Word lid en maak het verschil
Word lid
CGM-vergoeding: hoe zet DVN zich in?

12 januari 2021

CGM-vergoeding: hoe zet DVN zich in?

Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor een brede vergoeding van de sensor en (Hybrid) Closed Loop systemen. Val jij binnen de indicatiecriteria voor CGM maar krijg je deze nog niet vergoed? Dan helpen wij jou verder.

Update 2 juni 2021

Sensoren (CGM) worden sinds 2021 vergoed uit hulpmiddelenbudget, wat betekent dit voor mij?

Als je binnen de indicatiecriteria voor CGM valt dan zijn ziekenhuizen voortaan minder terughoudend om deze voor te schrijven. Bekijk in ons eerder verschenen nieuwsbericht wat de criteria zijn en neem contact op met jouw zorgverlener.

Hoe zet Diabetesvereniging Nederland (DVN) zich in voor brede vergoeding?

DVN maakt zich sinds jaar en dag sterk voor een brede vergoeding van de sensor en (Hybrid) Closed Loop systemen. Je leest ons standpunt en de meestgestelde vragen rondom dit standpunt op DVN standpunt over vergoedingen diabetestechnologie.

Wat houdt de Rondetafel Diabeteszorg in?

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van medisch specialisten, huisartsen, vertegenwoordigers van de patiënt (DVN), zorgverzekeraars, producenten, Zorg Instituut Nederland en overheid. De RT adviseert de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Lees er meer over in Rondetafel Diabetes zorg, hoe en wat?

Werkgroep hulpmiddelen van de Rondetafel Diabeteszorg

Gelukkig staat DVN niet alleen in de strijd om een bredere sensorvergoeding. Op 11 december 2020 lichtten Loes Heijmans en Orietta Koster van Sensorvergoeding.nl hun visie op sensorvergoeding toe tijdens de werkgroep hulpmiddelen van de RondeTafel Diabeteszorg. Met een goede wetenschappelijke onderbouwing van het Diabetesfonds is de noodzaak tot brede vergoeding nogmaals stevig aangetoond.

Op vrijdag 9 april 2021 stond de uitdrukkelijke wens tot verbreding van de vergoedingen voor Sensor en (Hybrid) Closed Loop wederom op de agenda bij de werkgroep Hulpmiddelen. DVN verspreidde ter voorbereiding op deze werkgroep diverse brieven met ervaringen van mensen met diabetes naar de deelnemers van de werkgroep Hulpmiddelen. Lees het nieuwartikel DVN pleit voor verbreding Sensor en (Hybrid) Closed Loop vergoeding. De ingebrachte brieven zijn besproken net als het door DVN ingebrachte wetenschappelijke overzicht van het Diabetesfonds. DVN heeft gehamerd op het bespoedigen van het proces en zal dit blijven doen.

Te nemen stappen sensorvergoeding

Niet alleen het Zorginstituut Nederland beslist of de vergoeding verbreed wordt. De volgende stappen kunnen worden doorlopen:

  1. Internisten kunnen besluiten (op wetenschappelijke gronden) om de criteria voor vergoeding uit te breiden
  2. De zorgverzekeraars kunnen en mogen dit overnemen
  3. Indien zorgverzekeraars dat niet doen, kan het ZorgInstituut Nederland om een uitspraak gevraagd worden

DVN hoopt op een spoedige voltrekking van stappen 1 en 2, en daarmee een brede vergoeding voor (Hybrid) Closed Loop systemen en CGM.

* Ben je lid van DVN en val je onder de criteria van CGM, maar krijg je deze niet vergoed? Wij helpen je graag! Probeer het eerst nog eens zelf door contact op te nemen met je zorgverlener in het ziekenhuis. Levert dat niets op? Neem dan contact met ons op via ledenservice@dvn.nl.

Lees meer

DVM standpunt rondom vergoedingen van diabetestechnologie

DVN bepleit wederom verbreding in werkgroep Hulpmiddelen

GCM vergoeding uitzonderingen 23 februari 2021

RT-CGM per 2021 vergoed uit hulpmiddelenbudget

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid