Word lid en maak het verschil
Word lid

22 april 2020

Verlengingsregeling rijbewijzen is versoepeld

Door de maatregelen van het kabinet in verband met COVID-19, zijn de mogelijkheden om een rijbewijs te verlengen beperkt. Mensen (met diabetes) die hun rijbewijs willen verlengen worden hierdoor mogelijk geconfronteerd met een verlopen rijbewijs omdat keuring door artsen en specialisten stil liggen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hierover tijdelijke afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars om dit te voorkomen.

Als je diabetes hebt moet je bij iedere verlenging van je rijbewijs opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen of soms medisch worden gekeurd. DVN raadt onder normale omstandigheden aan om hier op tijd mee te beginnen om te voorkomen dat je je nieuwe rijbewijs niet op tijd hebt.

Geldigheidsduur rijbewijs

In coronatijd is er een extra belemmerende factor: keuringen van artsen en specialisten liggen stil. Om te voorkomen dat je in de knel komt met het verlengen van je rijbewijs gelden voor de komende periode de volgende maatregelen:

  • Voor alle rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020, geldt een versoepeling van de regeling (coulanceregeling). Behoor je tot deze groep dan kan je met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. Een verlopen rijbewijs kan in die periode echter niet als identificatiemiddel worden gebruikt, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Let op: deze regeling geldt niet:

  • als je een verlopen rijbewijs hebt waarvan de geldigheidsduur korter is dan vijf jaar. Dit in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid. Dit is van toepassing als je vanwege een medische aandoening elk jaar of elke drie jaar een medische keuring moet ondergaan.
  • Voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen zoals een inname van het rijbewijs of schorsing van de geldigheid.

Verzekering

Deze maatregel is genomen in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars. Dit betekent dat je voor de periode dat deze regeling geldt, verzekerd bent als de verlenging van je rijbewijs een direct gevolg is van de coronacrisis.

De daadwerkelijke verlenging van je rijbewijs kan later weer worden vervolgd. Dit is afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt in de aanpak van COVID-19 en de mogelijkheden om bepaalde diensten (weer) te kunnen verlenen, zoals medische keuringen.

Wat wordt er van je verwacht?

Loopt de verlengingsaanvraag van je rijbewijs al en is je Gezondheidsverklaring ingestuurd? Dan kun je de voortgang van het proces volgen via je CBR-relatienummer in ‘mijn CBR’. Als er een afspraak nodig is bij de oog- of keuringsarts, dan moet je hiervoor zelf het initiatief nemen.

Moet je de verlengingsaanvraag nog starten naar aanleiding van een bericht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)? Dat kan gewoon starten met het insturen van je Gezondheidsverklaring via de website van het CBR.

Lees meer

Rijbewijs en CBR

 Bron: Brief ministerie van Infrastructuur (17 april 2020)

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid