Word lid en maak het verschil
Word lid

16 december 2022

Nieuw consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’

Op 16 december is een nieuw consensusdocument met ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’ geplaatst op de website van de NDF.
Hierin staan afspraken beschreven waar verschillende partijen in het diabetesveld zich aan moeten houden bij de inzet van diabeteshulpmiddelen.

Wat betekent dit voor mijn diabeteszorg?

Het nieuwe document is een combinatie van bestaande documenten (FGM/CGM, Bloedglucosemeters), bijgewerkte documenten (insulinepompen) en nieuwe hoofdstukken (Hybride Closed Loop, Insulinepennen, Ketonenmeters). Dit document is voornamelijk in 2021 samengesteld en in 2022 is er door de verschillende partijen die zich met zorg en diabeteszorg bezig houden een handtekening onder gezet. In 2023 zullen de hoofdstukken FGM/CGM en Bloedglucosemeters bijgewerkt worden.

Voor mensen met diabetes is dit document belangrijk om inzicht te krijgen in de afspraken. Ook kunnen zij daarmee de partijen aan de afspraken houden als dat niet gebeurt.

Zijn er grote veranderingen voor mijn diabeteszorg?

De afspraken zoals ze beschreven staan zijn voornamelijk een overzicht van hoe de diabeteshulpmiddelenzorg nu werkt. Er zijn dus geen grote veranderingen. Wel staan sommige afspraken beter omschreven.

Wat staat er o.a. in het document beschreven?

Insulinepompen -> er moet een brede keuze zijn
Soms krijgen we van onze leden bericht dat er bij de keuze voor een insulinepomp weinig keuze is in de behandelkamer. In het huidige document staat goed omschreven dat er een brede keuze moet zijn.
Hybride Closed Loop -> Educatie van het systeem kan ook online
Het is niet per se noodzakelijk om de instructie van een HCL systeem in het ziekenhuis of bij iemand thuis te houden. Dat kan ook online en via video instructies. Dit is wel afhankelijk van de individuele behoefte van de persoon die het systeem gaat gebruiken. Als het nodig is kan de instructie alsnog persoonlijk plaatsvinden.
Sensor indicatie is geen recht
We horen regelmatig dat er wordt gezegd dat iemand ‘recht’ heeft op een hulpmiddel omdat hij of zij aan een bepaalde indicatie voldoet. Bijvoorbeeld dat een kind ‘recht heeft’ op een CGM. Na de indicatie moet er echter ook aan randvoorwaarden worden voldaan, zoals het hebben van motivatie. Op basis van deze randvoorwaarden kan het zijn dat iemand alsnog niet in aanmerking komt.

Is Diabetesvereniging Nederland het overal mee eens? 

Diabetesvereniging Nederland ziet sommige afspraken in het consensusdocument liever anders. Zo willen wij  dat de indicatiecriteria voor CGM verbreed worden. Dit document is echter een consensusdocument waarbij verschillende partijen het eens moeten worden over het resultaat, ondanks dat alle partijen het op een bepaald vlak mogelijk niet eens zijn.

Diabetesvereniging Nederland blijft uiteraard alle pijlen zetten op een brede vergoeding en blijft daarover het  gesprek voeren.

Mijn behandelaar houdt zich niet aan de afspraken, wat kan ik doen? 

Het beste wat je kunt doen is om met dit document naar de betreffende partij te gaan en het gesprek aan te gaan. Vaak kom je er op deze manier uit.

Ik kom er niet uit met mijn behandelaar

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met Diabetesvereniging Nederland. Zo kunnen wij de afspraken in de diabeteszorg blijven volgen en jou misschien helpen om toch een oplossing te vinden.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid