Word lid en maak het verschil
Word lid

16 oktober 2020

Zorgen over preferentiebeleid insuline

Na de langwerkende insulines, worden nu ook van de kortwerkende insulines biosimilars ontwikkeld. Diabetesvereniging Nederland (DVN) en NDF maken zich zorgen over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars met betrekking tot insulines en biosimilar insulines. Lees ook het overzicht van preferente insulines per zorgverzekeraar.

Update 17 december 2020

Kortwerkende insulinepreparaten

Tot recent waren er 4 kortwerkende insulinepreparaten in Nederland beschikbaar:

  • Insuline lispro (Humalog) van fabrikant Eli Lilly
  • Insuline aspart (NovoRapid) van fabrikant Novo Nordisk
  • Insuline aspart met hulpstof nicotinamide (Fiasp) van fabrikant Novo Nordisk
  • Insulin glulisine (Apidra) van fabrikant Sanofi

Uitbreiding biosimilars

Sinds mei 2020 is deze lijst uitgebreid met de biosimilar van het kortwerkende insuline Humalog : insuline lispro Sanofi. In juni 2020 is de biosimilar van NovoRapid beschikbaar gekomen: insuline aspart Sanofi.  Beide biosimilars zijn door de EMA goedgekeurd en even veilig en effectief beoordeeld als het origineel waarop de biosimilar is gebaseerd. Van Fiasp en Apidra is de uitwisselbaarheid met de biosimilars niet onderzocht.

Zorgen over preferentiebeleid

In relatie tot bovenstaande maken DVN en NDF zich zorgen over de actuele ontwikkelingen rond het door zorgverzekeraars gevoerde en voorbereide preferentiebeleid betreffende insulines en biosimilar insulines. Wij spreken zorgverzekeraars daarop aan en hebben hun zorgen ook kenbaar gemaakt in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland.

Aan ZN wordt gevraagd om consistentie en samenhang in het preferentieproces; om een unaniem commitment aan de tripartite geformuleerde NDF Aandachtpunten voor overstap patiënten naar biosimilars van insulines. En de toezegging van zorgverzekeraars dat zij hun preferentiebeleid minimaal 4 maanden voor ingaan communiceren naar zorgverleners zodat er op lokaal niveau afstemming kan plaatsvinden ten behoeve van zorgvuldige begeleiding en monitoring van patiënten die te maken hebben met verandering. Ook wordt voorgesteld de ontwikkelingen gezamenlijk te gaan monitoren.

Inmiddels hebben 100duizenden mensen met diabetes te maken met een insuline-preferentiebeleid, waarbij vaak sprake is van omzetting naar een biosimilar insuline. In de brief wordt gesteld dat zorgverzekeraars er onvoldoende rekening mee houden dat preferentiebeleid voor biosimilars niet gelijk is aan preferentiebeleid voor generieke middelen.

Voorkom onoverzichtelijke situatie

Door de toename van het aantal biosimilars op de markt, ook de komende jaren nog, neemt de reikwijdte van insuline-preferentiebeleid snel toe. Omdat elke zorgverzekeraar zijn eigen preferentiebeleid voert  is er voor patiënten, behandelaars en verstrekkers inmiddels een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Bovendien, en ook dat is een grote zorg, speelt op termijn het risico van herhaaldelijke omzetting. DVN en NDF vinden dit in het kader van de continuïteit van zorg en de van patiënten en zorgverleners gevraagde inspanningen een onwenselijke situatie.

Insulinepreferentie per zorgverzekeraar

Onderstaand een overzicht van preferente insulines per zorgverzekeraar, voor zover bij ons op dit moment bekend.

Zorgverzekeraar Type Leverancier
VGZ Huidig Glargine Abasaglar, firma Lilly
Nieuw per januari 2021 NPH Insulatard, firma Novo Nordisk
Lispro Insuline Lispro; patronen, pennen en flacon, firma Sanofi
Aspart Insuline Aspart; patronen en pennen, firma Sanofi
Zilveren Kruis Nieuw per januari 2021 Glargine Lantus firma Sanofi
Lispro Humalog, firma Lilly
Aspart Volgt later
Menzis Huidig Glargine Abasaglar, firma Lilly
Nieuw per oktober 2020 Lispro Humalog, firma Lilly
Aspart Novorapid, firma Novo Nordisk
CZ Huidig Glargine Abasaglar, firma Lilly
Nieuw Lispro Volgt later
Aspart Volgt later

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid