Word lid en maak het verschil
Word lid

17 maart 2022

Oproep voor een effectievere aanpak van ongezonde voeding

Gezondheidsorganisaties roepen de Kamercommissie VWS op de staatssecretaris van VWS te vragen om een effectievere aanpak van ongezonde voeding. De op 24 februari jl. gepresenteerde aanpak voldoet niet aan de basisvoorwaarden en niet aan het coalitieakkoord, aldus de organisaties. Diabetesvereniging Nederland (DVN) deelt de zorgen en ondertekent de brief aan de Kamercommissie VWS.

Welke gezondheidsorganisaties doen de oproep?

De oproep komt voort uit de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, die is opgericht door Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting in samenwerking met Gemeente Amsterdam, JOGG en UNICEF Nederland. De ambitie van de Alliantie is groot: de Nederlandse jeugd moet in 2040 de gezondste zijn ter wereld. Hiervoor wordt samengewerkt met 20 andere gezondheidsorganisaties in Nederland, die de oproep aan de Tweede Kamer steunen. Ook DVN ondertekende de brief.

Waarom een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS?

De staatsecretaris heeft op 24 februari de nieuwe aanpak voor productverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpak voldoet niet aan de basisvoorwaarden om effect te hebben. En ook sluit het niet aan bij het coalitieakkoord. Het voorstel heeft veel te weinig impact op de vermindering van suiker, zout en ongezond vet binnen ons voedingspatroon. En dus zal het onvoldoende effect hebben op onze gezondheid. Het is belangrijk dat de Vaste Kamercommissie hierop actie onderneemt, zodat de staatssecretaris de aanpak aanpast.

Wat mist er in ieder geval in de aanpak?

  • Er is geen ambitieuze hoofddoelstelling op verminderd gebruik van suiker, zout en ongezond vet;
  • Er zijn geen jaardoelstellingen gemaakt die aangeven hoeveel minder suiker, zout en ongezond vet we moeten gaan gebruiken;
  • Er is pas een doelstelling voor minder zout, suiker en ongezond vet vastgelegd voor 2030, dat duurt nog ruim 7 jaar;
  • De nieuwe aanpak bevat géén bindende afspraken met de voedingsmiddelenindustrie;
  • Een onafhankelijke evaluatie is om de 3 jaar gepland, niet jaarlijks.

Waarom is deze brief zo belangrijk?

Ons eten en drinken blijft ongezond. En ongezond eten en drinken maakt mensen ziek. In Nederland hebben 350.000 kinderen overgewicht en bijna 13.000 mensen gaan jaarlijks dood door ongezonde voeding. Daarom moet de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten omlaag. Over bindende afspraken met de voedingsindustrie wordt al jaren gesproken. Fabrikanten en supermarkten zetten zelf veel te weinig stappen. Maar in de gepresenteerde aanpak staan weer geen bindende afspraken met de voedingsmiddelenindustrie. Overgewicht en (chronische) ziektes gerelateerd aan ongezonde voeding zijn een maatschappelijk probleem. We moeten dit dus ook in vanuit de maatschappij solidair aanpakken.

Lees hier de Brief aan Kamercommissie VWS – nieuwe aanpak productverbetering

Hoe belangrijk is een goede landelijke aanpak van voeding?

Voor veel mensen is het moeilijk om de eigen leefstijl te veranderen. Dat kan vele oorzaken hebben. Het is heel makkelijk oordelen over een ander, maar vaak zijn er complexe oorzaken voor het onvermogen van iemand om zaken als gewicht en meer beweging zelf op te pakken. Ons voedingspatroon en onze voedingsindustrie helpen hier niet bij. Ongezonde voeding is goedkoper dan gezonde voeding. En in veel samengestelde producten zitten bijvoorbeeld verborgen suikers. Het is te simpel om te denken dat je dat als individu moet oplossen.

Wat doet DVN nog meer aan gezondheidsinitiatieven?

DVN werkt actief mee in diverse samenwerkingen waaronder 2diabeat en Lifestyle4Health. Lifestyle4Health zet zich in voor een prominente plaats voor leefstijlgeneeskunde in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten. Want helaas wordt een gezonde leefstijl nog te weinig gezien als essentieel onderdeel van de behandeling.

En 2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale invloeden zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid