diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in 2019 in de basisverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit is goed nieuws voor mensen met diabetes type 2.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in 2019 in de basisverzekering

Zorginstituut Nederland concludeerde in 2009 al dat de GLI effectieve zorg biedt bij gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s, waaronder diabetes type 2.

Wat is de GLI?

De gecombineerde leefstijlinterventie is een combinatie van 3 programmaonderdelen:

1. Advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes
2. Gezond bewegen
3. Gedragsverandering, gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl

De interventie is bedoeld voor mensen die:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • en overgewicht hebben (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • of ernstig overgewicht (obesitas) hebben (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Dit betekent dus dat de GLI zeker geschikt is voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2.

Hoe werkt het?

De huisarts verwijst door naar de leefstijlcoach. De leefstijlcoach heeft kennis van psychologie, diëtetiek en fysiotherapie en kan zo belangrijke elementen van een gezonde leefstijl overbrengen.

Gedragsverandering

Daarnaast heeft de leefstijlcoach de coachingvaardigheden om deelnemers te motiveren en te stimuleren tot een blijvende gedragsverandering. Deze zorgprofessionals zijn geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).

Vergoeding

De cliënt krijgt de gecombineerde leefstijlinterventie aangeboden als een programma. Alleen GLI-programma’s die erkend zijn door het Zorginstituut Nederland en het Centrum Gezond Leven van het RIVM kunnen vergoed worden. Voor 2019 zijn dit SLIMMER, Beweegkuur en CooL.

Wat vindt DVN?

Diabetesvereniging Nederland (DVN) ziet veel voordelen in de inzet van de GLI. We vinden dat mensen de handvatten moeten krijgen om hun ziekte zelf te kunnen managen. Zelfmanagementvaardigheden zijn voor mensen met diabetes belangrijk voor een gezond, goed en prettig leven.

Naast adviezen over een gezonde leefwijze hechten wij veel waarde aan educatie. De cursussen van de Diabetesschool die de DVN aanbiedt, zijn een waardevolle aanvulling op de interventie.

Minder medicatie

Wat dit betekent voor mensen die de diagnose diabetes type 2 krijgen? De GLI kan er toe leiden dat er na de diagnose eerst gestart wordt met leefstijlaanpassingen. Als dit geen of onvoldoende effect heeft, wordt er pas gestart met medicatie.

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen