Word lid en maak het verschil
Word lid

15 maart 2022

Patiëntenorganisaties luiden noodklok over financiering

De overheid verwacht de komende jaren een uitbreiding aan activiteiten en initiatieven van patiëntenorganisaties. Geld voor deze uitbreiding is echter niet gebudgetteerd. De drie overkoepelende organisaties van patiënten, gehandicapten en cliënten hebben de Tweede Kamer op maandag 14 maart een brief gestuurd waarin ze hun zorgen hierover kenbaar maken. Diabetesvereniging Nederland (DVN) onderschrijft de noodkreet in deze brief.

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND -de drie grote koepelorganisaties van patiënten, gehandicapten en cliënten- luiden de noodklok over de stagnerende financiering van het vele en noodzakelijke werk dat patiënten- en cliëntenorganisaties doen. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen ze voor een gebrek aan financiering voor de veelheid aan taken die van de organisaties worden verwacht.

Het belang van patiëntenorganisaties wordt steeds groter

Een patiëntenorganisatie heeft een groot aantal uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. Daaronder vallen het bevorderen van contact tussen lotgenoten, behartiging van patiëntenbelangen, informatievoorziening en educatie. Daarnaast zijn ze discussie- en onderhandelingspartner van onder meer overheid, verzekeraars en gezondheidsinstellingen en zorgaanbieders.

Inbreng van patiëntenvereniging onmisbaar in kabinetsplannen

Het kabinet heeft grote plannen waarbij inbreng van patiëntenvertegenwoordigers onmisbaar is. Het beroep op patiëntenorganisaties als DVN wordt dus steeds groter. Maar het geld voor al deze taken is niet begroot. Beleidsvoornemens van het kabinet zoals de juiste zorg op de juiste plek, preventie en passende zorg komt in de knel als organisaties die dit vorm moeten geven vanaf 2023 structureel over onvoldoende geld beschikken.

Koepelorganisaties vragen Tweede Kamer om aandacht

De drie koepelorganisaties vragen de Tweede Kamer in de brief er bij het kabinet op aan te dringen dat de financiering van de patiëntenbeweging blijvend wordt geregeld en meegroeit met het beroep dat op de beweging wordt gedaan. De Kamer praat volgende week over de zorg.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid