Word lid en maak het verschil
Word lid

3 maart 2023

Diabetesvereniging Nederland met internisten naar CZ om zorgen over preferentiebeleid

Op vrijdag 3 maart 2023 hebben internisten Elke Massolt en Heleen de Wit (namens de Diabeteskamer van de Nederlandse Internisten Vereniging) een petitie aangeboden aan Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ. Diabetesvereniging Nederland sloot aan om de zorgen over dit beleid en het perspectief van mensen met diabetes over te brengen.

Het onderwerp van de petitie is het opnieuw wijzigen van preferentiebeleid op langwerkende insuline. Vier jaar geleden moesten alle gebruikers van de langwerkende insuline Lantus overstappen op de biosimilar (product met zelfde werkzame stof en werkingsprofiel) Abasaglar. Nu moeten alle deze gebruikers weer terug overstappen op Lantus.

Dit beleid kost veel energie en tijd voor zorgverleners en mensen met diabetes. Energie die iedereen liever besteedt aan het verbeteren van glucosewaarden en kwaliteit van leven van mensen met diabetes.

In de petitie roepen Elke Massolt en Heleen de Wit CZ op om geen wijzigingen aan te brengen in het preferentiebeleid op langwerkende insulines. Dit moet voorkomen dat mensen met diabetes onnodig moeten wisselen van insuline en daarmee risico lopen op gezondheidsproblemen en mentale effecten.

Een belangenbehartiger van Diabetesvereniging Nederland sloot aan bij de internisten om het perspectief van mensen met diabetes in te brengen en de zorgen en standpunten van Diabetesvereniging Nederland over te brengen. Diabetesvereniging Nederland heeft daarbij een brief met standpunten overhandigd aan CZ.

Diabetesvereniging Nederland vindt keuzevrijheid in geneesmiddelen en gezondheidstechnologie van het hoogste belang. Wij snappen de overwegingen achter het preferentiebeleid, maar willen daarbij wel pleiten voor een zorgvuldiger afweging van de gezondheids- en mentale effecten van het wisselen van insuline.

Joep de Groot nam de petitie en brieven in ontvangst en sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de internisten en de steun ervoor van Diabetesvereniging Nederland. Er was een goede dialoog over het preferentiebeleid en de diabeteszorg, welke op termijn een vervolg gaat krijgen.

Diabetesvereniging Nederland heeft CZ gevraagd om te investeren in de diabeteszorg en om de wijziging in het preferentiebeleid niet door te zetten voor huidige gebruikers voor wie een wisseling niet geschikt is. Wij hopen met deze brief en steun voor de petitie bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg voor mensen met diabetes.

Wij danken CZ voor het ontvangst, en de internisten voor het uitdragen van hun zorgen over de diabeteszorg.

Wil jij iets kwijt over het preferentiebeleid, in positieve of negatieve zin, laat dan jouw ervaring achter op het Meldpunt Preferentiebeleid.

Lees meer:
Veelgestelde vragen over biosimilars
Meldpunt preferentiebeleid

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid