Word lid en maak het verschil
Word lid
Grote subsidie voor onderzoek naar kunstalvleesklier

13 juli 2021

Grote subsidie voor onderzoek naar kunstalvleesklier

Vandaag werd bekend dat aan het onderzoek naar het bi-hormonale closed loop systeem, oftewel de kunstalvleesklier, van Inreda Diabetic een subsidie van tien miljoen euro is toegekend. Diabetesvereniging Nederland (DVN) is vanuit het patiëntenperspectief onderdeel van de onderzoeksgroep. DVN is betrokken bij het opstellen van de subsidieaanvraag en zal bijdragen aan de uitvoering van de studie. Patiëntenperspectief is immer onontbeerlijk. Een van de principes van DVN is dat de beste techniek zo snel mogelijk bij mensen met diabetes terechtkomt. Daarom hechten we zeer aan dit onderzoek en hebben we ons er sterk voor gemaakt.

In de studie zullen 120 mensen met diabetes type 1 de Inreda kunstalvleesklier een jaar lang gebruiken. In het onderzoek worden zij vergeleken met 120 anderen die huidige technologieën gebruiken, variërend van pen en bloedglucosemeter tot en met het hybrid closed loop systeem.

Wat is het verschil tussen de kunstalvleesklier en Hybrid Closed Loop systemen?

Het verschil tussen de kunstalvleesklier en de Hybrid Closed Loop systemen zoals deze momenteel op de markt zijn zit hem in twee grote dingen:

  1. De toevoeging van het hormoon glucagon
    Dit hormoon zorgt ervoor dat de bloedglucose kan stijgen en hypo’s voorkomen kunnen worden. Het Inreda systeem is het eerste systeem ter wereld dat dit hormoon in een pomp gebruikt.
  2. Volledig closed-loop, geen behandelbeslissingen voor de persoon met diabetes
    Bij de huidige systemen moeten er alsnog bepaalde zaken zelf ingevoerd worden, zoals het eten van koolhydraten of een sportactiviteit. Bij de kunstalvleerklier hoeft er helemaal niets gedaan te worden, behalve het wisselen van infusen en sensoren.

Wat is het doel van de studie naar het gebruik van de kunstalvleesklier?

Het gebruik van glucagon in een pomp met een algoritme is nog erg nieuw. Deze studie zal laten zien wat dit doet voor mensen met diabetes. Misschien zorgt het voor fantastische resultaten, maar misschien gaat het ook gepaard met bijeffecten of minder fijne aspecten. Het is belangrijk dat goed onderzocht te hebben voordat iedereen deze technologie gaat gebruiken. Daarbij is het voor verzekeraars en de overheid erg belangrijk dat de hogere kosten van deze technologie gerechtvaardigd zijn. Een belangrijk onderdeel is dan ook een studie naar kosteneffectiviteit.

Hoe zit het dan nu met de vergoeding van een kunstalvleesklier?

De kunstalvleesklier wordt nog niet vergoed en ook glucagon voor pompgebruik wordt nog niet vergoed. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan dit wellicht wel gebeuren. Hybrid Closed Loop systemen worden in Nederland alleen vergoed voor iedereen die in aanmerking komt voor een CGM. Helaas is deze groep te beperkt. DVN stelt alles in het werk om deze technologie voor iedereen vergoed te krijgen, zodat iedereen de zorg ontvangt die bij hem of haar past.

Kan ik mij aanmelden voor het onderzoek naar de kunstalvleeskier?

Op dit moment kun je je niet aanmelden voor dit onderzoek. Zodra het onderzoek start, zullen zorgverleners mensen uitnodigen om deel te nemen aan de studie. Als je deelneemt aan de studie is het nog niet zeker dat je ook daadwerkelijk de kunstalvleesklier mag gebruiken. De helft van alle deelnemers zal de kunstalvleesklier gebruiken en de andere helft niet, dit wordt op basis van toeval bepaald.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid