Word lid en maak het verschil
Word lid

11 november 2021

Gezond­heids­winst mogelijk door inzet op leefstijl in plaats van medicijn

Slechts 1.7% van de mensen met diabetes type 2 stopt nu met medicatie, blijkt uit onderzoek van Nivel en het CBS in opdracht van het Diabetes Fonds.

Bron: Persbericht Diabetes Fonds 11 november 2021

Op dit moment hebben 1,1 miljoen Nederlanders diabetes type 2. Als we niets doen krijgt naar verwachting 1 op de 3 Nederlanders in de toekomst diabetes type 2. Een ziekte met enorme impact op het dagelijks leven, de gezondheid en vrijheid van mensen waarvan de behandeling grotendeels is gericht op symptoombestrijding via medicatie.

In Nederland kregen in 2019 ruim 800.000 personen diabetesmedicatie. Van de mensen die in 2015 en 2016 diabetesmedicatie kregen, gebruikte slechts 1.7% deze niet meer in 2017 en 2018, zo blijkt uit recent onderzoek van Nivel en het CBS in opdracht van het Diabetes Fonds. Er valt dus veel te winnen in het verminderen van het medicijngebruik van mensen met diabetes type 2.

Betere toegang tot juiste leefstijlinterventie bij diabetes type 2 kan Nederland ‘ontpillen’

Meer aandacht voor leefstijlinterventies voor mensen met diabetes type 2 is nodig. Door deelname aan leefstijlinterventies worden ze ondersteund om gezonder te leven. Dit zorgt er vermoedelijk voor dat deze groep met minder of zelfs zonder diabetesmedicatie afkunnen. TNO schat het succespercentage voor remissie door ‘leefstijl als medicijn’ op 40% van de deelnemers aan een leefstijlinterventie.

Medicatiegebruik stoppen bij diabetes type 2 gebeurt nauwelijks

In het onderzoek van het Nivel bleek dat slechts 10.585 van de ruim 637.000 mensen met diabetes die in 2015 en 2016 diabetesmedicatie gebruikten, in de twee opvolgende jaren geen medicijnen meer gebruikten. Hierbij ging het voornamelijk om mensen met diabetes type 2, die konden stoppen met orale bloedglucose-verlagende middelen. Dit betekent dat mensen met diabetes type 2, als ze eenmaal met medicatie gestart zijn, nauwelijks langdurig weten te stoppen met medicatie.

De reden waarom de mensen met diabetes type 2 waren gestopt met de medicatie is niet bekend. Dit kan zijn doordat zij vanwege gezonde leefstijlaanpassingen konden stoppen met medicatie, maar het is ook mogelijk dat ze moesten stoppen vanwege vervelende bijwerkingen van de medicijnen of andere redenen. Een duidelijke conclusie die in ieder geval getrokken kan worden, is dat stoppen met diabetesmedicatie nauwelijks gebeurt bij mensen met diabetes type 2.

Voordelen zijn duidelijk: meer kwaliteit, minder kosten

Door het stoppen met diabetesmedicatie kan de stijging van de zorgkosten worden teruggebracht: onderzoek van TNO laat zien dat een besparing van 2,7 miljard euro al mogelijk is in 5 jaar wanneer 40% van de mensen met diabetes type 2 in remissie komt, en daardoor geen medicatie meer nodig heeft. En hierin is kostenbesparing door minder ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid niet meegenomen. De zorgkosten kunnen dus nog verder worden teruggedrongen.

In 2016 ‘kostte’ diabetes ruim 6 miljard euro aan directe zorg, complicaties en arbeidsverlies. Naar verwachting loopt dit de komende twintig jaar op tot bijna 8 miljard euro. Daarbij zorgt een gezondere leefstijl voor een betere kwaliteit van leven voor een grote groep mensen met diabetes type 2. Deze grote groep Nederlanders kan hierdoor weer beter mee draaien in de maatschappij.

Meer lezen:

Persbericht Diabetes Fonds Gezondheidswinst mogelijk door inzet op leefstijl in plaats van medicijn
Een gezondere leefstijl bij diabetes
Nieuwsbericht DVN wordt netwerkpartner van Lifestyle4Health

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid