Word lid en maak het verschil
Word lid

15 oktober 2022

Met diabetes naar het verpleeghuis: wat nu?

Een moeilijk moment: als je dierbare of familielid naar het verpleeghuis moet. Het maakt het nog lastiger als hij of zij diabetes heeft en dus ingewikkelde zorg nodig heeft. Hoe zorg je ervoor dat diegene in goede handen is? Welke afspraken kun je maken met het verpleeghuis?

Veel mensen met diabetes die naar een verpleeghuis gaan hebben naast diabetes ook een andere (chronische) ziekte, problemen met bewegen, verminderd zicht en goed gevulde medicijndoos.

Bloedsuikerontregelingen

De verschijnselen van hoge bloedglucosewaarden worden over het algemeen in het verpleeghuis niet goed herkend, omdat er niet dagelijks gemeten wordt. Vermoeidheid, irritatie en humeurigheid, vaak terugkerende ontstekingen of infecties worden niet altijd in verband gebracht met bloedsuikerontregelingen. Ook wordt er te weinig gestimuleerd dat bewoners zelf meten.

Duidelijke afspraken

Om ervoor te zorgen dat de zorg op een goede manier wordt aangepakt, is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met het verpleeghuis. Ga van te voren het gesprek aan over de diabeteszorg bij het intakegesprek.

Tips

 1. Vraag bij dit intakegesprek specifiek naar:
 • Het medicatiebeleid:
  – hoe ze letten op uitdroging en darmklachten bij gebruik van metformine
  – de meeste verpleeghuisbewoners die insulineafhankelijk zijn worden behandeld met mixinsuline. Hierdoor ontstaat soms een minder goede glykemische controle en zijn strikte voedingsvoorschriften nodig. Hoe gaan ze hiermee om?
  – wat ze doen om ontregelingen zoals hypo’s en hypers te voorkomen. Welke grenswaarden worden gehanteerd?
  – hoe ze vastleggen dat ze niet steeds op dezelfde plaatsen spuiten (rotatieschema)
 • Hulpmiddelenbeleid: verpleeghuizen zijn vaak nog niet zo bekend met een diabetespomp. Vraag naar de ervaringen hiermee.
 • De bloedsuikerwaarde metingen. De streefwaarden zijn meestal nogal ruim: bij een waarde van 4 mmol worden vaak al maatregelen getroffen om een hypo te voorkomen. En zolang de glucosewaarde niet boven de 15 mmol is, wordt er niet ingegrepen. Hoe vaak worden bloedsuikerwaarden gemeten en op welke manier?
 • De oogcontroles; hoe vaak wordt dit gedaan en door wie?
 • De voetzorg; wordt er geïnspecteerd op wondjes en andere plekjes? Welke zorg wordt hierin geboden?
 • Voeding: over het algemeen houden ze geen rekening met koolhydraatbeperkte voeding, vraag naar de mogelijkheden.
 • Begeleiding bij bewegen
 • Contact met uiteenlopende zorgverleners. Voor mensen in een verpleeghuis is het prettig te maken te hebben met een vaste groep poh’s, vpk’s, pedicures en artsen. Hoe beperkt het verpleeghuis het aantal zorgverleners waarmee iemand te maken heeft.
 1. Vraag ook hoe het gesteld is met de diabeteskennis van de medewerkers. Het is voor verpleeghuismedewerkers mogelijk om een specifieke training over omgaan met diabetespatiënten te volgen.
 2. Heb je twijfels of de diabetesinstelling wel juist is? Gaat het niet goed? Dan is het raadzaam om in overleg met het verpleeghuis eenmalig een FGM-sensor (FreeStyle Libre) aan te schaffen. De kosten zijn gering, er is een continu weergave van de bloedglucosewaarde gedurende 2 weken. Daarnaast heeft degene die de sensor draagt er verder geen last van. Op deze manier hebben jij en de zorginstelling na 2 weken een duidelijk beeld in waar het eventueel niet goed gaat zonder voortdurend te moeten prikken en meten.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid