Word lid en maak het verschil
Word lid

13 januari 2022

Onderzoeken benadrukken belang bredere vergoeding voor de CGM

Onderzoeken tonen steeds opnieuw het belang aan van een bredere vergoeding voor de CGM (Continue Glucose Monitoring), noodzakelijk voor de toepassing van een Hybrid Closed Loop systeem (HCL). Diabetesvereniging Nederland (DVN) gebruikt het overzicht van het wetenschappelijk bewijs van het Diabetes Fonds in al haar gesprekken met betrokkenen.

Het Diabetes Fonds publiceerde in november een nieuw overzicht met wetenschappelijk bewijs over het effect van Hybrid Closed Loop systemen (HCL) op mensen met diabetes met een intensief insulineschema. DVN heeft nauw contact met het Diabetes Fonds en is dan ook zeer dankbaar voor het overzicht en onderschrijft de conclusies van het Diabetes Fonds. Het maakt de noodzaak tot een bredere vergoeding van de CGM (Continue Glucose Monitoring) nogmaals overduidelijk.

Waarom is die bredere vergoeding voor de CGM noodzakelijk?

Een CGM is een sensor die continu de bloedsuikerwaarde in het weefselvocht meet. Een CGM geeft in een HCL-systeem informatie aan het algoritme in de insulinepomp en deze insulinepomp geeft als dat nodig is automatisch insuline af. Iemand met een HCL hoeft bij een stijging of daling zelf niets te doen.

Een FGM sensor (die wel breder wordt vergoed) scan je zelf, je reader of telefoon geeft dan de bloedsuikerwaarde aan. Hierop neem je zelf actie op je insulinepomp of door insuline te spuiten. Voor veel mensen met diabetes is de FGM al een enorme vooruitgang ten opzichte van de vingerprikmethode. Het vraagt echter wel nog steeds voortdurende acties van de gebruiker, waarop zelf dan een inschatting gemaakt moet worden.

De FGM kent sinds 2019 een brede vergoeding. De CGM niet. En zonder CGM geen HCL.

Terwijl een HCL aantoonbaar een enorme verbetering in kwaliteit van leven betekent voor mensen die hier gebruik van willen maken. Onderzoeken tonen aan dat een HCL leidt tot meer tijd binnen de streefwaarden, minder hypoglykemieën en betere kwaliteit van leven.

Een praktische vertaling van een van de vele verbeteringen in gezondheid: een HCL zorgt ervoor dat je ’s nachts kan doorslapen terwijl de app je waardes onder controle houdt.

Wat doet DVN met het overzicht van het Diabetes Fonds?

DVN gebruikt het overzicht tijdens gesprekken met diverse stakeholders, zoals verschillende medewerkers van zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS en heeft dit in december geagendeerd op het Rondetafel overleg. DVN zal dit overzicht en de argumenten ook in 2022 blijven delen met de verschillende beleidsmakers. DVN wil verder graag onderzoeken stimuleren naar het effect van CGM-HCL op kwaliteit van leven.

Lees meer:

Standpunt DVN vergoeding diabetestechnologie
Hoe kies ik een Hybrid Closed Loop systeem
Alles over Hybrid Closed Loop systemen
Sensorgebruik onder de 18 jaar
Richtlijn zelfglucosemanagement voor internisten

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid