Word lid en maak het verschil
Word lid

21 april 2022

Diabeteszorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland, hoe is het geregeld?

Op dit moment zijn er in Nederland bijna 40.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Zij hebben in Nederland recht op dezelfde diabeteszorg als alle andere inwoners van Nederland.

Vluchtelingen uit Oekraine hebben recht op medicijnen, hulpmiddelen, diagnostiek en alle andere diabetesbehandelingen waar ze gezien hun situatie recht op hebben. De toegang tot deze zorg verloopt op dezelfe manier als dat voor Nederlanders geregeld is.

Elke Oekraïense vluchteling kan (eventueel met hulp van de gemeente) een afspraak maken met een huisarts. Deze kan indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis. De huisarts, specialist of diabetesverpleegkundige kan vervolgens recepten uitschrijven naar de apotheek voor medicijnen en een machtiging afgeven aan een hulpmiddelenleverancier voor diabeteshulpmiddelen.

Al deze zorgpartijen declareren vervolgens bij het CAK, waar de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden deze zorg vergoed. Als de Oekraïense vluchteling in Nederland wil of gaat werken of asiel wil aanvragen, dan veranderen de regels. Hierover wordt hij of zij dan geïnformeerd door de gemeentelijke instanties waar de aanvraag voor asiel of de werkaanvraag loopt.

Lees meer:

Overzicht hulpinitiatieven Oekraïne

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid