Word lid en maak het verschil
Word lid

18 maart 2020

Vergoeding diabeteshulpmiddelen beter geregeld

De hulpmiddelen voor de behandeling van diabetes worden uit verschillende potjes betaald. Mensen met diabetes en hun zorgverleners ervaren het huidige vergoedingssysteem regelmatig als een belemmering om de benodigde diabeteszorg te ontvangen of te geven. Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert daarom de minister van VWS om de vergoeding met ingang van 2021 te vereenvoudigen naar één potje: het hulpmiddelenbudget.

Diabetesmedicatie wordt vergoed vanuit het geneesmiddelenbudget. De vergoeding van diabeteshulpmiddelen, zoals insulinepennen, naaldjes, pompen, sensoren, e.d. is minder duidelijk geregeld. Hulpmiddelen kunnen op dit moment onder het hulpmiddelenbudget of het ziekenhuisbudget vallen.

Niet de zorg die bij je past

In de praktijk betekent dit dat je hierdoor soms niet het juiste hulpmiddel krijgt. Dit komt omdat er onduidelijkheid is over het budget waar vanuit je hulpmiddel vergoed wordt of omdat het budget waaruit het vergoed wordt op is. Dit leidt vaak tot vertraging in het moment waarop het hulpmiddel beschikbaar is voor een patiënt. Of het hulpmiddel wordt maar beperkt geleverd zoals soms wordt ervaren in het geval van continu glucosemonitoring (CGM).

Eén loket

Door de verstrekking en vergoeding van diabeteshulpmiddelen eenvoudiger en via één loket te regelen is de verwachting dat dit soort problemen niet meer voorkomen. Mensen met diabetes kunnen dan de middelen krijgen die voor hen het meest geschikt zijn.

Advies

Zorginstituut Nederland adviseert daarom de minister om alle diabeteshulpmiddelen te vergoeden via het hulpmiddelenbudget en niet meer vanuit zowel het hulpmiddelen als het ziekenhuisbudget. Daarbij wordt nog steeds goed gelet op de voorwaarden die bepalen welk hulpmiddel het beste bij jouw situatie past. Deze voorwaarden, de zogenaamde ‘Kwaliteitscriteria’ worden in 2020 verbeterd en uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat als iemand een pomp ontvangt met een Real Time Continue Glucose Monitor-functie (RTCGM), mogelijk sneller de sensoren verkrijgt als hij of zij aan de criteria voldoet.

Wetswijziging

Dit advies van het Zorginstituut is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere verzekeraars, zorgaanbieders en Diabetesvereniging Nederland (DVN). Ook is DVN betrokken bij de herziening van de Kwaliteitscriteria. Als de minister het advies overneemt zal de wetswijziging op 1 januari 2021 ingaan. Dit betekent dat mensen met diabetes dan op tijd kunnen beschikken over het hulpmiddel dat het beste bij hen past.

Lees ook

Persbericht Zorginstituut Nederland

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid