Betere voetzorg: minder amputaties

Matige voorlichting over voetverzorging, het niet op tijd signaleren van voetproblemen, het te laat doorverwijzen naar een specialist en te lange wachttijden voordat je geholpen wordt. Allemaal zaken die hebben geleid tot onnodige amputaties van voeten, tenen en onderbenen bij naar schatting 2500 mensen met diabetes per jaar. Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil deze amputaties voorkomen. En zet zich daarom in voor betere voetzorg!

Waarom is goede voetzorg zo belangrijk?

Met diabetes heb je een kans op een verminderde doorbloeding van je ledematen. Met als gevolg dat je problemen kunt krijgen aan voeten, tenen of onderbenen. Daarom is het erg belangrijk dat voetzorg goed geregeld is: van preventie (goede voorlichting over het verzorgen van je voeten) tot de zorg die eraan bijdraagt dat mensen met diabetes geen amputaties hoeven ondergaan.

Nieuws over complicaties en behandelingen

Wat doet DVN?

Wij vinden goede informatie over de zelfzorg van je diabetes erg belangrijk. Daarom investeren we in goede en vrij toegankelijke informatie via onze website en brochures waar wij mensen extra op wijzen. Via de Diabetesschool helpen we mensen met diabetes om het zelfmanagement te verbeteren.

Ook willen we de kwaliteit van de voetzorg verbeteren. Er zijn veel zorgprofessionals betrokken bij de zorg van de diabetische voet. Er zijn concrete aanwijzingen dat een deel van deze zorgprofessionals niet op de hoogte is van de richtlijn diabetische voet of deze niet correct toepast. Ook zijn er (regionale) verschillen in de organisatie van de voetzorg bij de verschillende zorgverleners. Dat vinden wij niet acceptabel.

We bespreken met de betrokken beroepsgroepen, o.a. (kader)huisartsen, radiologen, de orthopedische sector, podotherapeuten, de medisch pedicure, podologen en wonddeskundigen wat er beter moet. Wij organiseren hiervoor bijeenkomsten en informatieavonden waarvoor deze beroepsgroepen zijn uitgenodigd.

Ook zit DVN aan tafel bij het landelijk overleg wat de beroepsgroepen periodiek voeren. Op basis van alle input presenteert DVN later dit jaar een verbeterplan om onnodige amputaties tegen te gaan. Dit plan bespreken we vervolgens met deze beroepsgroepen en de zorgverzekeraars.


Er zijn aanwijzingen dat de richtlijn diabetische voet niet overal goed wordt toegepast. Dat vinden wij niet acceptabel.


Wat hebben we al bereikt?

  • In 2017 is de Richtlijn diabetische voet vastgesteld. Een richtlijn voor zorgverleners waarin is afgesproken hoe de voetzorg eruit ziet voor mensen met diabetes. De diabetesvereniging heeft hieraan meegewerkt en werkt aan een patiëntenversie van deze richtlijn. 
  • Op 15 juni 2018 hebben wij een aantal beroepsgroepen uitgenodigd om te bespreken wat er volgens hen moet gebeuren om de voetzorg te verbeteren. Onder andere huisartsen, podotherapeuten, de medische pedicure, podologen, radiologen en de orthopedische schoenmakers waren hierbij aanwezig. We praten de komende periode hierover verder met een aantal betrokken koepels van zorgverleners.

Veelgestelde vragen over voetzorg

In theorie is alle voetzorg voor mensen met diabetes goed geregeld; daar zorgt de richtlijn voor. In de praktijk gaat er nog wel eens wat mis vanwege onder andere te laat gestelde diagnoses, te late doorverwijzingen, of gebrek aan kennis.

Een pedicurebehandeling wordt voor mensen met diabetes uitsluitend vergoed onder strikte voorwaarden: 
- er is een risico voor de voet (Sims1 of hoger), 
- er is een zorgprofiel vastgesteld door de (diabetes)podotherapeut, 
- er is een persoonlijk behandelplan opgesteld 
- de behandeling wordt uitgevoerd door een medisch pedicure die door de zorggroep is gecontracteerd. 

Alléén medische verzorging wordt vergoed, dus niet de cosmetische behandeling!
Lees meer over de vergoeding van de voetzorg.

Een podotherapeut is de professional in de voetengezondheidszorg met een erkende en beschermde opleidingstitel (wet Big, art.34). 

Een podoloog heeft geen beschermde titel; in feite kan iedereen zich podoloog noemen. Om dat probleem op te lossen bestaan er tegenwoordig registerpodologen; zij hebben een opleiding genoten en voldoen aan bepaalde eisen. De registerpodoloog werkt voor de voetverzorging samen met een pedicure met diabetes-aantekening. Op deze manier wordt de zorg verleend zoals beschreven in de richtlijn diabetische voet.

Bij deze voeten is er geen verhoogd risico op het ontstaan van diabetesgerelateerde complicaties zoals een ulcus. Dit betekent dat met goede eigen verzorging inmenging van een pedicure niet nodig is. DVN is een voorvechter van goede voetzorg; met name voor mensen die een risico lopen op schade. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de Sims classificatie en risicoprofielen. Wij zijn constant in gesprek met alle voetprofessionals om die gepaste zorg te laten plaatsvinden. 

Het betekent zeker niet dat mensen met diabetes die geen extra risico lopen aan hun lot worden overgelaten. Tijdens periodieke bezoeken aan de zorgverlener (arts, diabetesverpleegkundige, of praktijkondersteuner) vindt er volgens de richtlijnen voetcontrole plaats, als ondersteuning van het zelfmanagement. Zodra er reden tot verder onderzoek of behandeling is, wordt er doorverwezen naar de voetprofessional (medisch pedicure, podotherapeut).

Met andere woorden: de preventieve zorg bij gezonde voeten vindt dus plaats in de huisartsenpraktijk.

Word lid

Word lid

Goede zorg is belangrijk bij diabetes. Wij zetten ons in voor een betere voetzorg. Help jij ook mee? Doneer of word lid!
Met anderen praten over voeten want diabetes heb je niet alleen