Word lid en maak het verschil
Word lid
Disclaimer

Disclaimer

Diabetesvereniging Nederland besteedt veel zorg aan de teksten op dvn.nl. Maar het is zoals bij elke website mogelijk dat de informatie fouten of onvolledigheden bevat.

  Diabetesvereniging Nederland besteedt veel zorg aan de teksten op dvn.nl. Maar het is zoals bij elke website mogelijk dat de informatie fouten of onvolledigheden bevat. Kom je onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, geef je dit dan door aan ons? Dat kan via contact.

  Blijf zelf waakzaam en neem contact op met je behandelaar

  De inhoud van onze website is enkel bedoeld als informatie. Deze informatie kan niet een persoonlijk medisch advies van een behandelend arts vervangen of dienen als een persoonlijk (juridisch) advies.
  Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Diabetesvereniging Nederland is, o.a. gezien het feit dat de informatie gratis toegankelijk is en wij een non-profit organisatie zijn, niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan, of de (on)bereikbaarheid daarvan. Ook aanvaardt Diabetesvereniging Nederland geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen

  Vraag altijd eerst om medisch of juridisch advies

  Diabetesvereniging Nederland adviseert jou dan ook om eerst contact op te nemen met jouw behandelend arts, met een jurist of met een andere derde indien je naar aanleiding van de informatie op onze website iets wenst te veranderen aan jouw medische behandeling of omstandigheden. Diabetesvereniging Nederland is, o.a. gezien het feit dat de informatie gratis toegankelijk is en wij een non-profit organisatie zijn, niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die mocht voorvloeien uit de door haar verstrekte informatie.

  Copyright van informatie op de website

  Deze website is van Diabetesvereniging Nederland. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, software, vormgeving en overig materialen op de website berusten uitsluitend bij Diabetesvereniging Nederland of haar licentiegevers. Zonder onze schriftelijke toestemming ben je niet gerechtigd om de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

  E-mails van Diabetesvereniging Nederland

  De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden.

  Diabetesvereniging Nederland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Diabetesvereniging Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die geadresseerde verricht naar aanleiding van een e-mail. Neem altijd contact op met je behandelaar, voordat je jouw behandeling aanpast. Indien je een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit jouw bestanden.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid