Word lid en maak het verschil
Word lid
Nieuwe Nederlandse studie: rt-CGM verbetert de kwaliteit van leven

12 september 2023

Nieuwe Nederlandse studie: rt-CGM verbetert de kwaliteit van leven

Dat is de belangrijkste conclusie die onderzoekers Per Winterdijk, Henk-Jan Aanstoot en Giesje Nefs publiceren in het internationale tijdschrift Diabetes Research and Clinical Practice.

Waarom dit onderzoek?

In eerdere wetenschappelijke studies over diabetestechnologie komt kwaliteit van leven niet of te weinig naar voren. Ook gaan deze onderzoeken vaak over oudere technologie. Bij diabetesorganisaties was er grote behoefte aan meer onderzoek naar de voordelen van diabetestechnologie op bijvoorbeeld slaap, sport en beweging en vertrouwen in het eigen lichaam.

Onderzoekers Per Winterdijk, Henk-Jan Aanstoot en Giesje Nefs onderzochten de relatie tussen het gebruik van de rt-CGM en kwaliteit van leven. Bas van de Goor Foundation, Diabeter, Diabetes+, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Sensorvergoeding.nl, Stichting DON, Stichting ééndiabetes en Stichting JDRF Nederland steunden dit onderzoek.

Hoe is het onderzocht?

Alle organisaties vroegen in 2022 aan hun achterban (leden, mantelzorgers, familie en andere betrokkenen) om een vragenlijst over de rt-CGM in te vullen. Daarop kwam een stroom aan reacties. Met behulp van de ingevulde antwoorden werden belangrijke conclusies getrokken.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

  • Het gebruik van een rt-CGM zorgt het meest voor verbetering in kwaliteit van leven op het gebied van fysieke gezondheid, eomotioneel welzijn en energie
  • Er is meer tevredenheid over het eigen diabetesmanagement, controle en het gevoel van veiligheid
  • De rt-CGM zorgt voor minder ziektelast
  • Deze verbeteringen zijn groter als de rt-CGM wordt gebruikt in een Hybrid Closed Loop
  • Vooral de Hybrid Closed Loop zorgt voor grotere verbeteringen op kwaliteit van leven, vermoeidheid en diabetes-specifiek leed
  • Er worden ook lasten genoemd door gebruik van rt-CGM zoals frustraties over de techniek en het steeds bezig zijn met de diabetes
  • De lasten werden echter als minder bepalend gezien door de toegenomen kwaliteit van leven

Verschillende opmerkingen uit het onderzoek

Een aantal van de invullers van het onderzoek gaven aan nooit meer terug te willen naar de oude situatie. Zelfs werd door een aantal mensen de vrees uitgesproken ooit terug te moeten op de oude behandeling. Huidirritatie, overmatig nadenken over diabetes, gewekt worden door alarmen, technische problemen of onnauwkeurigheden wordt door verschillende mensen genoemd. Opvallend genoeg was dit voor niemand reden genoeg om de rt-CGM niet meer te willen gebruiken. De voordelen wegen voor alle invullers op tegen de nadelen.

Wat vindt Diabetesvereniging Nederland?

De conclusies uit het onderzoek waren natuurlijk al bekend bij ons. Het is fijn dat dit op deze manier gestructureerd onderzocht en gepubliceerd is. Het onderzoek toont duidelijk het belang van diabetestechnologie. De verbeteringen op het gebied van emotioneel welzijn, energie, fysieke gezondheid maar ook in betere glucosewaarden en minder diabetes-specifiek leed zijn duidelijk.

Wij vinden dat meer mensen gebruik moeten kunnen maken van diabetestechnologie. Daarvoor moet er een bredere vergoeding zijn van diabetestechnologie. Diabetesvereniging Nederland neemt de resultaten van dit onderzoek mee in de gesprekken met het Zorginstuut en zorgverzekeraars om tot passende vergoedingen te komen.

Daarnaast vinden wij dat aspecten van kwaliteit van leven, beter onderzocht kunnen worden in diabetesonderzoek, en dat dit ook standaard meegenomen moet worden als uitkomst.

Meer lezen:

Volledige onderzoek rt-CGM in relatie tot kwaliteit van leven

Meer over Hybrid Closed Loop systemen

Hoe kies ik een Hybrid Closed Loop Systeem

Meer over glucosesensoren zoals de rt-CGM

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid