Word lid en maak het verschil
Word lid

1 februari 2021

Zorgen over patiëntveiligheid door preferentiebeleid biosimilar insuline

De uitvoering van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars op kortwerkende biosimilar insulines levert veel klachten op. Gezien de ernst van de klachten vrezen Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) voor de veiligheid van patiënten.

Uitvoering van het preferentiebeleid is zorgwekkend

Het preferentiebeleid op kortwerkende insulines (Aspart en Lispro) is ingegaan op 1 januari. Zowel patiënten en mantelzorgers als voorschrijvers en apothekers klagen erover dat er in de uitvoering veel fout gaat.

  • Zo worden mensen overgezet op een andere insuline zonder dat daarover is gesproken met de behandelaar
  • Sommigen krijgen een nieuwe insuline mee maar niet de bijhorende pen
  • Men kan met een nieuwe pen geen halve eenheden meer toedienen
  • Sommige mensen met een pomp ervaren dat ze twee verschillende insulines krijgen, voor het pompreservoir en het ‘bijspuiten’
  • Fiasp-gebruikers worden in strijd met EMA goedkeuring overgezet op de biosimilar aspart.
  • Bijzonder zorgwekkend is ook dat het voorkomt dat, tegen afspraken in, kinderen worden overgezet, soms met een pen waarmee niet de vereiste halve eenheden kunnen worden toegediend.

Afspraken worden onvoldoende nageleefd

DVN en NDF wijzen erop dat er op dit moment teveel fout gaat. “Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van preferentiebeleid (biosimilar-)insulines hebben zich gecommiteerd aan afspraken die daarvoor zijn gemaakt. Afspraken om de zorgvuldigheid en patiëntveiligheid zeker te stellen. Blijkbaar worden deze afspraken onvoldoende nageleefd waardoor de kwaliteit van zorg en zelfmanagement en uiteindelijk ook de veiligheid van mensen met diabetes op het spel staat.”

DVN verstuurt brandbrief aan betrokken partijen

In een brandbrief aan betrokken partijen uiten DVN en NDF hun grote zorgen. “Partijen moeten meteen in actie komen en hun rol pakken en hun verantwoordelijkheid nemen. Patiënten mogen niet de dupe worden van het preferentiebeleid insulines.” De brief is verstuurd naar VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, CZ, de onder deze verzekeraars vallende labels/ de kleinere verzekeraars die het beleid van deze verzekeraars volgen, KNMP, V&VN Diabeteszorg, NIV, DiHAG, NVK, KNMP, V&VN Diabeteszorg, NIV, DiHAG, NVK. En in cc naar ZN en IVM.

Lees de integrale weergave van de brief.

Ondersteuning

DVN hoopt dat de problemen spoedig opgelost worden. Ervaar jij problemen door het preferentiebeleid? Bespreek je problemen eerst met je zorgverlener, apotheek of verzekeraar. Mocht je er met hen niet uitkomen, meld het dan bij de DVN via de ledenservice. Op die manier hebben wij zicht op de meest voorkomende problemen en kunnen we met je meedenken. Onze ledenservice en het team belangenbehartiging staan voor je klaar. DVN blijft zich inzetten voor de beste diabeteszorg.

Lees ook

Meer lezen over het stappenplan om veilig over te stappen op een biosimilar of wil je weten om welke insulines het gaat? Lees dan het artikel Preferentiebeleid insulines per 1 januari 2021

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid