Word lid en maak het verschil
Word lid

24 oktober 2020

Innovaties: 4 x wat doet DVN?

Deze week ligt Diabc 5 bij onze leden op de mat, een special over magische innovaties en onderzoeken. Innovaties zoals de FreeStyle Libre en de kunstmatige alvleesklier kunnen het leven van mensen met diabetes enorm verbeteren. Het op de markt krijgen én vergoed krijgen van vernieuwende (hulp)middelen is een belangrijk speerpunt van DVN.

DVN zet zich op 4 manieren in voor innovaties:

Stap 1 – signaleren & aanzwengelen

Het werk van DVN begint vaak al voordat er onderzoek is naar iets nieuws. DVN signaleert: ‘Wat zijn dingen waar mensen met diabetes tegenaan lopen en wat zou daarin helpen?’ en zetten onderzoekers op het juist pad. Samen met leden verzamelt DVN ideeën waar ontwikkelaars mee verder kunnen.

Stap 2 – fondsen werven & stem van de patiënt

Zodra een onderzoekstinstelling een innovatie bedenkt, is er geld nodig om het idee verder uit te werken. Voor fondsen kunnen organisaties bij partijen als ZonMw aankloppen, een groot overheidsorgaan dat subsidies verdeelt. Een belangrijk criterium is dat de patiënt in het onderzoek wordt meegenomen. DVN kijkt dan kritisch mee en stuurt innovaties de goede kant op, vanuit het perspectief van mensen met diabetes.

Stap 3 – vergoeding

Het vergoed krijgen van nieuwe (hulp)middelen is een essentiële stap. Daarom is DVN lid van de Ronde Tafel Diabeteszorg van Zorginstituut Nederland. Dit instituut adviseert de Tweede Kamer over welke hulp- en geneesmiddelen in het basispakket moeten komen. Aan tafel zitten wetenschappers, verzekeraars, het ministerie, producenten. DVN vertegenwoordigt de mensen met diabetes. Speerpunten zijn de bredere vergoeding van de Continu Glucose Monitoring en de toekomstige vergoeding van de kunstmatige alvleesklier. Dat zijn processen van de lange adem.

Stap 4 – vinger aan de pols & informeren

Zodra een nieuwe product op de markt is, bewaakt DVN de kwaliteit en stimuleert de doorontwikkeling. Ook zorgen we dat bijvoorbeeld zorgverleners op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, onder andere door educatie die DVN aan deze groep biedt.

Lees meer

In Diabc 5, oktober 2020, lees je meer over innovaties en nieuwe onderzoeken. Ook ontvangen? Word lid en ontvang Diabc

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid