Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Disclaimer

Diabetesvereniging Nederland (DVN) besteedt veel zorg aan de teksten op DVN.nl. Maar het is zoals bij elke website mogelijk dat de informatie fouten of onvolledigheden bevat. Kom je onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, geef je dit dan door aan ons? Dat kan via Contact

Blijf zelf waakzaam en neem contact op met je behandelaar

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. DVN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan, of de (on)bereikbaarheid daarvan. Ook aanvaardt DVN geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

De inhoud van onze website is enkel bedoeld als informatie. Deze informatie kan niet een persoonlijk medisch advies van een behandelend arts vervangen of dienen als een persoonlijk (juridisch) advies.

Vraag altijd eerst om medisch of juridisch advies

DVN adviseert jou dan ook om eerst contact op te nemen met jouw behandelend arts, met een jurist of met een andere derde indien je naar aanleiding van de informatie op onze website iets wenst te veranderen aan jouw medische behandeling of omstandigheden. DVN is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke schade dan ook die mocht voorvloeien uit de door haar verstrekte informatie.

Copyright

Deze website is van Diabetesvereniging Nederland (DVN). Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, software, vormgeving en overig materialen op de website berusten uitsluitend bij DVN of haar licentiegevers. Zonder onze schriftelijke toestemming ben je niet gerechtigd om de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.

E-mails van DVN

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden.

DVN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. DVN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die geadresseerde verricht naar aanleiding van een e-mail. Neem altijd contact op met je behandelaar, voordat je jouw behandeling aanpast. Indien je een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit jouw bestanden.

Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid of doneer voor een beter leven met diabetes.

Word lid Doneer

Diabetes? Wij zijn er voor jou!Diabetesvereniging Nederland is er voor en door mensen met diabetes.
Word nú lid en help mee!