Word lid en maak het verschil
Word lid

16 april 2020

Diabetesvereniging en Diabetes Fonds blijven zelfstandig

Diabetesvereniging Nederland (DVN) en het Diabetes Fonds gaan niet fuseren. Afgelopen jaar is op alle fronten onderzocht wat er nodig was voor een verdergaande samenwerking en samenvoeging. De uitkomst van dit lange, intensieve en zorgvuldige proces is dat we verdergaan als zelfstandige organisaties.

DVN en het Diabetes Fonds zijn met hun werkzaamheden voor een groot gedeelte complementair aan elkaar. Op de domeinen waarbij is gebleken dat beide organisaties elkaar kunnen versterken, blijven we de samenwerking zoeken.

Bijvoorbeeld bij introductie in de markt van wetenschappelijk onderbouwde innovaties waar belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken. En bij voorlichting over de ernst en gevolgen van diabetes.

Samenwerking

De toekomst voor beide organisaties ligt onder andere in samenwerking in coalities, zoals binnen de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Uiteindelijk is en blijft het doel maximale impact voor mensen met diabetes te realiseren. De vereniging in haar ondersteuning in het dagelijks leven, het fonds in haar inzet voor een diabetesvrije toekomst.

Voor mensen met diabetes

Diabetesvereniging Nederland verbindt mensen met diabetes, behartigt hun belangen (bijvoorbeeld rond verzekeringen, vergoedingen en hulpmiddelen) en ondersteunt hen in het dagelijks leven met diabetes (bijvoorbeeld door educatie en activiteiten). Lees meer over wat wij doen.

Het Diabetes Fonds wil Nederland gezonder maken en diabetes genezen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes. Lees meer over hun onderzoeken.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid