Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetesvereniging Nederland

Diabetesregister

Het landelijke diabetesregister, of DPARD (Dutch Pedriatic and Adult Registry of Diabetes), registreert de gegevens van mensen met diabetes die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het gaat zowel om diabetes type 1 als diabetes type 2.

  Wat is het diabetesregister?

  Het landelijke diabetesregister, of DPARD (Dutch Pedriatic and Adult Registry of Diabetes), registreert de gegevens van mensen met diabetes die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het gaat zowel om diabetes type 1 als diabetes type 2. Het idee voor een diabetesregister is ontstaan uit een samenwerking tussen zorgverleners en patiënten. Namens patiënten is Diabetesvereniging Nederland betrokken.

  Waarom een diabetesregister?

  Op dit moment is er geen landelijke registratie van gegevens van zowel mensen met diabetes type 1 als diabetes type 2 die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het ontbreekt hierdoor aan goede en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld aantallen mensen met diabetes, het optreden van complicaties en effecten van de behandeling. In het diabetesregister worden zulke gegevens verzameld. Ook kan dankzij een register sneller onderzocht worden wat de meerwaarde van nieuwe diabetesmedicatie en hulpmiddelen is. Waarom dat relevant is? Het aantal mensen met diabetes neemt toe en daarom is het van belang de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg te vergroten.

  Wie zijn betrokken bij het diabetesregister?

  Het idee voor een diabetesregister is ontstaan uit een samenwerking tussen zorgverleners en patiënten. Betrokken partijen zijn de Nederlandse Diabetesfederatie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Diabetesvereniging Nederland en Stichting DICA (Dutch Institute of Clinical Auditing), die de database beheert. De regie over de gegevens is in handen van Stichting BIDON.

  Wat is de rol van DVN hierin?

  Het verbeteren van de diabeteszorg is voor Diabetesvereniging Nederland erg belangrijk. Om die reden neemt DVN deel aan de werkgroep die de landelijke registratie heeft voorbereid. DVN is net als de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde mede-eigenaar van de gegevens: binnen stichting BIDON beslist DVN mee over het gebruik van de gegevens.

  Hoe zit het met de privacy?

  MRDM is een bedrijf dat veel ervaring heeft met de registratie van medische gegevens. MRDM voldoet aan alle verplichte veiligheidseisen. De gegevens die verzameld worden zijn nooit herleidbaar tot een persoon. MRDM wordt zelf elke 3 jaar zorgvuldig gecontroleerd of ze alle voorschriften op het gebied van privacy naleeft. Op hun website vindt je daarover meer informatie.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid