Word lid en maak het verschil
Word lid

8 september 2022

DVN informeert Den Haag over zorgen rond vergoeding geneesmiddelen

Diabetesvereniging Nederland (DVN) informeert vandaag het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de gevolgen van een aanpassing van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Minister Kuipers van VWS wil met deze aanpassing een grote besparing doen op de zorguitgaven in Nederland. Maar dit heeft grote gevolgen voor mensen met diabetes.

Wat zijn de zorgen van DVN over de vergoeding van geneesmiddelen?

De minister van VWS wil op korte termijn het Geneesmiddelenvergoedingssysteem in Nederland aanpassen. Dit systeem geeft aan hoeveel vergoeding een patiënt krijgt wanneer hij of zij een medicijn haalt bij de apotheek. Als de aanpassing doorgaat moeten veel patiënten een ander medicijn gaan gebruiken. Of ze moeten het verschil tussen de prijs van het medicijn en de vergoeding zelf betalen. Dit kan gebeuren bij insulinesoorten, maar ook bij andere diabetes medicijnen.

Wat zijn andere gevolgen als de aanpassing doorgaat?

Mensen met diabetes zijn nog meer geld kwijt aan hun diabeteszorg. Of ze moeten wennen aan een ander medicijn. Ook kan het zijn dat fabrikanten op de langere termijn niet meer geïnteresseerd zijn in de Nederlandse markt voor bijvoorbeeld de introductie van nieuwe medicijnen.

Wat vindt DVN van de gevolgen?

Wij weten niet wat de uitdagingen van het ministerie zijn. En wij hebben geen invloed op de prijzen die fabrikanten voor hun medicijnen rekenen. Maar wij vinden het zeer belangrijk dat de patiënt niet het slachtoffer wordt van dit beleid. Zowel voor en achter de schermen voeren wij al sinds begin dit jaar actief actie om dit te voorkomen.

Wat doet DVN om dit te voorkomen?

DVN praat voortdurend met allerlei betrokkenen, zoals het Ministerie van VWS, Kamerleden, belangengroeperingen, Zorginstituut Nederland en andere diabetesorganisaties. Daarnaast ondernemen we regelmatig actie naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

Een van onze zichtbare acties

In juni stuurden we een brief aan de Tweede Kamer met daarin onze zorgen rondom de vergoeding van geneesmiddelen, diabetestechnologie en de inzet van leefstijlinterventies. Deze brief gaf informatie aan Kamerleden als voorbereiding op het debat op 9 juni tussen de minister van VWS en de vaste Kamercommissie van VWS over een groot aantal onderwerpen in de zorg. Over deze brief werd tijdens het debat door verschillende Kamerleden gesproken.

Waarom is DVN vandaag in Den Haag?

DVN informeert vandaag het ministerie van VWS over de gevolgen voor mensen met diabetes. Dit gebeurt naar aanleiding van een voorstel van Liane den Haan. Op 7 juli diende zij als Kamerlid van de Fractie Den Haan een motie in omdat ze een duidelijker overzicht wil van de gevolgen voor specifieke groepen patiënten. Zij wil dat de Tweede Kamer beter weet wat het betekent voor patiënten, voordat de aanpassing wordt uitgevoerd.

Wat gaat DVN nog meer doen?

Wij hebben de komende maanden gesprekken met Kamerleden over vergoedingen voor diabetestechnologie en medicijnen. In die gesprekken is de aanpassing van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem een hoofdonderwerp net als de enorm nodige brede vergoeding voor glucosesensoren.

Meer lezen:

Kamerleden citeren uit ingezonden brief DVN
AD.nl: Verplicht bijbetalen of ander merk?

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid