Word lid en maak het verschil
Word lid

1 maart 2021

Diabetesvereniging Nederland stuurt brief aan Minister de Jonge over volgorde vaccineren

De vaccinatiestrategie van de overheid is opnieuw aangepast op advies van de Gezondheidsraad. Waar eerder mensen met een medische indicatie vanaf half februari gevaccineerd zouden worden, is dat nu vanaf mei. Diabetesvereniging Nederland is daar niet blij mee en heeft in een brief Minister de Jonge van VWS gevraagd om mensen met diabetes die een hoog risico lopen toch eerder te vaccineren zodat zij snel weer kunnen meedoen in de maatschappij.

Risicogroepen

De Gezondheidsraad definieerde in zijn advies van 19 november jl. enkele medische risicogroepen, waaronder expliciet mensen met diabetes. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat met name mensen met diabetes worden gezien als een risicogroep voor een ernstig beloop van COVID-19 omdat ze gemiddeld genomen ouder zijn en mogelijk andere onderliggende aandoeningen hebben, zoals hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Het risico op sterfte is ongeveer tweemaal zo hoog ten opzichte van mensen zonder chronische aandoening. Ook door het RIVM is benoemd dat mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of complicaties hebben extra risico lopen bij besmetting met COVID-19.

Een bijkomende factor is, dat juist de doelgroep van mensen met diabetes die risico lopen niet snel naar buiten zullen gaan uit angst voor besmetting en vervolgens complicaties. Gevolg kan zijn dat benodigde zorg niet gekregen wordt, wat kan leiden tot extra complicaties. Dat is een extra reden om juist deze groep zo snel mogelijk voor vaccinatie in aanmerking te laten komen. Zo kunnen mensen met diabetes ook weer snel meedoen in de maatschappij.

Onderscheid in risicogroepen

De Minister maakt in de volgorde van vaccineren een onderscheid tussen mensen met een medische indicatie met een hoog risico en zonder hoog risico. De gehele populatie mensen met diabetes is in de laatste groep geplaatst, de groep zonder hoog risico. Dat betekent voor mensen met diabetes met hoge risico’s op complicaties uitstel van vaccineren met meer dan twee maanden, vanaf mei. Dat is voor deze groep een zware opgave.

Hoogrisicogroep eerder vaccineren

DVN vindt dat een extra kwetsbare groep mensen met diabetes eerder gevaccineerd moet worden. In een brief aan Minister de Jonge pleit DVN er dan ook voor om de mensen met diabetes in de risicogroepen te plaatsen in de hoogrisicogroepen die in maart starten met vaccinaties. Dit is een groep die te onderscheiden is, zij zijn geregistreerd bij de huisarts en worden opgeroepen voor de griepprik. Dit zijn mensen met comorbiditeit, vaak hart- en vaatziekten en/of een HbA1c-waarde hoger dan 70. Deze groep staat onder behandeling bij een medisch specialist en zijn, zoals bij de griepprik, goed oproepbaar. Naar schatting gaat dit om ongeveer 50.000 mensen. Voor deze groep is vertraging in vaccineren medisch én sociaal ontoelaatbaar.

Melden bij huisarts

Ben je opgeroepen voor de griepprik? Dan kan je ervan uit gaan dat je goed geregistreerd staat en vanzelf opgeroepen wordt voor een vaccin. Heb je deze oproep niet gekregen? In navolging van de Patiëntenfederatie adviseert DVN mensen met diabetes zich te melden bij hun huisarts zodat u goed geregistreerd staat. De huisarts kan geen voorrang verlenen met betrekking tot vaccinaties, maar weet wel op basis van risicofactoren wie er wanneer voor in aanmerking komt.

Meer lezen

Bekijk de nieuwe vaccinatiestrategie

Artikel Covid19-vaccinatie en diabetes

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid