Word lid en maak het verschil
Word lid

25 augustus 2020

Toename beenamputaties door lockdown in de zorg

Het stilvallen van de reguliere zorg door de coronacrisis heeft in ziekenhuizen geleid tot een toename van het aantal grote amputaties, blijkt uit een rondgang van de NOS langs 17 ziekenhuizen.

Goede diabeteszorg

Het belang van goede, tijdige zorg wordt nu pijnlijk duidelijk. De cijfers liegen niet, wel moeten we weten dat in deze cijfers ook de inhaaloperaties van de uitgestelde zorg door de corona zijn opgenomen. Bij iedere diabetespatiënt met een voetwond moet tijdig worden uitgesloten dat er geen onderliggende vaatproblemen aanwezig zijn. Een simpel vaatonderzoek is hiervoor voldoende. Als patiënten te lang moeten wachten, heeft dat ernstige gevolgen. We gaan in gesprek met de voetenteams van de ziekenhuizen om te voorkomen dat er bij een eventuele tweede golf een toename van grote amputaties ontstaat bij mensen met diabetes.

Wat kan beter

DVN vindt dat patiënten moeten weten dat zij altijd toegang hebben tot medisch noodzakelijke zorg. Een grote groep mensen was zich er niet bewust van dat urgente zorg wel doorgang vond tijdens te lockdown. Patiënten moeten hierover beter geïnformeerd worden door zorgverleners. Daarnaast is het van belang dat mensen met diabetes op te hoogte zijn van de mogelijke complicaties en de noodzaak om daar zelf goed op letten en bij klachten tijdig aan de bel trekken bij de zorgverlener.

Zelfmanagement

Als je diabetes hebt, kun je problemen krijgen met je voeten. Vooral wondjes aan de voeten komen veel voor. Je kunt voetproblemen voorkomen door goed voor je voeten te zorgen en ze vaak te controleren. Op onze pagina over voetzorg lees je meer over de mogelijke voetcomplicaties en tips om voetproblemen te voorkomen.

Meer lezen

Wil je meer lezen over de inzet van DVN op het gebied van voetzorg? Lees dan het dossier voetzorg.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid