisch moest kunnen. Samen met twee anderen richtte hij het bedrijf op.

  Veelgestelde vragen

  In gebruik

  1. Hoeveel contactpunten zijn er en hoe wordt de kunstmatige alvleesklier gedragen? De Inreda AP moet altijd aan de voorkant van het lichaam gedragen worden, tussen heup en navel. Omdat het apparaat werkt met 2 sensoren en 2 infusiesets (voor insuline en glucagon), zijn er in totaal 4 contactpunten op je lichaam. Het is belangrijk dat het apparaat dag en nacht gedragen wordt.

  2. Wat moet iemand bij het gebruik van de AP zelf nog doen? Dagelijks kalibreren en glucagoninfusieset + glucagonampul vervangen. Elke drie dagen moet de insulineinfusieset worden vervangen, elke vier dagen de batterijen, elke 7 dagen de nieuwe sensor en maandelijks de transmitter batterij en de glucagonadapter vervangen. Daarnaast werkt het systeem alarmgestuurd. De AP geeft een alarm als er iets (eerder) vervangen moet worden.

  3. Welke sensoren worden nu gebruikt met de Inreda AP? In de AP worden sensoren van Enlite gebruikt.

  4. Hoelang duurt het voordat de pomp is ingeregeld? Bij het in gebruik nemen van de AP hebben de sensoren een inlooptijd van 6 uur.

  5. Hoe wordt de insuline en glucagon toediening berekend? De glucoseconcentratie en de mate van stijging en daling worden door de aangekoppelde transmitters draadloos naar de AP gestuurd. Het algoritme (zelflerende software) van de AP berekent hoeveel insuline of glucagon er afgegeven moet worden op elk moment. Naarmate het systeem langer wordt gebruikt, past de software zich steeds meer op de patiënt aan waardoor de instelling beter wordt.

  6. Werkt het systeem ook als je onregelmatig werkt of als je ene dag heel anders is dan de andere? Of houd je dan veel schommelingen? Het doel van de AP is om de bloedsuikerwaardes minder te laten schommelen, ongeacht hoe je dag eruitziet. Er zijn wel heel persoonlijke verschillen; elk lichaam reageert weer anders op omstandigheden, lichamelijke gesteldheden en op de AP. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe het in het algemeen met je bloedsuikerwaardes gaat, maar het apparaat streeft naar een minimale schommeling binnen de time in range.

  7. Hoe lang gaat de AP mee? Er zal in de toekomst een contract gemaakt worden voor het gebruik van de AP voor een periode van 4 jaar.

  8. Voor wie is de Inreda AP niet geschikt of werkt het toch niet goed? 

  De AP is niet geschikt voor mensen met diabetes die:

  · Bekend zijn met bestaande of vermoedens tot allergieën omtrent subcutane toediening van insuline of glucagon;

  · Bekend zijn met problemen omtrent het gebruik van enzym glucose-sensoren of het vermoeden hebben dat ze hier problemen mee hebben;

  · Een behandeling ondergaan met hemo- of peritoneale dialyse;

  · Gebruik maken van medicijnen die paracetamol (acetaminophen) bevatten;

  · Een beperkt gezichtsvermogen hebben een beperkt vermogen hebben om alarmsignalen te horen en/of te voelen;

  · Een mentale en/of fysieke beperking hebben;

  · Niet gemotiveerd zijn of niet bereid zijn tot het gebruik van de AP;

  ·  Niet in staat zijn/willen tot het onderhouden van contact met hun behandelend specialist of dit niet willen;

  ·  Misbruik maken van alcohol en/of drugs.

  Ook is het apparaat niet geschikt in de volgende situaties:

  · Als je veel en intensief sport, met name sporten waarbij er risico op vallen en stoten is, zoals voetbal.

  · Als je gaat zwemmen of naar de sauna gaat.

  · In het vliegtuig.

  · Als je hoog in de bergen bent;

  · Als je in hele koude of hele warme temperaturen bent.

  8. Is de AP ook voor mensen met diabetes type 2? Het huidige model is bedoeld voor mensen met diabetes type 1. Op termijn zal het apparaat hopelijk ook beschikbaar komen voor mensen met diabetes 2, maar dan alleen voor mensen die insulineafhankelijk zijn. Hiervoor zullen eerst nog onderzoeken gedaan moeten worden. Wij focussen ons nu eerst op het beschikbaar maken van het bestaande model voor diabetes type 1.

  Beschikbaarheid

  1. Hoe wordt bepaald wie in april 2022 in aanmerking komt voor de proef met 240 deelnemers? De studie die volgend jaar gaat starten valt onder de zogenaamde Veelbelovende Zorg subsidie. Het Zorginstituut Nederland stelt geld beschikbaar voor projecten waarvan zij denken dat ze mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding. Dit project wordt uitgevoerd door UMC Utrecht en alle informatie over deze studie zal dan ook vanuit UMCU worden verstrekt.

  2. Kom ik in aanmerking voor de kunstmatige alvleesklier? De Inreda AP komt via een aantal projecten beschikbaar. Als jouw ziekenhuis meedoet met een project, kan je samen met je behandelteam overleggen of je in aanmerking komt voor deelname. Uiteindelijk beslist je behandelteam of je wordt doorverwezen. Op de website van Inreda wordt vermeld welke projecten actief zijn.

  3. Wat kost dit systeem? De eerste beschikbaarheid van de AP zal via verschillende projecten zijn. Bij deelname aan een van deze projecten zijn er geen kosten voor de AP. Na deze periode is het de verwachting dat het apparaat zelf vergelijkbaar is met een conventionele insulinepomp. Daarnaast zijn er natuurlijk verbruikskosten voor insuline, glucagon, infusiesets en sensoren.

  4. Wanneer komt de kunstmatige alvleesklier in het basispakket? Het Zorginstituut neemt op basis van de resultaten van het onderzoek dat mogelijk wordt gemaakt door de Veelbelovende Zorg subsidie een standpunt in of de kunstalvleesklier in het basispakket thuishoort. Dit onderzoekstraject zal rond september 2024 formeel zijn afgerond.

  Meer veelgestelde vrhttps://odoo.inredadiabetic.nl/homeagen zijn te vinden op de website van Inreda Diabetic.

  Downloads

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid