Word lid en maak het verschil
Word lid
Minister Kuipers: ‘Ik ben het er geheel mee eens om innovatie in te zetten’

22 juni 2023

Minister Kuipers: ‘Ik ben het er geheel mee eens om innovatie in te zetten’

Op woensdag 21 juni 2023 vond in de Tweede Kamer het debat Zorgverzekeringsstelsel plaats. Diabetesvereniging Nederland stuurde op 15 juni jl. diverse Kamerleden een brief ter voorbereiding op dit debat. Ties Obers, belangenbehartiger van Diabetesvereniging Nederland, was bij het debat aanwezig.

Diabetes werd in het debat genoemd

In het debat werd over een groot aantal onderwerpen uit de gezondheidszorg gesproken. Ook werd er kort over diabetes en diabetestechnologie gepraat. Minister Ernst Kuipers beantwoorde een vraag van Liane den Haan (Partij Goud) over de inzet van glucosesensoren in de thuiszorg.

De Minister ging niet specifiek in op de glucosesensoren, maar praatte wel over de inzet van alle diabeteshulpmiddelen. Hij gaf in zijn antwoord aan het er mee eens te zijn om innovatie in te zetten en dit ook kritisch te stimuleren, “… dat is ook precies wat we nodig hebben in de ontwikkeling.”.

Daarbij gaf de Minister wel aan dat het initiatief voor afspraken over de plaatsbepaling (=wanneer iets ingezet wordt in de behandeling van een ziekte) en inzet van diabeteshulpmiddelen niet bij hem ligt, maar bij de beroepsgroepen (=internisten, kinderartsen).

Gespreksverslag uit het debat

Liane den Haan – Partij Goud
“Een ander punt gaat over de thuiszorg, ook daar zijn voorbeelden waarvan ik denk, dat is laaghangend fruit, laten we die nou gewoon inzetten, bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers die naar kwetsbare ouderen gaan om hen regelmatig te prikken voor hun bloedsuikerspiegel, soms wel 20x per week. Er is een apparaatje, de Freestyle Libre, waarmee dat nog maar 1 keer per week hoeft te gebeuren, dan kan die monitoring vanuit de thuiszorg 1x per week gebeuren. Ik denk dat is laaghangend fruit, waarom zorgen we er niet voor dat dat soort zaken vergoed worden? En ik hoor graag van de Minister hoe hij daar in staat.”  

Minister Ernst Kuipers
“Voorzitter (Liane den Haan, red.), dan vroeg u naar thuiszorgmedewerker die gaan meerdere keren per week naar kwetsbare ouderen om de bloedsuikerspiegel te prikken en dat kan ook anders, ik doe het even in mijn woorden, en u gaf daar een innovatie voor aan.

Ik ben het er geheel mee eens om innovatie in te zetten. Het is niet direct aan mij om te bepalen of nieuwe techniek voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en daarmee verzekerde zorg is, maar ik heb wel gezamenlijk met veldpartijen afspraken gemaakt en ik heb vertrouwen dat de afspraken die hier zijn gemaakt bijdragen aan passende voorschrijving, bijvoorbeeld in het geval van diabeteshulpmiddelen. Indien beroepsgroepen het nodig achten gezamenlijk scherpere afspraken te maken voor het vaststellen van de plaatsbepaling en de inzet van verschillende diabeteshulpmiddelen binnen de behandeling dan ligt daarvoor allereerst het initiatief bij hen.

Maar ik onderschrijf met u voorzitter dat wij dat wel degelijk ook kritisch moeten stimuleren dat men dan ook met de voorbeelden komt. We hebben eerder wel eens, dat ging niet om diabetes, dat was iets anders, maar precies dezelfde issue over een oogdruppelbril waarbij ook de wijkverpleegkundige niet 3 keer per dag langs hoeft te komen of 4 keer per dag maar mensen dat zelf kunnen doen met een specifieke bril, zo zijn er tal van voorbeelden. En dat is ook precies wat we nodig hebben in de ontwikkeling.”

Plaatsbepaling door internisten al ingenomen

Diabetesvereniging Nederland is blij met de vraag van Liane den Haan en de reactie van de Minister. De plaatsbepaling waarover wordt gesproken is overigens door de Nederlandse Internisten Vereniging al eens ingenomen en vastgelegd in de Richtlijn Glucose Zelfmanagement.

Ook hebben internisten meermaals aangegeven, onder andere in de Ronde Tafel Diabeteszorg, dat ‘RT-CGM’ sensoren minimaal even effectief, en waarschijnlijk effectiever zijn dan ‘FGM’ sensoren. Als de sensoren ‘gelijk geprijsd’ zijn (in de Z-Index*), zouden deze ook gelijk ingezet kunnen worden binnen de huidige omschreven groepen.

Snel en met weinig inspanning

Gelijk inzetten van diabetestechnologie is zoals Liane den Haan zegt als ‘laaghangend fruit’. Dat betekent dat het snel is in te zetten en met relatief weinig inspanning. Als de FreeStyle Libre 3 hetzelfde wordt vergoed als de FreeStyle Libre 2, kan een thuiszorgmedewerker de glucosewaarden real-life, op nagenoeg de hele aardbol, ontvangen. Het is dan niet nodig om ‘misschien wel 20x per week’ fysiek naar de persoon met diabetes te gaan.

Een volle maand per jaar zonder hypo’s of hypers

Daarnaast kan iemand die een insulinepomp gebruikt die koppelbaar is aan de Freestyle Libre 3, deze zonder extra kosten inzetten als Hybride Closed Loop systeem, zoals omschreven in de Richtlijn Glucose Zelfmanagement. Uit de wetenschap blijkt dat iemand dan ruim 2 uur per dag niet meer in hypo- of hyperglykemie zit. Dat is een volle maand per jaar zonder hypo’s of hypers.

Aanbod van glucosesensoren

Inmiddels zijn er 5 sensoren voor ongeveer dezelfde prijs of goedkoper dan de Freestyle Libre 2. Deze sensoren zijn voor 90% vergelijkbaar, maar alleen de FreeStyle Libre 2 wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.

Meer lezen over vergoeding diabetestechnologie

Brief ter voorbereiding op het debat
Wat is het verschil tussen CGM en FGM?
Welke CGM en FGM sensoren zijn er?
Hoe werkt de vergoeding van CGM en FGM?

*De Z-index of G-standaard is een verzameling van alle informatie over medicijnen, hulpmiddelen en gezondheidsmiddelen waarin apothekers, zorgverzekeraars, huisartsen, groothandels en fabrikanten de verschillende prijzen en andere informatie van de middelen en de vergoeding ervan vermelden of kunnen vinden.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid