Word lid en maak het verschil
Word lid
Brief aan nieuwe Minister van VWS over CGM-vergoeding

20 januari 2022

Brief aan nieuwe Minister van VWS over CGM-vergoeding

DVN heeft op dinsdag 18 januari jl. in samenwerking met diverse andere partijen in de diabeteszorg een brief gestuurd naar de nieuwe minister van VWS over de noodzaak van een bredere vergoeding van de rtCGM.

Het standpunt van DVN is dat de rtCGM* breed vergoed moeten worden. De rtCGM -al dan niet in combinatie met een HCL-systeem**- helpt mensen met diabetes om hun gezondheid direct te verbeteren, complicaties te voorkomen en bovenal de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen met diabetes zijn zelf in staat om in samenspraak met hun behandelaar te bepalen welke technologie passend is. Dit wordt ook bevestigd in de nieuwe richtlijn voor internisten Zelfglucosemanagement.

De huidige criteria en regels zorgen ervoor dat veel mensen met diabetes niet kunnen beschikken over de bij hen best passende technologie. Dit zorgt er weer voor dat men niet voluit kan leven en op korte en lange termijn meer gezondheidsschade oploopt. DVN draagt het standpunt dagelijks uit naar alle betrokken, wetenschappers, verzekeraars, overheden, artsen en verpleegkundigen.

Samen met Diabeter, Diabetes Fonds, Sensorvergoeding, Diabetes+, Stichting DON, Stichting JDRF Nederland, Stichting ééndiabetes en Bas van de Goor Foundation heeft DVN het belang van de bredere vergoeding voor de rtCGM uiteengezet in een brief aan de nieuwe minister van VWS. We vinden het van belang dat de minister de inhoud van deze brief eerst tot zich kan nemen en hierop kan reageren voordat wij de brief openbaar zullen maken. Begin volgende week zullen wij de inhoud van de brief hier publiceren.

Meer lezen:
Inventarisatie onderzoeken door Diabetesfonds bevestigt belang bredere vergoeding rtCGM
Nieuwe richtlijn voor internisten Glucosezelfmanagement
Standpunt DVN vergoedingen diabetestechnologie

 

*Een rtCGM (ook vaak CGM genoemd) is een sensor die continu de bloedsuikerwaarde in je weefselvocht meet. Een rtCGM geeft in een HCL-systeeem informatie aan het algoritme in de insulinepomp en deze insulinepomp geeft als dat nodig is automatisch insuline af. Met een HCL hoef je bij een stijging of daling zelf niets te doen.

**Een HCL is een systeem dat gebruik maakt van 3 componenten: een insulinepomp, een glucosesensor en een aansturend algoritme. De glucosesensor meet de glucosewaarden in het lichaam, het algoritme interpreteert dat en stuurt vervolgens de insulinepomp aan om meer of minder insuline toe te dienen (precies dat wat de bètacellen van iemand zonder diabetes doen).

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid