Word lid en maak het verschil
Word lid

17 december 2020

Preferentiebeleid insulines per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 hebben verschillende zorgverzekeraars een zogenaamd preferentiebeleid op kortwerkende insulines. Dat betekent dat als je bij een bepaalde verzekeraar verzekerd bent, je mogelijk een ander merk insuline krijgt (een biosimilar), maar wel met dezelfde werkzame stof. Om welke insuline gaat het en welk beleid hanteren de zorgverzekeraars?

Update 23 februari: download het stappenplan om te zien wat het beleid voor jou betekent.
Update 17 februari: Preferentiebeleid: wat zijn jouw ervaringen? (meldpunt)

Je kunt niet zomaar overgezet worden op de nieuwe insuline. DVN heeft ervoor gezorgd dat dit altijd gebeurt in overleg met je zorgverlener. Als een biosimilar bij jou niet goed werkt, kun je op basis van medische noodzaak altijd weer terug naar je eerdere merk insuline.

Om welke insulines gaat het?

Sinds mei 2020 is er een biosimilar van de kortwerkende insuline Humalog (lispro): insuline lispro Sanofi. In juni 2020 is de biosimilar van NovoRapid (aspart) beschikbaar gekomen: insuline aspart Sanofi. 
Beide biosimilars zijn door de EMA (Europees Medicijn Agentschap) goedgekeurd en even veilig en effectief beoordeeld als het origineel waarop de biosimilar is gebaseerd.
Van Fiasp, en Lyumjev is de uitwisselbaarheid met de biosimilars niet onderzocht. Deze hebben wel dezelfde werkzame stof, maar werken sneller door toegevoegde hulpstoffen.

Welk beleid hanteren de verschillende zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraar   Type Leverancier
VGZ Huidig Glargine Abasaglar, firma Lilly
(Zorg en Zekerheid, ASR en ENO hanteren hetzelfde preferentiebeleid) Nieuw per januari 2021 NPH Insulatard, firma Novo Nordisk
  Lispro Insuline Lispro; patronen, pennen en flacon, firma Sanofi
    Aspart Insuline Aspart; patronen en pennen, firma Sanofi
Zilveren Kruis en partnerverzekeraars:
De Friesland, Interpolis, FBTO,
ZieZo, ProLife, AON
Nieuw per januari 2021 Glargine Lantus firma Sanofi
    Lispro Humalog, firma Lilly
  Nieuw per april 2021 Aspart Insuline Aspart, firma Sanofi
Menzis Huidig Glargine Abasaglar, firma Lilly
  Nieuw per oktober 2020 Lispro Humalog, firma Lilly
    Aspart Novorapid, firma Novo Nordisk
CZ Huidig Glargine Abasaglar, firma Lilly
  Nieuw Lispro Humalog, firma Lilly
    Aspart Novorapid, firma Novo Nordisk
DSW     ‘Apotheek beslist’ afhankelijk van laagste prijs voor de apotheker.
(In theorie kan dit elke keer wisselen.)
ONVZ     ‘Apotheek beslist’ afhankelijk van laagste prijs voor de apotheker.
(In theorie kan dit elke keer wisselen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit beleid?

Zorgverzekeraars willen doorgaans zo goedkoop mogelijk inkopen en zo hun kosten laag houden. Doordat er een vergelijkbare insuline is met dezelfde werkzame stof (biosimilar), is de onderhandelingspositie ten opzichte van farmaceuten beter, en kunnen zij een betere prijs onderhandelen. Sommige verzekeraars onderhandelen de beste prijs met de al bestaande insuline, de ander met de biosimilar.

Wat vindt DVN van dit beleid?

DVN vindt het belangrijk dat er doelmatigheid in de zorg is. Als een middel/insuline even goed werkt en goedkoper is, dan is het logisch om dit middel voor te schrijven. Waar DVN zich wel zorgen om maakt is dat het doel uit zicht raakt en alleen matigheid overblijft. Verbeterde insulines, die een snellere werking hebben, moeten daarom buiten dit preferentiebeleid blijven. Ook vanuit technologisch oogpunt, want snellerwerkende insulines in combinatie met een goedwerkend algoritme kunnen zorgen voor betere resultaten.

Wij blijven dit in de gaten houden en als er blijkt als er andere keuzes gemaakt worden, dan komen wij in actie.

Beleid DSW en ONVZ

Dit beleid wijkt af van de overige verzekeraars. Er is geen preferentiebeleid. De afspraak met apothekers is dat deze de laagsteprijs hanteren richting de verzekeraar. In theorie kan dit betekenen dat de apotheek blijft switchen van insuline. In de praktijk wordt verwacht dat het apothekers meer ruimte geeft om tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Hoe gaat het overstappen in zijn werk?

Afgesproken is dat de zorgverlener de overstap met je bespreekt, deze geeft dit vervolgens aan bij de apotheek. Pas als het met je besproken is, zal je overstappen op het andere merk insuline en krijg je voortaan dit merk mee van de apotheek. Het is niet de bedoeling dat dit pas in de apotheek gecommuniceerd wordt.

Ook al zijn de kosten lager, je mag niet zomaar op een biosimilar worden overgezet. Dit moet veilig en zonder risico’s gebeuren. Daarom heeft DVN meegewerkt aan een stappenplan dat de overstap naar een biosimilar goed regelt. Op de website mijninsuline.nl is een helder overzicht wat overstappen betekent en waarom dit gebeurt.

Betrokken partijen

Om er voor te zorgen dat mensen veilig kunnen overgaan op een biosimilar, is een stappenplan ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland, de apothekersvereniging (KNMP) en zorgverzekeraar VGZ. Ook SGE, een groep huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers zijn hierbij betrokken geweest en hebben het uitgetest. Het stappenplan is in principe van toepassing op elke overgang van een origineel biologisch insuline naar een biosimilar-insuline.

Persoonlijke begeleiding

Het stappenplan, bevat duidelijke stappen die je behandelaar samen met jou doorloopt. Belangrijke aandachtspunten in dit plan zijn:

  • als mogelijke aanstaande gebruiker van de biosimilar-insuline krijg je begrijpelijke informatie over het ‘nieuwe’ medicijn in vergelijking met je ‘oude’ medicijn.
  • je krijgt een uitleg over de begeleiding van de overgang naar de biosimilar en wat je van je behandelaar mag verwachten.
  • je hebt de tijd om een overstap te bespreken met je behandelaar alvorens je overgaat naar de biosimilar insuline.
  • brengt de overstap te grote bezwaren met zich mee? Dan kan je behandelaar het originele medicijn blijven voorschrijven.
  • als in overleg besloten wordt om over te stappen, maak je verdere afspraken over de datum waarop je overstapt en hoe je bloedglucosewaarden in de gaten worden gehouden vanaf dat moment.
  • stap jij na overleg met je behandelaar over op een biosimilar-insuline maar verloopt dit niet naar wens? Bespreek dit dan met je behandelaar en apotheker!

Dit stappenplan is van toepassing op elke overstap naar een andere insuline.

Fiasp

Fiasp is een insuline aspart (werkzame stof) die door een bepaalde hulpstof een andere, snellere, werking heeft. DVN is van mening dat het preferentiebeleid daarom niet van toepassing is op deze (en mogelijk toekomstige vergelijkbare gevallen) insuline. DVN bereidt zich voor om dit bij de nodige instanties te melden.

Ondersteuning

Bespreek je problemen eerst met je zorgverlener,  apotheek of verzekeraar. Indien je er niet uit komt biedt DVN individuele belangenbehartiging aan voor leden.
Word lid en neem contact op met onze ledenservice.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid