Word lid en maak het verschil
Word lid

15 april 2019

Rondetafel Diabeteszorg: hoe en wat?

De Rondetafel Diabeteszorg adviseert Zorg Instituut Nederland onder meer over de inzet en voorwaarden van nieuwe hulp- en geneesmiddelen. Wie maken deel uit van dit overleg? Wat is het doel van dit adviserende orgaan en wat mag je verwachten van de uitkomsten van dit overleg?

Om ervoor te zorgen dat de stem van mensen met diabetes wordt gehoord bij het nemen van beslissingen, zijn onze DVN-belangenbehartigers dagelijks in contact met beleidsmakers, onderzoekers, zorgorganisaties en leveranciers. Een van deze organen is de Rondetafel Diabeteszorg (RT). De vergoeding van diabetes technologie, geneesmiddelen en leefstijlinterventies zijn punten die op de agenda staan.

Wie maken deel uit van dit overleg? Wat is het doel van dit adviserende orgaan en wat mag je verwachten van de uitkomsten van dit overleg?

DVN draagt bij aan het verbeteren van de diabeteszorg door mee te denken en (deels) te beslissen over richtlijnen, zorgstandaarden, geneesmiddelen- en hulpmiddelen-ontwikkeling of zorginkoop. De ervaringen van mensen met diabetes mogen hierin niet ontbreken. Daarom neemt DVN deel aan de Rondetafel Diabeteszorg.

Wat is een Rondetafel Diabeteszorg?

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van medisch specialisten, huisartsen, vertegenwoordigers van de patiënt (DVN), zorgverzekeraars, producenten, Zorg Instituut Nederland en overheid. De RT adviseert de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

Het ZIN adviseert vervolgens de overheid over de inhoud van het basispakket van zorgverzekeringen en zorgt ervoor dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede en betaalbare zorg.

Wat doet de RT?

De RT Diabeteszorg heeft als doel de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat geneesmiddelen en hulpmiddelen voor diabetes op de juiste manier worden ingezet. Dit doet de RT door:

 • inzichtelijk te maken welke middelen bij wie, wanneer en hoe gebruikt moet worden
 • onderzoek te (laten) doen waarmee beslissingen onderbouwd kunnen worden
 • alleen die zorg in te zetten die op basis van onderzoek bewijst dat het werkt
 • een oplossing te vinden voor medische noodsituaties van bepaalde groepen mensen met diabetes.

Deelnemers krijgen na elk overleg ‘huiswerk’ voor het volgende overleg. In werkgroepen worden oplossingen voor belemmeringen uitgewerkt en effecten van een besluit onderzocht.

Wat staat er op de agenda?

De RT buigt over de volgende onderwerpen:

 • Vergoedingen van diabetes technologie als sensoren en (hybrid) closed loop systemen
 • Vergoedingen van medicijnen gericht op specifieke doelgroepen
 • Vergoedingen van leefstijlinterventies

Lange adem

Beslissingen die genomen worden door het ZIN zijn vaak complex en hebben grote (financiële) gevolgen. Daarom moet er goed worden stilgestaan bij:

 • of een onderwerp een vooruitgang is en voor wie, op basis van wetenschappelijke artikelen.
 • of dit voordeel voldoende opweegt tegen de hogere kosten.
 • het aantal mensen in Nederland dat er gebruik van zal gaan maken. NB. Dit is lastig omdat er in Nederland nog geen goede registratie is van diabetes en andere partijen soms overtuigd moeten worden van de betrouwbaarheid van de informatie die is verzameld.
 • of er nog onderhandeld moet worden door overheid of zorgverzekeraars met producenten of leveranciers.

Als dit duidelijk is kan een advies worden gegeven aan de Wetenschappelijke Adviesraad. Afhankelijk van hoe lastig het onderwerp is, neemt dit proces meer of minder tijd in beslag.

Wat vindt DVN?

Het voordeel van de Rondetafel is dat alle partijen die nodig zijn voor een besluit, aan tafel zitten. Alle weerstanden, bezwaren, ideeën en oplossingen worden gedeeld. Zijn er twijfels? Dan wordt dat uitgezocht. Is de prijs erg hoog? Dan wordt gekeken of daar wat aan gedaan kan worden.

We ervaren helaas dat bewijs en ervaringen uit de dagelijkse praktijk niet heel zwaar wegen in een besluit. Wetenschappelijke bewijzen, daar gaat het om. Dit betekent dus dat DVN steeds moet benadrukken wat sommige besluiten betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen met diabetes.

Wat doen we nog meer?

DVN-belangenbehartigers zijn op dit moment ook actief aan de slag met het verder ontwikkelen van de tool voor de keuze van bloedglucosemeters, aanpassen van zorgverzekeringen op mensen met diabetes, ontwikkelen van diverse richtlijnen, zorg op maat voor kinderen met diabetes en actuele dossiers.

Hier blijven we voor bikkelen. Via onze nieuwsberichten en social media houden we je op de hoogte over de laatste ontwikkelingen.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid