Word lid en maak het verschil
Word lid

25 april 2023

Diabetesvereniging Nederland reageert op plannen ‘Eigen Risico zorgverzekering’

In de tweede kamer zijn er meerdere plannen om het Eigen Risico bij de zorgverzekering aan te passen. Diabetesvereniging Nederland is in gesprek met meerdere Tweede Kamer fracties om input te leveren over deze plannen. Lees onderstaande enkele standpunten en overwegingen die wij de Tweede Kamer meegeven.

Diabetesvereniging Nederland heeft moeite met de term ‘eigen risico’. Veel mensen met diabetes betalen het eigen risico al, voordat überhaupt de eerste maand aan premie betaald is. Er zit geen ‘risico’ aspect aan deze betaling. Wij zien deze betaling dan vooral als ‘extra premie’ en een levenslange boete op het krijgen van een chronische ziekte.

Wij pleiten voor afschaffing van het eigen risico met betrekking tot alle aspecten van de behandeling van diabetes en gerelateerde complicaties (zorg, medicatie, hulpmiddelen). We willen er daarbij wel voor waken dat afschaffing van eigen risico geen gelijke verhoging van de zorgverzekeringspremie geeft.

Stapeling zorgkosten
Het eigen risico is daarbij een onderdeel van een lange reeks kosten waar iemand met diabetes mee te maken krijgt die niet vergoed worden, zoals;

  • Kosten voor bezoeken ziekenhuis, parkeerkosten, benzinekosten
  • Kosten voor een nieuwe telefoon die geschikt is voor het gebruik van een glucosesensor
  • Veel mensen kopen zelf glucosesensoren omdat deze zeer beperkt vergoed worden
  • Aangepaste schoenen om voetamputaties te voorkomen
  • En zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen

Uit ons ledenonderzoek van 2021 blijkt dat 79 % van de mensen extra kosten maakt aan niet vergoede zorgkosten. Twee en twintig (22) procent is meer dan €500 extra kwijt oplopend naar duizenden euro’s per jaar.

Zorgmijding

Het eigen risico geld niet voor de behandeling van diabetes type 2 in de ketenzorg en voor de Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI), toch zien we dat veel mensen te laat worden gediagnosticeerd met diabetes en daardoor al enkele complicaties hebben opgelopen.
Wij vragen ons af in hoeverre alle regelgeving duidelijk genoeg is, en het Eigen Risico niet alsnog veroorzaakt dat mensen zorg gaan mijden.

Plannen kabinet

Het kabinet heeft plannen om het Eigen Risico te beperken tot € 150,- per behandeling, waarbij het totale Eigen Risico oploopt tot € 400,-.
Wij gaan in gesprek over wat dat betekent voor mensen met diabetes. In onze ogen is de gehele diabetesbehandeling een integrale behandeling, waarbij bijvoorbeeld niet 3x een eigen risico voor zowel medicatie, hulpmiddelen als de behandeling zelf zou moeten gelden.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid