Word lid en maak het verschil
Word lid
Stap gezet in vergoeding diabetestechnologie

20 februari 2024

Stap gezet in vergoeding diabetestechnologie

Afgelopen vrijdag 16 februari gaf de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) een bindend advies over de vergoeding van de FreeStyle Libre 3 sensor die anders is dan de bestaande vergoedingsregels voor ‘rt-CGM’ sensoren. Dat is in ieder geval goed nieuws voor alle mensen die de Ypsopump gebruiken. 

Hoe kwam de SKGZ tot deze uitspraak?

De uitspraak volgt op een klacht die door iemand met diabetes werd ingediend bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Diabetesvereniging Nederland stond deze persoon bij in dit traject, dat bijna een jaar duurde. Het bindende advies kan gevolgen hebben op de keuze van hulpmiddelen voor veel mensen met diabetes. Wat precies die gevolgen zijn is nu nog niet bekend. Diabetesvereniging Nederland zoekt dit uit en zal hier later meer informatie over delen.

Wat voor klacht werd er ingediend?

De persoon die de klacht indiende gebruikt de Ypsopump insulinepomp en de FreeStyle Libre 2 sensor. Met deze twee hulpmiddelen kan geen Hybride Closed Loop (HCL) systeem gemaakt worden. Bij gebruik van de FreeStyle Libre 3 sensor kan dit wel. Een Hybrid Closed Loop systeem geeft meer kwaliteit van leven en zorgt voor minder risico op complicaties en gezondheidsrisico’s in de toekomst.

Omdat de FreeStyle Libre 3 dezelfde prijs heeft als de FreeStyle Libre 2, werd in de klacht gesteld dat de FreeStyle Libre 3 door de zorgverzekeraar vergoed zou moeten worden. De zorgverzekeraar gaf aan dat de persoon niet voldeed aan de geldende criteria voor ‘rt-CGM’. 

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen en het Zorginstituut Nederland, geven de klager gelijk en stellen dat de FreeStyle Libre 3 vergoed moet worden indien iemand een insulinepomp heeft die gekoppeld kan worden, en de betreffende sensor niet duurder is dan de momenteel vergoede sensor. 

Wat is een bindend advies?

Een bindend advies is een uitspraak waaraan de zorgverzekeraar van deze verzekerde zich moet houden. Maar ook alle andere zorgverzekeraars in Nederland moeten zich aan dit bindende advies gaan houden.

Wat betekent dit voor andere gebruikers?

Huidige gebruikers van de Ypsopump kunnen door dit bindende advies in aanmerking komen voor vergoeding van de FreeStyle Libre 3. Wat het betekent voor gebruikers van andere hulpmiddelen, is nog niet volledig duidelijk. Diabetesvereniging Nederland zoekt dit uit en deelt dan meer informatie via deze website en de socials.

Wat vindt Diabetesvereniging Nederland?

Diabetesvereniging Nederland vindt dat iemand met diabetes samen met de zorgverlener moet kunnen beslissen welk hulpmiddel passend is voor de individuele situatie. Een brede keuze aan sensoren en pompen, bij voorkeur in verschillende combinaties is daarbij het ideaalbeeld. Met deze uitspraak zijn we een stap verder, maar we zijn er nog niet. We willen dat mensen met diabetes meer keuzemogelijkheden krijgen, zodat ze op de best mogelijke manier mee kunnen draaien in onze maatschappij. 

Lees hier de uitspraak van de SKGZ

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid