Word lid en maak het verschil
Word lid

1 juli 2021

Kamercommissie bespreekt (H)CL en CGM vergoeding met Minister van Ark na ingestuurde brief DVN

In het commissiedebat van woensdag 30 juni jl. bracht het CDA de door Diabetesvereniging Nederland (DVN) ingestuurde brief over opname van (H)CL en CGM vergoeding in het verzekerde basispakket ter tafel en legde vragen daarover voor aan minister van Ark. Overtuigd als DVN is van de effecten van deze technologie zijn wij blij dat dit signaal bij minister van Ark is aangekomen. Wij beraden ons naar aanleiding van de reactie van de minister op de volgende te nemen stappen.

Wat is het standpunt van DVN inzake (H)CL en CGM vergoeding?

Het standpunt van DVN is dat diabetestechnologie breed vergoed moet worden. De technologieën helpen mensen met diabetes om hun gezondheid direct te verbeteren, om complicaties te voorkomen en bovenal de kwaliteit van leven te verbeteren. Het niet inzetten van de technologie zorgt op korte en lange termijn voor meer gezondheidsschade. Lees het volledige standpunt van DVN over de vergoeding van diabetestechnologie.

Wat was de reactie van minister van Ark op het door CDA ingebracht punt?

Een volledige uiteenzetting van vraag en reactie is te lezen in ons dossier Standpunt inzake vergoeding diabetestechnologie. Minister van Ark gaf in haar reactie onder andere aan dat het niet om kosten moet gaan, maar om de meerwaarde voor mensen met diabetes. Niet alleen op gezondheidsgebied, maar ook daarbuiten zoals in de arbeidsparticipatie. Met dit statement zijn wij content. Uiteraard vindt ook DVN dat het moet gaan om de meerwaarde voor de mensen met diabetes.

Wat is de volgende stap van DVN?

We zijn blij dat ons signaal is overgekomen. Dat het CDA dit punt heeft ingebracht in de Kamercommissie en dat minister van Ark hierop heeft gereageerd is weer een stap verder in de bewustwording van de noodzaak van een bredere vergoeding. Dit is voor onze achterban natuurlijk niet voldoende. We gaan dus door met het aankaarten van deze belangrijke vergoeding voor mensen met diabetes. Uiteraard ook in samenspraak met de Rondetafel Diabeteszorg.

Meer lezen over vergoeding van diabetestechnologie?

Standpunt DVN inzake vergoeding diabetestechnologie

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid