Word lid en maak het verschil
Word lid

6 juli 2021

Diabetesvereniging Nederland (DVN) start partnerschap met Lifestyle4Health

Lifestyle4Health heeft als missie de ziektelast bij leefstijl gerelateerde ziekten te halveren in de komende tien jaar. Onder meer door het inzetten van een verschuiving van zorg voor ziekte naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Lifestyle4Health wil dat mensen geholpen worden de regie over de eigen gezondheid te nemen en te houden. DVN gaat vanuit die invalshoek een actieve rol spelen binnen het Lifestyle4Health platform, door inbreng van kennis en ervaring van mensen met diabetes, en het versnellen van innovaties in de zorg.

Uit het artikel op Lifestyle4Health:

Leefstijlgeneeskunde gaat over leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning van iemand met een ziekte. Het doel hiervan is het verminderen van ziektelast of ziekteverschijnselen, van complicaties en van medicatie. Soms kunnen mensen door een andere leefstijl zelfs helemaal stoppen met medicatie. Diabetes type 2 is bij uitstek een ziekte waarvoor onderzoek en praktijk aantonen dat een deel van de patiënten medicatie kunnen afbouwen en zich gezonder voelen door een combinatie van leefstijlinterventies.

DVN komt op voor de belangen van alle mensen met diabetes. “Voluit leven met diabetes, dat is waar wij als patiëntenvereniging voor staan. We zetten ons al ruim 75 jaar in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Leefstijlinterventies leveren goede resultaten op bij veel mensen met diabetes type 2. Daarom vinden wij dan ook dat leefstijl meer ingezet moet worden als alternatief medicijn”, zegt Angela de Rooij-Peek.

Samen innovaties in de zorg versnellen

“We zijn al jaren betrokken bij onderzoek van TNO op het gebied van diabetes. Daaruit werd al snel duidelijk dat voeding en leefstijl de potentie hebben een groot onderdeel van de behandeling van diabetes te zijn. Ondanks de wetenschappelijk bewezen effecten van leefstijlaanpassing is diabetes jarenlang gemedicaliseerd, totdat mensen als Ben van Ommen en Hanno Pijl – die aan de wieg stonden van Lifestyle4Health – zijn opgestaan. We sluiten ons dan ook graag aan bij het Lifestyle4Health-platform. Onze inbreng is vanuit het patiëntperspectief, het inbrengen van kennis en ervaring van patiënten. We spreken dagelijks mensen met diabetes. Hun wensen, zorgen en problemen nemen we mee in ons beleid en brengen we graag in bij Lifestyle4Health. Daarnaast willen bijdragen aan het versnellen van innovaties in de zorg rondom diabetes. We zullen met alle betrokkenen een pact moeten sluiten om leefstijlgeneeskunde onderdeel te laten worden van de zorg”, benadrukt De Rooij-Peek.

Blijven hameren op patiëntperspectief

Waar type 1 diabetes niet leefstijlafhankelijk is, geldt dat doorgaans wel voor type 2 diabetes. “We hebben leefstijlgeneeskunde vanaf het begin geadopteerd en proberen mensen met type 2 diabetes ervan te doordringen dat een gezonde leefstijl belangrijk is én dat je zelf in regie bent. Onze rol binnen Lifestyle4Health en diverse studies is het blijven hameren op hoe een interventie voor de patiënt is. Het huidige leven is als ‘Temptation Island’; overal waar je kijkt zijn ijs, kroketten en andere ongezonde dingen, zeker als je ze niet mag. Een leefstijlinterventie die enorm rigide en streng is zal allicht goede resultaten opleveren, maar uiteindelijk is het belangrijk dat mensen gezonde veranderingen de rest van hun leven kunnen volhouden. Vergeet niet dat dit voor een groot deel een groep is die het lastig heeft en vaker teleurgesteld is. Het optreden als een kritische vriend, daarin zie ik onze meerwaarde. Het is belangrijk dichtbij degene waarvoor je het doet, de mens met diabetes”, stelt De Rooij-Peek.

2diabeat, Keer Diabetes2 Om

DVN is bij diverse studies en projecten betrokken. “Het is goed om te merken dat onderzoekers ons steeds beter weten te vinden. We zijn onder meer partner van Keer Diabetes2 Om, een leefstijlbehandeling die gericht is op het omkeren van diabetes type 2 (meer energie en minder medicatie). Daarnaast dragen we bij aan 2diabeat, een programma dat onderdeel is van het Nationaal Preventieakkoord. Het doel is om een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal mensen met diabetes type 2. Daarbij wordt hoog ingezet op leefstijlverandering. Misschien lijkt het bijzonder dat we als patiëntenvereniging, van nature gericht op secundaire preventie, meedraaien in een primair preventieprogramma. Maar wij zijn bij uitstek de partij die expert is in het veranderen van leefstijl. We weten wat er speelt bij mensen. En we spreken de taal die nodig is om mensen te bereiken. We kennen de doelgroep immers goed”, aldus De Rooij-Peek.

Lees hier het volledige artikel Samenwerking Diabetesvereniging Nederland met Lifestyle4Health op Lifestyle4Health.nl

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid