Word lid en maak het verschil
Word lid

22 juli 2022

Reactie van Minister Kuipers op brief over vergoeding CGM

Op 10 mei jl. stuurde Diabetesvereniging Nederland (DVN) samen met de Bas van de Goor Foundation, Diabeter, JDRF Nederland, Diabetes Fonds, Diabetes +, DON, ééndiabetes en Sensorvergoeding.nl een vervolgbrief aan Minister Kuipers over de wens voor een brede vergoeding van rtCGM sensoren. Deze week volgde een reactie van Minister Kuipers.

Lees hier onze brief van 10 mei jl. aan Minister Kuipers. Hieronder vind je de samenvatting van de reactie van de minister op deze brief, met daaronder schuingedrukt de uitleg en/of de mening van DVN.

De minister gaat serieus in op onze brief en spreekt zijn waardering uit om op deze manier een opbouwend gesprek te voeren.

Wij zijn het daarmee eens en waarderen de reactie van de minister.

Wij geven in de brief aan dat er nieuw en voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de grote positieve invloed op de kwaliteit van leven door het gebruik van een rtCGM, zodat een brede vergoeding noodzakelijk is.

De minister geeft in zijn reactie aan dat er voor medische technologie geen vaststaande regels zijn wanneer wetenschappelijk bewijs voldoende is, dat er wordt gekeken wat ‘passend-onderzoek’ is voor het specifieke vraagstuk en dat ook andere studies dan de gebruikte ‘Randomised Control Trial’ passend kunnen zijn.

Dit is in principe prima, maar DVN stelt al enige jaren de vraag wat in dit geval dan ‘passend-onderzoek’ is. 

Uit onze brief : ‘Het Engelse NICE heeft de GRADE systematiek in hun onlangs verschenen richtlijn over rtCGM aangepast op de technologische (on)mogelijkheden, iets wat we in Nederland vooralsnog niet doen.’ Hierover geeft de minister goed nieuws, namelijk dat Zorginstituut Nederland (ZIN) onmogelijkheden in onderzoek meeneemt in deze beoordeling.

Het is hierbij belangrijk dat ‘passend-onderzoek’ en de toepassing van GRADE, ook in de richtlijnontwikkeling wordt meegenomen. De richtlijnen hebben namelijk een belangrijke invloed op de vergoedingen.

De minister geeft aan dat ZIN heeft gekeken naar door DVN aangedragen studies en hij vindt herbeoordeling van rtCGM ten opzichte van FGM niet nodig.

Het is DVN inmiddels duidelijk dat men deze keuze baseert op het gebruik van een losse sensor alleen (met andere woorden alleen los van een HCL systeem en niet ín een systeem). Daardoor wordt voor de hogere kosten van sommige rtCGM systemen onvoldoende meerwaarde gezien ten opzichte van FGM. 
Er wordt door ZIN ook gekeken naar de plaats in een HCL als systeem en het verschil in meerwaarde en kosten tegenover alternatieven (zoals een losse pomp met FGM combinatie). In beide gevallen zullen kosten de doorslaggevende factor zijn.
We zien internationaal dat bijvoorbeeld Dexcom zijn sensor (met aangepast software) inmiddels ook in de UK voor £ 1.200,- aanbiedt en dat dit sinds kort ook in België beschikbaar is. Met een dergelijke prijsstelling is de vergelijking FGM vs rtCGM anders en wij zullen met de partijen om tafel gaan om te kijken wat in Nederland mogelijk is. 

En nu verder?
Uiteraard zijn we niet tevreden met de antwoorden in de brief. DVN wil dat diabetestechnologie zo snel mogelijk breed beschikbaar is voor mensen met diabetes. We gaan in overleg met de overige ondertekenaars of we een vervolgbrief aan de minister zullen sturen.

Ook blijven we actief praten en overleggen met alle belangrijke partijen zoals het ministerie, kamerleden, het Zorginstituut, fabrikanten, verzekeraars, artsen enzovoorts om diabetestechnologie voor meer mensen toegankelijk te krijgen.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid