diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

COVID-19-vaccinatie en diabetes

Nu het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd heeft zal vanaf 6 januari 2021 worden overgegaan tot vaccinatie. Diabetesvereniging Nederland (DVN) pleit ervoor om mensen met diabetes zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren.

COVID-19-vaccinatie en diabetes

Risicogroep

Gelukkig horen de meeste mensen met diabetes niet tot de risicogroep op basis van diabetes. Echter, uit onderzoeksgegevens blijkt dat met name mensen met diabetes worden gezien als een risicogroep voor een ernstig beloop van COVID-19 omdat ze gemiddeld genomen ouder zijn en mogelijk andere onderliggende aandoeningen hebben, zoals hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook geldt in het algemeen dat bij een maanden of jarenlang te hoge bloedsuikers het risico op een ernstiger beloop van infecties verhoogd is.

Eigen keuze

Je kiest zelf of je je laat vaccineren tegen corona. Het vaccin is vrijwillig en niet verplicht. Het coronavaccin beschermt jou en je familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om je heen.

Wanneer het Pfizervaccin is toegediend kunnen bijwerkingen optreden. Er zijn geen extra bijwerkingen bekend van het vaccin voor mensen met diabetes anders dan de bijwerkingen die genoemd staan bij het vaccin. Eén daarvan is bijvoorbeeld koorts, wat wel effect kan hebben op de bloedsuikerwaarden. Dat geldt overigens ook voor het stresshormoon dat mogelijk vrij komt bij het zetten van de prik. Van belang is om na het verkrijgen van het vaccin regelmatig de bloedsuikerwaardes te blijven meten.

Heb je vragen over het vaccin in relatie tot je diabetes/ auto-immuunziekten? Dan adviseren wij je om de vraag voor te leggen aan je zorgverlener of diabetesverpleegkundige. Zij kunnen je gericht informatie geven over jouw situatie.

Versneld vaccineren

Het beschikbare aantal vaccinaties in eerste instantie zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt worden. Eerst wordt het zorgpersoneel in de acute zorg en huisartsen gevaccineerd. Ook bewoners van verpleeghuizen, vergelijkbare kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen evenals de professionals die met deze mensen werken, zijn als eerste aan de beurt. Bekijk de volgorde van vaccineren.

DVN pleit ervoor om vervolgens gezondheidskundig kwetsbare groepen die een verhoogd risico lopen op een ernstiger ziektebeloop zo snel mogelijk op te roepen voor vaccinatie. Pas vanaf half februari zijn mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie aan de beurt en vanaf half maart thuiswonenden van 60 -75 jaar met of zonder medische indicatie. Dit zijn ook mensen met diabetes en betreft ook een grote groep die maanden of jarenlang te hoge bloedsuikers hebben met grote risico’s op complicaties.

Een bijkomende factor is, dat juist de doelgroep van mensen met diabetes die risico lopen niet snel naar buiten zullen gaan uit angst voor besmetting en vervolgens complicaties. Gevolg kan zijn dat benodigde zorg niet gekregen wordt, wat kan leiden tot extra complicaties. Dat is een extra reden om juist deze groep zo snel mogelijk voor vaccinatie in aanmerking te laten komen. Zo kunnen mensen met diabetes ook weer snel meedoen in de maatschappij.

Brief naar Tweede Kamer

De Patiënten Federatie heeft ook namens DVN een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin gepleit wordt voor het betrekken van patiënten/cliënten-, naasten/familie- en ouderenorganisaties bij de voorbereiding van de uitvoering en de communicatie. Om te zorgen dat specifieke groepen mensen met een medische indicatie niet gemist worden. Voor bepaalde groepen mensen is het bijvoorbeeld belangrijk dat de vaccinatie zo dichtbij mogelijk bij huis of zelfs thuis wordt aangeboden. Ook kunnen de organisaties een rol spelen bij het ontwikkelen van toegankelijke, begrijpelijke en betrouwbare informatie over het vaccin en de uitvoering van de vaccinatie.

Lees ook

 

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen