Word lid en maak het verschil
Word lid
Belasting aangifte doen? Denk ook aan aftrek van zorgkosten.

7 maart 2024

Belasting aangifte doen? Denk ook aan aftrek van zorgkosten.

In de belastingaangifte mag je zorgkosten aftrekken. Dat betekent dat ze van je belastbare inkomen worden afgehaald. Dan is er minder inkomen waarover je belasting moet betalen. Lees hier een aantal adviezen voor het aftrekken van je zorgkosten.

Je zorgkosten aftrekken van de belasting

Aftrek van zorgkosten kan voor iedereen, ook voor mensen met een pensioen of uitkering. Niet alles is aftrekbaar maar er is misschien meer mogelijk dan je denkt. Bij zorgkosten gaat het over de opgetelde zorgkosten van jou maar ook van je fiscaal partner, kinderen tot 27 jaar (ook uitwonend) en inwonende huisgenoten die niet zelf kunnen betalen voor hun ziektekosten. Dat kan een ouder, broer of zus zijn boven de 27 jaar die voor hun zorg van jou afhankelijk zijn. Dat kan alleen wanneer de kinderen of inwonende huisgenoten de kosten niet zelf af kunnen trekken.

Wat zijn meerkosten?

Je zorgpremie, eigen risico of eigen bijdrage zijn niet aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn zogenaamde meerkosten. Dat zijn kosten voor zorg die niet door de zorgverzekering vergoed worden. Het gaat om de kosten die je in 2023 betaald hebt. Dat kan dus ook zorg zijn die in 2022 ontvangen is, maar waarvoor je in 2023 de rekening betaald hebt. 

Wat is een drempel?

Er is een drempel voor de aftrek van zorgkosten. Dat betekent dat de zorgkosten boven die drempel moeten uitkomen om ze te mogen aftrekken. De drempel is 1,65% van het bruto inkomen. Heb je meer kosten dan die 1,65% van je bruto inkomen dan kunnen kosten afgetrokken worden. Het digitale aangifte formulier van de belastingdienst berekent dat voor je. Je hoeft daar dus niet zelf voor te rekenen.

Verschillende onderdelen van de zorgkosten

Er zijn verschillende onderdelen van zorgkosten. We noemen er een paar die bij mensen met diabetes veel voorkomen. 

  • Geneeskundige hulp. Dat is bijvoorbeeld kosten voor tandarts, fysiotherapie, dieetbehandeling meer dan de 3 uur vergoedde zorg. Kosten die niet door je zorgverzekering vergoed worden.
  • Medicijnen op doktersvoorschrift. Kijk hierbij of je vitaminen of mineralen die op doktersvoorschrift zijn vergoed kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan vitamine B12 preparaat bij een vitaminetekort door metformine gebruik. Bewaar het recept en de bonnetjes.
  • Dieetkosten. Bij diabetes kan alleen dieetkosten opgevoerd worden bij insulineresistentie waarbij een sterk koolhydraatbeperkt dieet zónder caloriebeperking gebruikt wordt. Aandoeningen die soms voorkomen in combinatie met diabetes, hebben ook aftrekbare dieetkosten. Bijvoorbeeld coeliakie, COPD, chronische pancreatitis, chronisch nierfalen met nierfunctievervangende therapie. Voor het opvoeren van dieetkosten is een dieetbevestiging nodig van arts of diëtist.
  • Hulpmiddelen. Zelf gemaakte kosten voor hulpmiddelen (strips, meter, glucosesensor) kunnen ook meegenomen worden als aftrekpost. Bewaar hiervoor wel alle bonnen en facturen.
  • Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. Het gaat hier om de werkelijk gemaakte kosten die meer zijn dan een eigen bijdrage van 113 euro. Alle reiskosten die je maakt in verband met ziekte of beperking tellen mee, dus ook medicatie ophalen bij apotheek met reiskosten en parkeergeld. Deze post kost wel meer administratie maar kan een aanvulling zijn om boven de drempel te komen. Dat maakt deze aftrekpost wel interessant.

Nog een extra plus: Je lidmaatschap van Diabetesvereniging Nederland is ook aftrekbaar, voor het deel wat niet door je zorgverzekeraar vergoed wordt. Weer een mooie plus van je lidmaatschap bij Diabetesvereniging Nederland.

We zijn mogelijk voor jouw persoonlijke situatie niet volledig. Kijk daarom ook op meerkosten.nl en belastinddienst.nl. Bij vragen kun je bellen met de belastingtelefoon op 0800 0543.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid