Word lid en maak het verschil
Word lid

14 juni 2023

Nieuw: diabetes.nl. Hoe raakt diabetes jou?

Nederland heeft een nieuwe website voor mensen met diabetes en hun naasten: diabetes.nl. Diabetes.nl is een samenwerking van vijf diabetesorganisaties: Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Bas van de Goor Foundation, Stichting DON en Stichting JDRF Nederland.

Betrouwbare informatie is belangrijk om goed om te gaan met diabetes, zowel voor mensen met diabetes als hun familie en vrienden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen met diabetes de behoefte hebben om ervaringen te delen en mee te doen aan activiteiten.

Informatie, activiteiten en community

Diabetes.nl biedt betrouwbare informatie voor mensen met diabetes op één plek: over verschillende typen diabetes, in verschillende ziekte- en levensfasen en bij uiteenlopende vragen. Het Trefpunt is een community om ervaringen uit te wisselen, en wordt door ervaringsdeskundige moderatoren begeleid. En er is een overzicht met leerzame activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen.

Samenwerkende partijen met gezamenlijk doel

De vijf diabetesorganisaties hebben de afgelopen 3 jaar intensief samengewerkt aan de voorbereiding en ontwikkeling van dit platform. Zij willen met dit platform mensen met diabetes de weg wijzen in de wereld van diabetes en bijdragen aan meer zelfregie en een hogere kwaliteit van leven.

Samen ontwikkeld, uitgebreid gecheckt

Tijdens de bouw hebben meer dan 400 mensen met diabetes en zorgprofessionals meegedacht, meegepraat en meegekeken. Alle inhoudelijke artikelen op diabetes.nl zijn beoordeeld door zorgexperts die vanuit hun specialisme hebben meegelezen.

Diabetes.nl: als diabetes je raakt

Eén plek met betrouwbare informatie over diabetes, leerzame activiteiten en een online community. Dat is het platform diabetes.nl

Kijk nu snel op diabetes.nl

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid