Word lid en maak het verschil
Word lid
Nieuwe richtlijn: Diabeteszorg op afstand (ziekenhuiszorg)

5 december 2023

Nieuwe richtlijn: Diabeteszorg op afstand (ziekenhuiszorg)

De richtlijn Diabeteszorg op afstand is een aanbeveling voor internisten en kinderartsen om samen met iemand met diabetes te bepalen of zorg ook ‘op afstand’ kan. Bijvoorbeeld via telemonitoring, e-consult, telefonisch consult of videobellen. De nieuwe richtlijn is gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Wanneer overstappen op digitale zorg?

Digitale diabeteszorg is geen ‘one size fits all’. Indien het past bij de patiënt, kan overgestapt worden op digitale zorg. Als dit niet past zal de zorg vooral persoonlijk in het ziekenhuis blijven. Het aantal afspraken of contactmomenten is vooral afhankelijk van de zorgvraag. Het advies is om hoe dan ook minimaal 1 keer per jaar naar het ziekenhuis te gaan voor een persoonlijk gesprek en de lichamelijke controles van onder andere de bloeddruk en de voeten.

Waar vind ik de richtlijn?

De Richtlijn Diabeteszorg op afstand (ziekenhuiszorg) staat op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Wat betekent dit voor mij?

Je kan met jouw behandelteam praten over wat voor jou de beste manier is om diabeteszorg te krijgen. Mocht alles goed gaan, en je geen verdere zorgvraag hebt, kan dat ook betekenen dat je maar een keer per jaar naar het ziekenhuis gaat. Heb je meer afspraken en contactmomenten nodig, dan is dat gewoon mogelijk, persoonlijk of digitaal.

Hoe is deze richtlijn tot stand gekomen?

Bij de ontwikkeling van deze richtlijn is gekeken naar wetenschappelijke artikelen over diabeteszorg op afstand. Uit deze artikelen blijkt dat er geen grote verschillen zitten qua zorguitkomsten tussen zorg op afstand of zorg in het ziekenhuis.

Uit onderzoek naar de voorkeuren van mensen met diabetes, onder andere door Diabetesvereniging Nederland, blijkt dat de voorkeuren van mensen flink uiteen lopen, waarbij men over het algemeen meer tevreden is als er ook digitale vormen van diabeteszorg worden aangeboden. De richtlijn is gemaakt door een werkgroep van artsen, verpleegkundige, Diabetesvereniging Nederland en met ondersteuning vanuit de Federatie Medisch Specialisten.

Hoe zit het met digitale zorg van de huisartsenpraktijk?

Voor diabeteszorg vanuit de huisartsenpraktijk is een een zelfde richtlijn in ontwikkeling. Deze wordt in 2024 verwacht. Zodra deze klaar is, zullen we daar ook een nieuwsbericht over maken.

Wat vindt Diabetesvereniging Nederland?

We zijn erg tevreden over de ruimte voor onze input vanuit het patiëntenperspectief bij de voorbereidingen van deze richtlijn. We zijn dan ook blij met deze richtlijn en de mogelijkheden die het geeft om voor iedereen tot passende zorg te komen. Vooral wanneer ook diabetestechnologie breder ingezet kan worden, zijn er minder vaak persoonlijke afspraken nodig. Hiervoor is ook de brede vergoeding van diabetestechnologie zoals sensoren en Closed-Loop systemen noodzakelijk.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid