Word lid en maak het verschil
Word lid
Briefwisseling Minister Kuipers over vergoeding CGM

17 mei 2022

Briefwisseling Minister Kuipers over vergoeding CGM

In januari stuurde Diabetesvereniging Nederland (DVN) samen met andere diabetesorganisaties een welkomstbrief aan de nieuwe Minister van Volksgezondheid, professor dr. Kuipers. In deze brief vroegen wij aandacht voor de vergoeding van rtCGM. Op zijn uitgebreide reactie d.d. 7 maart stuurden wij afgelopen week een vervolg met daarin nieuwe argumenten en bewijsvoering.

Waarover gaat deze briefwisseling met Minister Kuipers?

DVN heeft voortdurend contacten met overheden en andere organisaties over allerlei onderwerpen binnen de diabeteszorg. Deze specifieke briefwisseling vanuit DVN, Diabetes Fonds, Sensorvergoeding, JDRF, Stichting DON, Stichting ééndiabetes, Diabetes+, Bas van de Goor Foundation en Diabeter gaat over de noodzaak tot een brede vergoeding van de rtCGM.

Beperken jullie je in de gesprekken tot de rtCGM?

Nee, ons standpunt is veel breder. In deze briefwisseling wordt gesproken over de rtCGM omdat er onlangs een groot aantal nieuwe onderzoeken is gebundeld door het Diabetesfonds waaruit blijkt dat HCL-systemen een grote positieve invloed op de kwaliteit van leven kunnen hebben bij gebruikers. Maar wij maken ons hard voor een brede vergoeding van alle diabetestechnologie. DVN vindt dat mensen met diabetes in overleg en op advies van hun behandelaars moeten kunnen kiezen welke diabetestechnologie in hun situatie het meest passend is, de hoogste kwaliteit van leven biedt én de kans op complicaties zoveel mogelijk verkleint. Dit past alleen in een situatie waarin diabetestechnologie breed vergoed wordt. We dragen dit standpunt dagelijks uit in overleggen met allerlei partijen zoals wetenschappers, verzekeraars, overheden, artsen en verpleegkundigen.

Wat is aan deze brief voorafgegaan?

Uiteraard loopt dit proces al langere tijd. Onder andere in de Ronde Tafel en op andere manieren wordt er door DVN aaandacht gevraagd voor een brede vergoeding van alle diabetestechnologie.

In de contacten met Minister Kuipers hebben we met een aantal diabetesorganisaties gezamenlijk in januari een brief geschreven: Brief aan nieuwe Minister van VWS over CGM-vergoeding. Hierop kwam een reactie van Minister Kuipers: Reactie Minister op brief vergoeding sensoren. Met onderstaande brief geven wij nieuwe input aan de dialoog met dhr. Kuipers.

 

Leusden, 10 mei 2022

Betreft: Bredere vergoeding CGM

Zijne Excellentie,
Geachte prof. dr. Kuipers,

Dank voor uw reactie op onze brief betreffende bredere vergoeding CGM en de aandacht waarmee deze is geschreven.

U onderschrijft het belang van de inzet van technologie in uw brief en geeft daarbij aan dat de dynamische ontwikkelingen om een waakzaam oog vragen betreffende de noodzaak en meerwaarde van deze technologie. Daarbij refereert u aan de recent uitgebrachte richtlijn van internisten, en een situatie waarin de functionaliteiten van verschillende systemen op elkaar lijken.

Gezien de, door u benoemde, dynamische ontwikkelingen en de vele bezorgde signalen die wij krijgen vanuit onze achterban en van zorgverleners, brengen wij u middels deze brief graag op de hoogte van de nieuwste wetenschap en enkele zorgen die wij hebben.

Noodzaak
De noodzaak blijft onverminderd groot. Mensen met diabetes type 1 overlijden 13 jaar eerder, aldus Nivel1. Een meerderheid van de mensen haalt zijn behandelstreefdoel niet2. En veel mensen gaan gebukt onder ‘diabetes distress’3; emotionele problemen, angsten en uitputting die gepaard gaan met diabetesmanagement. Allemaal zaken die grotendeels voorkomen kunnen worden met de inzet van passende zorg in de vorm van diabetestechnologie.

Nieuw wetenschappelijk bewijs & richtlijn
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. De richtlijn van de internisten, waar u ook aan refereert, is gebaseerd op een meta-studie die is gepubliceerd in 2020. De meest recente studie in deze meta-studie is gepubliceerd in 2018, inmiddels 4 jaar geleden. De meest recente studie die kijkt naar Hybrid Closed Loop systemen stamt zelfs uit 2015. Deze richtlijn doet geen recht aan de dynamische ontwikkelingen van de diabetestechnologie. Inmiddels zijn er vele nieuwe studies gepubliceerd, deze zijn gebundeld in overzichten door het Diabetes Fonds4. Hierin staan ook nieuwe publicaties die voldoen aan de zoekcriteria voor de betreffende richtlijn. Wij hebben dit overzicht eerder aan het Zorginstituut verstuurd, maar het is ons niet duidelijk in hoeverre het Zorginstituut hiernaar gekeken heeft.

Methode van beoordelen wetenschap
Wij vinden de methodes waarop wetenschap over Medische Technologie beoordeeld wordt niet passend. Zo worden in de richtlijnontwikkeling bijvoorbeeld alleen RCT’s geïncludeerd, terwijl medische technologie zich juist bij diabetes in de complexiteit van real life omstandigheden kan bewijzen. Ook kan onderzoek vaak niet geblindeerd uitgevoerd worden, omdat medische technologie nu eenmaal niet te verhullen is en gebruikt moet worden. Het Engelse NICE heeft de GRADE systematiek in hun onlangs verschenen richtlijn over rt-CGM daarom aangepast op de technologische (on)mogelijkheden5, iets wat we in Nederland vooralsnog niet doen.

Functionaliteit van de systemen
U schetst een situatie waarin de functionaliteiten van verschillende systemen op elkaar lijken. Naar onze mening is deze situatie reeds aangebroken. Immers het enige verschil tussen de systemen is de (kunstmatige) handeling om de sensordata te zien te krijgen. Er zijn rt-CGM systemen met dezelfde kostprijs als FGM systemen die momenteel niet vergoed kunnen worden voor een brede groep mensen. Wij zijn daarom van mening dat dit het moment is om de indicatiecriteria te verruimen en het aan de zorgaanbieders over te laten om diabetestechnologie, zoals rtCGM en Hybride Closed Loop systemen, doelmatig voor te schrijven.
Wij danken u hartelijk voor uw aandacht en vragen u met deze nieuwe informatie de situatie nogmaals te overwegen.

Uiteraard zijn wij zeer graag bereid een en ander aan u toe te lichten. U kunt contact opnemen met Orietta Koster, oprichter Sensorvergoeding.nl en Ties Obers, beleidsmedewerker Diabetesvereniging Nederland.

Hoogachtend,

Mr. drs. Edith Mulder
Directeur Diabetesvereniging Nederland

Mw. Orietta Koster
Oprichter Sensorvergoeding.nl

Mw. drs. Diena Halbertsma
Algemeen directeur Diabetes Fonds

Mw. Ingrid Wiechers
Directeur Stichting JDRF Nederland

Dhr. Peter van Delft
Algemeen directeur Diabeter

Mw. Anne Jacobs
Voorzitter Stichting ééndiabetes

Dr. Henk-Jan Aanstoot
Kinderarts en Diabetoloog Diabeter

Mw. Floor Dijkgraaf
Directeur Stichting DON

Dhr. Bas van de Goor
Directeur Bas van de Goor Foundation

Dhr. Cas de HeusVoorzitter
Diabetes+

1 Nivel: Mensen met diabetes type 1 overlijden 13 jaar eerder; complicaties tijdig aanpakken kan kwaliteit van leven verhogen: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mensen-met-diabetes-type-1-overlijden-13-jaar-eerder-complicaties-tijdig-aanpakken-kan
2 Zorginzicht: Openbare Data 2019 – % mensen met diabetes met een laatst gemeten HbA1C <58 mmol/L https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-ziekenhuizen-en-zelfstandige-behandelcentra—medisch-specialistische-zorg
3 Diabetes Miles: Lijst met artikelen over Diabetes Distress: https://diabetesmiles.org.au/journal-articles/
4 Diabetes Fonds: Brede sensorvergoeding, bewijzen vanuit onderzoek (maart 2022) https://www.diabetestype1.nl/artikel/brede-sensorvergoeding-de-bewijzen-vanuit-onderzoek
5 NICE: Guideline NG17, Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management, p. 36 https://www.nice.org.uk/guidance/ng17/documents/evidence-review

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid