Word lid en maak het verschil
Word lid

22 december 2020

Uitval van reguliere zorg mag niet leiden tot complicaties

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport (MZS) heeft vandaag (22 december) laten weten extra maatregelen te nemen om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te waarborgen. DVN waarschuwt dat door het uitblijven van goede zorg er opnieuw op lange termijn ernstige consequenties kunnen zijn voor mensen met diabetes. Het stilvallen van de reguliere zorg tijdens de eerste corona-golf heeft namelijk geleid tot een toename van het aantal amputaties, dit probeert DVN te voorkomen.

Risicogroepen

Over diabetes staat er op de website van het RIVM: Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. Gelukkig horen de meeste mensen met diabetes niet tot de risicogroep op basis van de diabetes (mogelijk wel door bijvoorbeeld leeftijd). Echter, mensen met diabetes met een flink verhoogd HbA1C en bijkomende ziekten lopen wel risico. Met bijkomende ziekten worden voornamelijk complicaties aan hart, vaten en organen bedoeld.

Ernstiger beloop Covid-19 bij diabetes

Uit onderzoek blijkt dat het beloop van COVID-19 ernstiger is bij mensen met diabetes en dat ook het sterftecijfer 2 tot 3 keer hoger is. In een ander onderzoek was diabetes de tweede veel voorkomende comorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon) en werden mensen met diabetes vaker opgenomen op de IC. Dit gold voornamelijk bij een flink verhoogde bloedglucosewaarde. Het belang van goede diabeteszorg, met als uitkomst glucosewaarden die de normaalwaarden  (4 – 8 mmol/L) zo dicht mogelijk naderen, wordt daarmee eens te meer benadrukt.

Diabeteszorg noodzakelijk

Wat DVN betreft kan diabeteszorg niet zomaar eenzijdig uitgesteld of afgelast worden. Elke afspraak moet doorgang kunnen vinden en de kwaliteit moet gegarandeerd worden, ook als een afspraak eventueel op afstand plaatsvindt (beeldbellen, telefonisch). Voor mensen met diabetes is het van essentieel belang dat zij periodiek bij hun zorgverlener terecht kunnen.

Zelf regie nemen

Wij willen daarom alle mensen met diabetes adviseren om niet te aarzelen contact te zoeken met de zorgverlener, bijvoorbeeld om een reguliere controle afspraak te maken. Veel kan ook telefonisch, dus mocht je niet naar een praktijk/ziekenhuis willen, dan kan je altijd een telefonische afspraak maken en dan verdere afspraken maken.

Meld jouw ervaring

Wat zijn jouw ervaringen? Meld het ons als een afspraak wordt verzet of wordt geannuleerd. Meld het ook als de diabeteszorg door de coronapandemie niet meer van voldoende kwaliteit is. Zowel waar het gaat om uitgestelde diabeteszorg in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. Wij horen jouw ervaring graag.

Meldpunt

Wanneer je ervaart dat jouw zorg wordt uitgesteld, afgezegd of van onvoldoende kwaliteit is dan vragen we je om dit aan ons te melden. Voor persoonlijke vragen kun je contact opnemen met onze ledenservice.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid