Word lid en maak het verschil
Word lid

28 mei 2021

Vragenlijst invullen bij bestelling van hulpmiddelen?

De afgelopen week ontving Diabetesvereniging Nederland (DVN) meerdere signalen over een verandering in het bestelproces bij een van de hulpmiddelenleveranciers. Daarbij moest een vragenlijst doorlopen worden voordat men (online) diabetes hulpmiddelen (zoals sensoren en pomptoebehoren) kon bestellen. Hierop hebben we direct actie ondernomen en zijn in gesprek gegaan. Met resultaat!

Het standpunt van DVN inzake dataverzameling bij het bestelproces

Wij zijn van mening dat de data uit meerdere vragen van deze vragenlijst, niet op deze plek verzameld hoeven te worden. Het is onvoldoende duidelijk waarom deze data verzameld worden en wat er met deze data gedaan wordt. Ook het verplichte karakter van de vragenlijst, waarbij mensen het bestelproces niet kunnen afronden zonder de vragenlijst in te vullen, is in onze ogen niet juist.

DVN is daarover met de leverancier in gesprek gegaan. Na enkele prettige gesprekken heeft de leverancier besloten het bestelproces terug te draaien naar de oude versie. De vragenlijst is uit het bestelproces gehaald. Alleen de functionele vragen voor de bestelling blijven bestaan.

Waarom had deze leverancier een vragenlijst gekoppeld aan de bestelling?

De vragenlijst komt voort uit landelijke regelgeving en afspraken. De leverancier heeft aangegeven met de verschillende partijen om tafel te gaan om te bepalen óf en hoe deze data verzameld dienen te worden. DVN heeft aangegeven bij deze gesprekken aanwezig te willen zijn om het belang van mensen met diabetes optimaal te kunnen behartigen. Dit onder het motto ‘Niet over ons, zónder ons’.

Loop jij tegen een dergelijk probleem aan? Meld het dan bij de ledenservice

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid