Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetesvereniging Nederland stuurt input aan Tweede Kamer voor commissiedebat

30 mei 2024

Diabetesvereniging Nederland stuurt input aan Tweede Kamer voor commissiedebat

Vandaag, donderdag 30 mei, gaan leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in debat met elkaar over het Hulp- en Geneesmiddelenbeleid in Nederland. Diabetesvereniging Nederland heeft de leden van de Vaste Kamercommissie vorige week in een brief input gestuurd voor dit debat. In de brief uit Diabetesvereniging Nederland ook haar zorgen over een aantal ontwikkelingen en doet zij een aantal oproepen voor noodzakelijke veranderingen binnen de diabeteszorg.

We hebben in de brief aandacht gevraagd voor onder andere:

  • Toegang tot innovaties

Het is absoluut noodzakelijk dat nieuwe diabetesontwikkelingen, zoals nieuwe sensoren en medicijnen, zo snel mogelijk beschikbaar komen voor mensen met diabetes. De huidige vertragingen in de beschikbaarheid van deze innovaties zijn zorgwekkend en belemmeren de kwaliteit van leven van veel patiënten.

  • Medicijn- en Hulpmiddelentekorten:

De tekorten aan medicijnen en hulpmiddelen nemen toe en vormen steeds vaker en voor meer mensen een groeiend probleem. Diabetesvereniging Nederland roept op tot snellere en structurele oplossingen om deze tekorten aan te pakken, zodat patiënten niet zonder essentiële zorgmiddelen komen te zitten.

  • Eigen bijdrage op geneesmiddelen

Aan het einde van dit jaar loopt de maximering van de eigen bijdrage op geneesmiddelen af. Diabetesvereniging Nederland pleit ervoor om deze eigen bijdrage te verlagen, en zeker niet te verhogen. De huidige €250 is voor veel mensen met chronische aandoeningen een enorm hoog bedrag en mensen met chronische aandoeningen worden al onevenredig zwaar financieel belast.

  • Bloeddonatie door mensen met diabetes:

Momenteel mogen mensen die insuline gebruiken geen bloed doneren. Diabetesvereniging Nederland vraagt om een heroverweging van deze regel, aangezien dit veel potentiële donoren uitsluit en bijdraagt aan de schaarste aan bloedproducten.

Wat gebeurt er na het debat?

We zetten ons elke dag onverminderd in om de zorg en het leven van mensen met diabetes te verbeteren. We verwachten met de input voor dit debat de Vaste commissie meer informatie gegeven te hebben om belangrijke beleidsbeslissingen te nemen. Meer informatie en updates over de uitkomsten van het debat, verspreiden we via de website en de sociale mediakanalen van Diabetesvereniging Nederland.

Wat doet de Vaste Kamercommisie voor VWS?

De Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport controleert het beleid van de bewindspersonen (twee ministers en een staatssecretaris) van het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Daarom gaat de commissie regelmatig in debat met de ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de Commissie de behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport voor.

Het debat live volgen

Het commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid is op 30 mei van 10.00 uur tot 14.00 uur live te volgen. Dat kan onder meer via een livestream met videobeeld of door mee te luisteren. Ook kun je andere livestreams bekijken van de Tweede Kamer.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid