Word lid en maak het verschil
Word lid

15 december 2022

Diabetestechnologie en Vergoedingen

De ontwikkelingen in diabetestechnologie gaan snel en de vergoeding van deze technologie gaat langzaam. Dat is al enkele jaren de meest korte samenvatting die wij kunnen geven. Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich dagelijks in om waardevolle vernieuwingen zo snel mogelijk bij mensen met diabetes te krijgen.

Hieronder vertellen we je over:

 • Alle DVN activiteiten
 • De standpunten van verschillende partijen
 • Ontwikkelingen in diabetestechnologie

Wat doet DVN om technologie zo snel mogelijk bereikbaar te krijgen?

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is zowel zichtbaar als achter de schermen dagelijks bezig met alle belangen van mensen met diabetes. Zo volgen we alle ontwikkelingen in diabetestechnologie, het zorglandschap en de standpunten van andere partijen. Uit al die ontwikkelingen halen we steeds alle kansen en bedreigingen.

Bij kansen kijken we naar activiteiten die zoveel mogelijk effect hebben, bijvoorbeeld op een bredere inzet van diabetestechnologie. En bij bedreigingen, zoals een bezuiniging waar niet goed over nagedacht is, doen we er alles aan om deze tegen te houden of de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

We hebben dagelijks contact met alle verschillende partijen in gesprekken, diverse overleggen en werkgroepen en via brieven en email.
We hebben contact met:

 • Tweede Kamerleden
 • Individuele Zorgverzekeraars
 • Koepel van Zorgverzekeraars
 • Fabrikanten
 • Zorgprofessionals
 • Zorginstituut
 • Wetenschappelijke verenigingen
 • Ministerie
 • Andere diabetesgerelateerde organisaties
 • En natuurlijk: mensen met diabetes

We willen dat Continue Glucose Monitoring (CGM)1 breed vergoed wordt.

Voor dit doel hebben we ook veel contact met andere diabetesgerelateerde organisaties waaronder Sensorvergoeding.nl, Diabetes Fonds, Diabeter en Diabetes+. Al deze organisaties voeren actie met een eigen insteek, op een eigen manier en met eigen acties. Maar allemaal werken we samen aan hetzelfde doel: dat iedereen moet kunnen beschikken over de technologie en behandeling die het beste bij hem of haar past.

Wat zijn de standpunten van verschillende partijen?

Artsen: Genoeg bewijs voor bredere inzet van HCL

De internisten zijn van mening dat er voldoende wetenschappelijke bewijs is om HCL2 breder in te zetten. In een richtlijn van begin 2022 schrijven zij dat je een HCL moet overwegen op het moment dat iemand de behandeldoelen niet haalt.

Bijvoorbeeld als iemand:

 • Een lage Time In Range (TIR) heeft, minder dan 70%, óf;
 • Een hoog HbA1c heeft, > 53, óf,
 • Veel hypo’s, Time Below Range (TBR) heeft, >4%, óf
 • Een onvoldoende kwaliteit van leven bereikt.

Of als iemand te maken heeft met:

 • Zwangerschap
 • Zwangerschapswens
 • Ernstige hypo’s
 • Hypo-unawareness

Zorginsituut Nederland (ZIN): De bal ligt niet bij ons

Zorginstituut Nederland heeft ons laten weten dat het vindt dat het op dit moment niet nodig is dat zij zich uitspreken over FGM/CGM en HCL. Zij vinden dat er qua wetenschap onvoldoende aanleiding is. En zij geven aan dat op het gebied van technologie een ‘open-systeem’ bestaat, waarbij zorgverzekeraars in overleg met artsen en patiënten zelf bepalen of technologie vergoed wordt of niet.

Zorgverzekeraars: Te grote prijsverschillen tussen sensoren

Verschillende zorgverzekeraars geven voornamelijk aan niet te begrijpen waarom de ene sensor zoveel duurder is dan de andere sensor. Als voorbeeld geven zij het prijsverschil tussen de Freestyle Libre 3 en de Medtronic G4, welke minimaal het dubbele kost. Ook wordt er gesproken over de sensoren van Dexcom, waarbij voor de G6 het dubbele wordt gerekend dan voor de One (in Belgie, Engeland), terwijl de sensor hardware naar hun mening hetzelfde is en alleen de smartphone app anders is.

Verschillende zorgverzekeraars zouden sensoren graag breder vergoeden, en dan vooral de sensoren die even duur zijn als de FGM. Er zijn HCL-systemen aangekondigd met gebruik van een goedkopere sensor. Dit kan betekenen dat meer mensen van HCL gebruik kunnen maken.

Diabetesvereniging Nederland: Samen met de behandelaar moet je altijd de beste behandeling voor jouw situatie kunnen kiezen

Diabetesvereniging Nederland is van mening dat diabetestechnologie breder ingezet moet kunnen worden. Iemand met diabetes moet samen met de behandelaar kunnen beslissen wat de juiste, effectieve en doelmatige technologie is. Diabetesvereniging Nederland vindt het vooral frustrerend dat er geen haast wordt gemaakt om deze vernieuwende technologieën in te zetten, terwijl veel mensen dagelijks tegen problemen aanlopen door hun diabetes.

We zetten ons dagelijks in om technologische vernieuwingen wél sneller bij mensen met diabetes te krijgen.

Nieuws over technologie

Nieuwe HCL op de markt: Ypsopump + Dexcom G6 + CamAPS Algoritme

Sinds deze zomer is er een 4e commerciële Hybrid Closed Loop systeem beschikbaar in Nederland3. De Ypsopump kan via de smartphone app met het CamAPS Algoritme gekoppeld worden aan de Dexcom G6. Meer informatie over dit systeem vind je in onze keuzetool: ‘Hoe kies ik een HCL?’

OmniPod 5 HCL heeft Europese goedkeuring

Op dit moment is de OmniPod alleen nog in DIY Closed Loop systemen te gebruiken, eventueel met de FSL2. In september heeft het OmniPod 5 systeem Europese goedkeuring gekregen (CE) en kan daarmee geïntroduceerd worden, waarmee de OmniPod ook in een commerciële HCL gebruikt kan worden. De OmniPod koppelt dan met de Dexcom G6 en in de toekomst ook aan de FreeStyle Libre 3.

Het OmniPod 5 systeem wordt ergens in 2023 verwacht. Of huidige OmniPod gebruikers dan kunnen overstappen is nog niet duidelijk.

Smartpens

Smartpens zijn insulinepennen die gekoppeld worden aan een app. Samen met de sensordata kunnen ze helpen met beter en makkelijker zelfmanagement. Het is wat stil op dit vlak, maar de introductie ervan wordt verwacht.

Zo is de Abbott Libre Link app al geschikt om te gebruiken met smartpens van Novo Nordisk, deze zijn echter nog niet in Nederland verkrijgbaar.

Op dit moment is wel al een SmartCap beschikbaar, de Mallya, die op wegwerppennen bevestigd kan worden. Met de SmartCap kan je bijhouden wanneer je welke dosering hebt toegediend. De SmartCap wordt nog niet breed vergoed.

Medtronic infuusset van 1 week

Medtronic presenteerde kort geleden een nieuwe infuusset die slechts 1 keer per week vervangen hoeft te worden, in plaats van om de 3 dagen.

 1. Continue Glucose Monitoring (meestal rtCGM of afgekort CGM genoemd) bestaat meestal uit een sensor, een zender en een ontvanger. De sensor meet je glucose in het onderhuidse weefselvocht. De zender stuurt deze metingen door naar de ontvanger. Die ontvanger is bijvoorbeeld een insulinepomp, een reader of een telefoon. Daarop zie je je actuele waarde, trendpijlen en een grafiek. Ook kun je alarmen instellen. Sommige rtCGM-systemen kunnen communiceren met insuline pompen via een aansturend algoritme. Dat noemen we een (Hybrid) Closed Loop Systeem. Doordat de sensor en de pomp met elkaar communiceren en er een slim algoritme in de pomp zit kan dit systeem zelfstandig een deel van het bloedglucosemanagement overnemen.
 2. Alles over Hybrid Closed Loop systemen
 3. Hiernaast bestaan natuurlijk ook de diverse DIY Closed Loop systemen.

Lees meer: DVN standpunt over vergoedingen voor diabetestechnologie

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid