Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetesvereniging Nederland geeft input aan commissiedebat Tweede Kamer

4 oktober 2023

Diabetesvereniging Nederland geeft input aan commissiedebat Tweede Kamer

Op 5 oktober a.s. praat de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Digitale ontwikkelingen in de zorg. Diabetesvereniging heeft in een brief input voor dit gesprek gestuurd.

Debat over digitale ontwikkelingen in de zorg

Op 5 oktober a.s. praat de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Digitale ontwikkelingen in de zorg. Dit gebeurt in een commissiedebat waarin een spreker van iedere politieke partij 4 minuten spreektijd heeft. Daarna reageert Minister Kuipers hierop of beantwoordt vragen. Diabetesvereniging Nederland heeft de Vaste Kamercomissie een brief met input voor dit debat gestuurd.

Wat staat er in de brief?

Diabetesvereniging Nederland verwijst in de brief terug naar een eerdere brief die gestuurd is op 15 juni 2023. De vragen die hierin werden gesteld zijn onbeantwoord gebleven. Met deze nieuwe brief herinneren wij de Vaste Kamercommissie aan een aantal belangrijke vragen over de inzet van diabetestechnologie.

De opnieuw in deze brief gestelde vragen:

  • Hoe kan het dat er zo weinig wordt gedaan aan de 13 jaar kortere levensverwachting van mensen met diabetes type 1, terwijl daar veelbelovende en wetenschappelijk bewezen innovaties voor zijn gekomen?
  • Hoe kan het dat we een onderscheid maken in verschillende hulpmiddelen op basis van een simpele aanpassing in de productsoftware? En dat mensen met diabetes in Nederland nog verplicht worden te ‘flashen’ (extra handeling om de sensor uit te lezen) terwijl dit bewezen ineffectief is, en er goedkopere mogelijkheden zijn waarbij dit niet nodig is, die vervolgens niet op de markt kunnen verschijnen?
  • Hoe kan het dat mensen met diabetes type 1 wel gebruik kunnen maken van losse pomp en sensor en niet van een gekoppelde pomp en sensor, terwijl dit even duur is en dit veel persoonlijke, maatschappelijke en gezondheidswinst oplevert? Wetenschap toont aan dat dit twee uur per dag oplevert waarbij men niet in een Hypo of Hyper zit. Per jaar is dat een volle maand!
  • Hoe kan het dat we bewezen effectieve technologieën, die gezondheidswinst opleveren, personeelsdruk verlagen, niet duurder zijn dan huidige vergoedde alternatieven, waar de patiëntenvereniging al jaren aandacht voor vraagt, niet omarmen?

Hoe gaat het verder?

Ons doel is dat de Vaste Kamercommissie weet wat er speelt in de diabeteszorg. Als de Kamerleden deze punten meenemen in hun spreektijd, moet Minister Kuipers hierop reageren. Wij hopen dat dit het proces van inzet van diabetestechnologie verbetert.

Daarnaast is en blijft Diabetesvereniging Nederland in gesprek met verschillende partijen zoals zorgverzekeraars en het zorginstituut in de discussie over vergoedingen.

Mocht er in het debat inderdaad gesproken worden over diabetestechnologie, of worden vragen die wij gesteld hebben beantwoord, dan informeren wij jullie hier weer over.

Bekijk hier de gehele brief

Lees meer:

Brief aan Vaste Kamercommissie op 15 juni 2023

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid