Word lid en maak het verschil
Word lid

11 maart 2022

Reactie minister op brief over vergoeding sensoren

Begin januari stuurde Diabetesvereniging Nederland (DVN) samen met andere diabetesorganisaties een brief aan de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin we vroegen om vergoeding van rtCGM sensoren. Afgelopen donderdag ontving DVN een reactie op deze brief van de minister.

‘Meerwaarde moet wetenschappelijk aangetoond worden’

De minister bedankt ons voor de brief en het bij hem onder de aandacht brengen van deze kwestie. Hij begrijpt dat voor mensen met diabetes de vergoeding van rtCGM sensoren een belangrijk onderwerp is. De minister benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat techniek ingezet wordt om complicaties op de lange termijn te voorkomen.

Echter geeft hij ook aan dat de noodzaak en de meerwaarde wetenschappelijk aangetoond moeten worden voor opname in het basispakket of verruiming van de huidige criteria. Deze wetenschappelijke toetsing bestaat om de zorg toegankelijk, doelmatig en betaalbaar te houden.

Diabetesorganisaties zien voldoende wetenschappelijk bewijs

In de brief aan de minister geven de ondertekenaars al aan dat het wetenschappelijke bewijs er wel degelijk is. Volgens de minister echter is er in 2021 door het Zorginstituut Nederland (ZIN) uitgebreid gekeken naar dat bewijs en is er toen besloten dat de meerwaarde van rtCGM sensoren ten opzichte FGM-sensoren bij mensen met diabetes met een intensief insulineschema onvoldoende is aangetoond. Volgens ZIN en de minister voldoet het bewijs niet aan de stand van wetenschap en praktijk.

De minister heeft wel gevraagd aan het ZIN om de ontwikkelingen te blijven volgen en wanneer het nodig is opnieuw een beoordeling te doen. De minister zegt te begrijpen dat dit voor mensen met diabetes een teleurstellende boodschap is.

‘Ontwikkeling sensoren zal onderscheid op effectiviteit opheffen’

Ten slotte geeft de minister aan dat hij verwacht dat de verschillende systemen (sensoren) zich dusdanig ontwikkelen dat er dan geen sprake meer is van onderscheid op effectiviteit, alleen nog maar op doelmatigheid (kosten). In dat geval zou het volgens de minister aan de zorgverleners en verzekeraars zijn om er voor te zorgen dat sensoren goed worden voorgeschreven.

Wat is de volgende stap van DVN?

DVN zal zich samen met de andere ondertekenaars onvermoeibaar blijven inzetten voor de vergoeding van rtCGM sensoren voor alle mensen met diabetes die baat hebben bij deze techniek.

Inhoudelijk hebben wij naar aanleiding van de reactie van de minister de nodige opmerkingen. We zullen deze in een nieuwe brief aan de minister toelichten. Uiteraard zullen we te zijner tijd deze brief ook met jullie delen.

Lees meer:

Standpunt DVN over vergoeding diabetestechnologie
Brief aan minister op 18 januari 2022
Reactie op publicatie ZIN over vergoeding RT-CGM

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid