Word lid en maak het verschil
Word lid

11 juni 2020

Resultaten enquête diabetes & corona

Op 4 juni kregen de leden van Diabetesvereniging Nederland een uitnodiging om de tweede Diabetes & Corona enquête in te vullen. De eerste enquête over dit onderwerp werd midden april verstuurd, waardoor we de resultaten goed kunnen vergelijken. Ruim 2.000 leden deden mee. De belangrijkste resultaten op een rij.

Nieuw contact met diabeteszorgverlener

46% van de respondenten geeft aan dat er sinds de coronacrisis nieuwe mogelijkheden zijn aangeboden om contact te hebben met de diabeteszorgverlener: 86% daarvan geeft aan dat een telefonisch consult nieuw is. 22% geeft aan dat een consult via email nieuw is. En 12% geeft aan dat videobellen nieuw is.

Afspraken in de maand mei

In de maand mei hadden 760 respondenten een afspraak gepland staan met een diabeteszorgverlener. Hiervan is 26% gewoon doorgegaan op locatie bij de zorgverlener. 55% is omgezet naar een telefonisch consult, 10% is verzet naar een andere datum en 6% is uitgesteld zonder nieuwe datum.

Afspraken in de komende 3 maanden

Van alle personen die de komende 3 maanden een afspraak hebben met een diabeteszorgverlener vindt 64% van de afspraken nog ‘gewoon’ op locatie van de zorgverlener plaats. 26% geeft aan dat de afspraak is omgezet naar een telefonische afspraak. Slechts 1% gaat videobellen. En nog eens 1% heeft de afspraak via email/econsult. De rest geeft aan op een andere manier een afspraak te hebben, bijvoorbeeld thuis.

Minder en andere zorgen

Op de vraag Hoeveel zorgen heb je de afgelopen 7 dagen gehad over de coronacrisis?  Daalde het cijfer vergeleken met midden april van een 5,5 naar 4,2 (1 is weinig zorgen, 10 is erg veel zorgen).

Op de vraag Ik maak me zorgen dat ik vanwege corona in het ziekenhuis terecht kom. Is het cijfer gedaald van 4,8 naar 3,64.

Waar meer mensen zich in april zorgen maakt over de gezondheid van familie (58%) dan van zichzelf (47%), maken nu ongeveer evenveel mensen zich zorgen over de gezondheid van familie (41,7%) als over de eigen gezondheid (41,4%).

Minder positieve gevolgen

In april zag men meer positieve gevolgen dan in juni. De genoemde positieve gevolgen werden allen minder aangegeven. Alleen ‘Thuiswerken wordt breder geaccepteerd’ en ‘Meer tijd en aandacht voor jezelf’ stegen (licht).

Kwaliteit van leven in de afgelopen 7 dagen

Men ziet iets minder de positieve gevolgen van de corona crisis en maakt zich ook wat minder zorgen. Het gemiddelde op de vraag Hoe waardeer je de kwaliteit van leven over de afgelopen 7 dagen?  Is gestegen van een 6,7 naar 7. Dit is in lijn met (en zelfs iets hoger) dan de resultaten van een meting van de Patiëntenfederatie in 2019.

Zijn diabetespatiënten van plan de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie te halen?

79% van de respondenten gaf aan vorig jaar de griepvaccinatie gehaald te hebben en 21% deed dit niet. Op dit moment is 81% procent van plan de griepvaccinatie te halen in 2020. Een lichte stijging.
14% geeft nu al aan geen griepvaccin te halen. En er is een groep van 5% die het nog niet weet.

Op de vraag of men een eventuele extra vaccinatie (zoals het pneumokokkenvaccin) gaat halen beantwoord 48% dat men deze gaat halen. 13% geeft aan van niet, bijna evenveel als het aantal dat geen griepvaccin wil halen. 39% geeft aan het niet te weten. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat goede voorlichting over het belang van een vaccin belangrijk is.

En nu? Wat gaat DVN doen?

DVN is van mening dat elk persoon met diabetes de juiste zorg moet kunnen krijgen die voor haar/zijn situatie optimaal is. Zeker ook als er zich een crisissituatie voordoet. We zijn dan ook verheugd dat veel mensen nieuwe mogelijkheden hebben gekregen om contact te hebben met hun diabeteszorgverlener. Toch zijn we ook een beetje teleurgesteld dat een crisis nodig is geweest om deze manieren van zorg te realiseren. Het telefonisch consult was immers ook mogelijk vóór de coronacrisis. Daarbij laat het beperkte gebruik van bijvoorbeeld videobellen in de komende 3 maanden zien, dat het omarmen van innovaties nog verder versneld kan worden. DVN zal zich dan ook blijven inzetten om innovaties zo snel mogelijk bij mensen met diabetes te krijgen, als deze daar behoefte aan heeft.

Verder diabetes onderzoek

We hebben alle respondenten gevraagd of zij deel willen nemen aan het nieuw te starten DVN Panel, waarmee wij onze achterban gaan raadplegen over allerlei relevante onderwerpen. Tot nu toe hebben we daar al 1.023 aanmeldingen voor ontvangen. We zullen deze personen minimaal 10 keer per jaar benaderen met een vragenlijst en daarbij zullen we met een zekere regelmaat meer kwalitatieve onderzoeken houden, bijvoorbeeld met interviews, focusgroepen en dergelijke.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid