Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Betere voetzorg: minder amputaties

Matige voorlichting over voetverzorging, het niet op tijd signaleren van voetproblemen, het te laat doorverwijzen naar een specialist en te lange wachttijden voordat je geholpen wordt. Allemaal zaken die hebben geleid tot onnodige amputaties van voeten, tenen en onderbenen bij naar schatting 2500 mensen met diabetes per jaar. Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil deze amputaties voorkomen. En zet zich daarom in voor betere voetzorg!

Waarom is goede voetzorg zo belangrijk?

Met diabetes heb je een kans op een verminderde doorbloeding van je ledematen. Met als gevolg dat je problemen kunt krijgen aan voeten, tenen of onderbenen. Daarom is het erg belangrijk dat voetzorg goed geregeld is: van preventie (goede voorlichting over het verzorgen van je voeten) tot de zorg die eraan bijdraagt dat mensen met diabetes geen amputaties hoeven ondergaan.

Wat doet DVN?

Wij vinden goede informatie over de zelfzorg van je diabetes erg belangrijk. Daarom investeren we in goede en vrij toegankelijke informatie via onze website en brochures waar wij mensen extra op wijzen. Via de Diabetesschool helpen we mensen met diabetes om het zelfmanagement te verbeteren.

Ook willen we de kwaliteit van de voetzorg verbeteren. Er zijn veel zorgprofessionals betrokken bij de zorg van de diabetische voet. Er zijn concrete aanwijzingen dat een deel van deze zorgprofessionals niet op de hoogte is van de richtlijn diabetische voet of deze niet correct toepast. Ook zijn er (regionale) verschillen in de organisatie van de voetzorg bij de verschillende zorgverleners. Dat vinden wij niet acceptabel.

We bespreken met de betrokken beroepsgroepen, o.a. (kader)huisartsen, radiologen, de orthopedische sector, podotherapeuten, de medisch pedicure, podologen en wonddeskundigen wat er beter moet. Wij organiseren hiervoor bijeenkomsten en informatieavonden waarvoor deze beroepsgroepen zijn uitgenodigd.

Ook zit DVN aan tafel bij het landelijk overleg wat de beroepsgroepen periodiek voeren. Op basis van alle input presenteert DVN later dit jaar een verbeterplan om onnodige amputaties tegen te gaan. Dit plan bespreken we vervolgens met deze beroepsgroepen en de zorgverzekeraars.

Er zijn aanwijzingen dat de richtlijn diabetische voet niet overal goed wordt toegepast. Dat vinden wij niet acceptabel.

Wat hebben we al bereikt?

  • In 2017 is de Richtlijn diabetische voet vastgesteld. Een richtlijn voor zorgverleners waarin is afgesproken hoe de voetzorg eruit ziet voor mensen met diabetes. De diabetesvereniging heeft hieraan meegewerkt en werkt aan een patiëntenversie van deze richtlijn. 
  • Op 15 juni 2018 hebben wij een aantal beroepsgroepen uitgenodigd om te bespreken wat er volgens hen moet gebeuren om de voetzorg te verbeteren. Onder andere huisartsen, podotherapeuten, de medische pedicure, podologen, radiologen en de orthopedische schoenmakers waren hierbij aanwezig. We praten de komende periode hierover verder met een aantal betrokken koepels van zorgverleners.

Laatste nieuws over voetzorg

Veelgestelde vragen

Help mee

Help mee

Goede zorg is belangrijk bij diabetes. Wij zetten ons in voor brede vergoeding en beschikbaarheid van goede zorg en hulpmiddelen. Dat kunnen we niet zonder jou.

Word lid

Samen voor voluit leven met diabetes.Want diabetes heb je niet alleen.
WORD LID