Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

DVN standpunt over vergoedingen voor diabetestechnologie

Een bredere sensor en (hybrid) closed loop vergoeding. Wat doet Diabetesvereniging Nederland (DVN) om dit te realiseren? En wat voor standpunt nemen wij in?

nieuw closed loop_736x421 (1)

Wat is het DVN standpunt rondom vergoedingen voor diabetestechnologie?

Het standpunt van DVN is dat diabetestechnologie, zoals (hybrid) closed loop systemen, sensoren, slimme insulinepennen breed vergoed moeten worden. Deze hulpmiddelen helpen mensen met diabetes om hun gezondheid direct te verbeteren, om complicaties te voorkomen en bovenal de kwaliteit van leven te verbeteren.

Mensen met diabetes zijn zeer goed in staat om zelf te bepalen welke technologie passend is, en dit in overleg met de behandelaar in te zetten. Huidige criteria en regels zorgen ervoor dat veel mensen met diabetes niet kunnen beschikken over de bij hen best passende technologie. Dit zorgt er dan weer voor dat men niet voluit kan leven en op korte en lange termijn meer gezondheidsschade oploopt.

DVN draagt dit standpunt dagelijks uit in overleggen met allerlei partijen zoals wetenschappers, verzekeraars, overheden, artsen en verpleegkundigen.

Het vergoedingsdossier is ingewikkeld. Wij krijgen regelmatig vragen en opmerkingen over de rol van DVN in dit dossier. In onderstaande Q&A vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom duurt het zo lang voordat er een uitspraak komt? 

Wij voelen en delen de frustratie van een ieder die graag een ander hulpmiddel wil gebruiken, maar deze nu niet vergoed krijgt. DVN doet er alles aan om het proces tot een (positieve) uitspraak te bevorderen. Om dit te bereiken blijven we voortdurend in gesprek met alle betrokkenen.

Wat doet DVN om dit standpunt kracht bij te zetten?

Uiteraard zetten wij ons standpunt voortdurend uiteen bij de Rondetafel Diabeteszorg. Helaas hebben wij door brieven van de minister over dit onderwerp, geconstateerd dat de signalen van de Rondetafel Diabeteszorg niet bij de minister zijn aangekomen. Hierop hebben wij op dinsdag 22 juni 2021 een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie VWS met het verzoek om de (H)CL en CGM vergoeding met demissionair minister van Ark te bespreken. CDA-kamerlid Joba van den Berg pakte dit op en legde de brief voor aan demissionair minister van Ark.

Het commissiedebat met het DVN standpunt rondom diabetestechnologie in het verzekerde pakket kan hier worden teruggekeken. (vanaf 46 minuten en vanaf 2 uur 48 minuten). Hieronder de letterlijke weergave van de vraag en het antwoord in het commissiedebat.

Vraag en antwoord in kamercommissiedebat 30 juni 2021

Vraag van mevr. Joba van den Berg, kamerlid CDA (letterlijke weergave)

‘En tegen die achtergrond ook; ik heb van de Diabetesvereniging een email ontvangen met dat ze pleiten voor het opnemen van een nieuwe technologie in het basispakket. En er wordt dus ook gesteld dat die evidence based is. Dus dat er bewezen effectiviteit is. Wellicht dat de behandeling dat is, maar wat CDA mist is het financiële plaatje in de keten. Wat zijn de ketenkosten en wat zijn de besparingen bij de implementatie? Is de minister bereid daar naar te laten kijken?’

Antwoord van minister van medische zorg Tamara van Ark, VVD (letterlijke weergave)

‘De vraag van mevrouw Van den Berg over diabetes; vind ik ook weer als je inzoomt op de thematiek van dit debat eigenlijk wel zo’n dilemma. Ja, er is een pleidooi om dit op te nemen in het basispakket, ook een uitspraak dat het evidence based is, maar hier zien we ook dat hoe het proces z’n werk zou moeten krijgen. Bij diabeteshulpmiddelen zien we in korte tijd heel veel nieuwe technologieën op de markt komen, zo is er ook technologie onderweg die het meten van bloedwaarden koppelt aan het automatisch toedienen van insuline bijvoorbeeld¹. En dan is het extra van belang om ook te kijken, als je een nieuwe techniek opneemt in het pakket, is dat het Zorginstituut ook toetst of het voldoet aan de eis van de wetenschap en de praktijk. Dus het is niet zo zeer de vraag, is de techniek op de lange termijn goedkoper, maar de vraag is: heeft de techniek meerwaarde voor de patiënt? Worden de behandelresultaten verbeterd. Wat mij betreft kan dat ook betekenen dat een baat buiten de zorgen ligt, als een patiënt door deze techniek meer kan werken, dan is dat ook relevant. Nou bij de Ronde Tafel Diabetes, daar is ie voor uitgekomen en dat bewijs is er op dit moment onvoldoende. En dat betekent dat met de spelregels die we hebben dat het aan de fabrikanten is om aan te tonen dat het product wel voldoet aan de pakketcriteria. Want dat geldt ook voor alle andere zaken in het basispakket. Nou, daar lopen inmiddels onderzoeken voor, en er zullen er nog meer starten. En als dat voldoende bewijs er is, dat gaat het Zorginstituut een beslissing nemen over al dan niet vergoeding van het product.’

¹Genoemde technologie is uiteraard al sinds een aantal jaren op de markt en de (H)CL en CGM vergoeding waarover in de ingezonden brief wordt gesproken is onderdeel van deze technologie.

Wat is de volgende stap voor DVN?

We zijn blij dat ons signaal is overgekomen. Dat het CDA dit punt heeft ingebracht in de Vaste Kamercommissie en dat Minister van Ark hierop heeft gereageerd is een stap in de bewustwording. Dit is voor onze achterban natuurlijk niet voldoende. We gaan dus door met het aankaarten van deze belangrijke vergoeding voor mensen met diabetes. Uiteraard ook in samenspraak met de Rondetafel Diabeteszorg.

Waarom horen wij niet vaak iets over de voortgang?

Afgesproken is dat de verschillende overwegingen van deelnemende partijen niet openbaar gedeeld zullen worden. DVN pleit altijd voor openheid, maar om het proces niet te verstoren, respecteert DVN deze afspraak.

Wie zit er aan de Rondetafel namens DVN? 

Namens DVN zitten twee belangenbehartigers aan tafel. Beide hebben diabetes type 1. De ene afgevaardigde richt zich meer op medicijnen, de ander meer op technologie. 

Ties Obers richt zich op technologie en heeft dit dossier onder zijn hoede. Ties heeft diabetes type 1 sinds zijn 20e, nu ongeveer 15 jaar. Hij heeft zich eerder sterk gemaakt voor meer onderzoek richting een wereld zonder type 1 diabetes bij JDRF Nederland, waaronder de ontwikkeling van sensoren en closed loop systemen. Persoonlijk loopt hij ook tegen vergoedingsproblematiek aan. Hij is zeer gemotiveerd om iedereen met diabetes die technologie te bieden die hem of haar het beste past. 

Wat gebeurt er aan de Rondetafel Diabeteszorg? 

De Rondetafel is een plek waar gediscussieerd wordt over (relatief) nieuwe vormen van behandeling en hoe deze vergoed worden. In de Rondetafel zijn vele verschillende partijen vertegenwoordigd. DVN benadrukt elke keer weer het standpunt. Draagt daar argumenten voor aan, biedt wetenschappelijke studies en andere feiten aan en gaat in discussie met partijen die een ander standpunt hebben.

Wie beslist er over de vergoedingen voor diabetestechnologie?

Afhankelijk van wat er vergoed moet worden, beslissen de zorgverzekeraars of het Zorginstituut Nederland of iets vergoed moet worden. Doorgaans op voorspraak van de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroepen en in mindere mate de patiëntvertegenwoordigers. DVN zet door om de stem van mensen met diabetes te laten horen. Het gaat immers om ons.

Is DVN het altijd eens met beslissingen rond diabetestechnologie?

Nee, zeker niet. En het is vaak ook niet aan DVN om een beslissing te nemen. Het is onze taak om vanuit patiëntenperspectief onze visie te verwoorden. En argumenten aan te dragen waarom we voor of tegen bepaalde standpunten zijn. Daar wordt doorgaans heel goed naar geluisterd en zo hebben wij veel zaken positief kunnen veranderen. Dat is echter niet altijd mogelijk.

Doet DVN dit alleen? 

Uiteraard niet. Er zijn veel organisaties en individuen die zich inzetten voor deze zaak. Denk aan onze eigen DVN leden, het Diabetes Fonds, Sensorvergoeding, individuele artsen en wetenschappers, verzekeraars en overheden. Goed om te noemen is dat, ondanks dit vergoedingsprobleem zeer veel frustratie brengt, het ook hartverwarmend is hoe zoveel mensen zich inspannen om de zorg voor mensen met diabetes beter te krijgen. 

Wat gebeurt er buiten de Rondetafel op het gebied van diabetestechnologie? 

Ook buiten de Ronde Tafel is DVN zeer actief om diabetestechnologie zo snel en goed mogelijk bij mensen met diabetes te krijgen. Een greep uit onze activiteiten:

 • DVN werkt vanuit het patiënten perspectief mee aan richtlijnen
 • DVN faciliteert wetenschappelijk onderzoek vanuit patiënten perspectief (zoals bij de kunstalvleesklier)
 • DVN participeert in wetenschappelijk onderzoek
 • DVN is individueel in gesprek met alle zorgverzekeraars om sensor en (hybrid) closed loop systemen beter toe te lichten
 • DVN is individueel in gesprek met fabrikanten om hun rol in het vergoedingsstuk te bespreken
 • DVN heeft meegewerkt aan een ‘position statement’ over DIY Loopen
 • DVN werkt vanuit patiënten perspectief mee aan scholing over diabetestechnologie aan zorgprofessionals
 • DVN heeft de focus  verschoven van alleen sensor naar sensor én (hybrid) closed loop systemen, omdat men sensor A met sensor B vergeleek, zonder te kijken naar de toegevoegde waarde van de (hybrid) closed loop systemen
 • DVN werkt aan een keuze tool; “Hoe kies een (Hybrid) Closed Loop?”

Heb je ervaringen die je graag met ons deelt of ideeën? Neem dan zeker contact met ons op. Alleen door krachten te bundelen kunnen we die vuist maken die nodig is.

Word lid van DVN

Word lid van DVN

Met meer dan 35.000 leden weten overheden, zorgverzekeraars en andere partijen dat ze niet om ons heen kunnen. Samen staan we zoveel sterker! Ben jij nog geen lid? Zorg dan dat we nog sterker staan en meld je nú aan. Zodat ook jij je stem laat horen.

Word nu lid van DVN